Debianprojektet på mässor i Italien och Österrike

5 maj 2003

Två mässor och konferenser om fri programvara och GNU/Linux kommer att äga rum under de kommande dagarna. Debianprojektet har erbjudits att delta i dem på olika sätt.

9-10 maj: IFIT 2003, Innsbruck, Österrike

Debianprojektet kommer närvara med en monter i informationssalen. Martin ”Joey” Schulze kommer också hålla två föredrag om ”community-based development using Debian as example” samt ”The future of free IT in the society”. Daniel ”con-fuse” K. Gebhart kommer dessutom organisera en nyckelsigneringsfest direkt efter ett föredrag om GnuPG som hålls av Martin ”maxx” Würtele.

9-11 maj: Webb.it 2003, Padova, Italien

Debian kommer närvara med lite utrymme i fri programvaru-ön. Dessutom kommer Debianutvecklare och -entusiaster kommer att hjälpa till att installera GNU/Linux på besökarnas maskiner.

Vi inbjuder alla intresserade i respektive område att delta på dessa evenemang, möta Debianutvecklare och -användare, utbyta GnuPG-fingeravtryck, diskutera olika ämnen om Debian och fri programvara, och i övrigt delta i vår pulserande miljö.