Debian GNU/Linux 3.0 päivitetty (r4)

1. tammikuuta 2005

Tämä on neljäs päivitys Debian GNU/Linux 3.0:aan (koodinimi "woody"), ja sisältää pääasiassa tietoturvapäivityksiä vakaaseen julkaisuun sekä muutaman korjauksen vakaviin vikoihin. He, jotka päivittävät säännöllisesti järjestelmänsä security.debian.org:sta, eivät joudu päivittämään monia paketteja ja suurin osa security.debian.org:n päivityksistä on sisällytetty tähän.

Huomioitavaa on, että tämä päivitys ei muodosta uutta versiota Debian GNU/Linux 3.0:sta, vaan ainoastaan lisää muutamia päivitettyjä paketteja siihen. 3.0:n romppuja ei tarvitse heittää pois, ainoastaan päivitys ftp.debian.org:sta asennuksen jälkeen riittää saadaksesi viimeisimmät muutokset.

Päivitys tähän versioon verkon yli tehdään helpoiten ohjaamalla "apt"-pakettityökalu (katso sources.list(5):n manuaalisivu) yhteen Debianin monista FTP- tai HTTP-peilauksista. Täydellinen lista on saatavilla:

https://www.debian.org/distrib/ftplist

Tietoturvapäivitykset

Tämä välijulkaisu ottaa mukaan seuraavat tietoturvapäivitykset vakaaseen julkaisuun. Tietoturvaryhmä on jo julkaissut tiedotteet jokaisesta näistä päivityksistä.

Debianin tietoturvatiedotteen numero paketti/paketit
DSA 307 gps
DSA 310 xaos
DSA 335 mantis
DSA 359 atari800
DSA 391 freesweep
DSA 417 linux-kernel-2.4.18
DSA 426 netpbm-free
DSA 438 linux-kernel-2.4.18
DSA 442 linux-kernel-2.4.17
DSA 472 fte
DSA 473 oftpd
DSA 479 linux-kernel-2.4.18
DSA 482 linux-kernel-2.4.17
DSA 524 rlpr
DSA 530 l2tpd
DSA 547 imagemagick
DSA 567 tiff
DSA 574 cabextract
DSA 575 catdoc
DSA 576 squid
DSA 577 postgresql
DSA 578 mpg123
DSA 579 abiword
DSA 580 iptables
DSA 581 xpdf
DSA 582 libxml1
DSA 582 libxml2
DSA 583 lvm10
DSA 584 dhcp
DSA 585 shadow
DSA 586 ruby
DSA 587 freeamp
DSA 588 gzip
DSA 590 gnats
DSA 591 libgd2
DSA 592 ez-ipupdate
DSA 593 imagemagick
DSA 594 apache
DSA 595 bnc
DSA 596 sudo
DSA 597 cyrus-imapd
DSA 598 yardradius
DSA 599 tetex-bin
DSA 602 libgd2
DSA 603 openssl
DSA 604 hpsockd
DSA 605 viewcvs
DSA 606 nfs-utils
DSA 607 xfree86
DSA 608 zgv
DSA 609 atari800
DSA 610 cscope
DSA 611 htget
DSA 612 a2ps
DSA 613 ethereal
DSA 614 xzgv
DSA 615 debmake
DSA 616 netkit-telnet-ssl
DSA 617 tiff
DSA 618 imlib

Sekalaisia korjauksia

Tämä välijulkaisu lisää tärkeitä korjauksia seuraaviin paketteihin. Useimmat muutoksista eivät vaikuta järjestelmän tietoturvaan, mutta voivat vaikuttaa tiedon eheyteen.

Paketti Syy
libcrypt-passwdmd5-perl Riippuvuuskorjaus

Täydellinen lista kaikista hyväksytyistä ja hylätyistä paketeista perusteluineen löytyy tämän välijulkaisun valmistelusivuilta:

https://people.debian.org/~joey/3.0r4/

URLit

Täydellinen lista tässä julkaisussa muuttuneista paketeista:

http://http.us.debian.org/debian/dists/woody/ChangeLog http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/woody/non-US/ChangeLog

Tämänhetkinen vakaa jakelu:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/stable/

Ehdotetut päivitykset vakaaseen julkaisuun:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates/ http://non-us.debian.org/debian-non-US/dists/proposed-updates/

Vakaan julkaisun tietoja (julkistusmuistio, virheluettelo, jne.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Tietoturvatiedotteet ja -tietoa:

http://security.debian.org/

Tietoja Debianista

Debian-projekti on organisaatio vapaiden ohjelmistojen kehittäjille, jotka vapaaehtoisesti käyttävät aikaansa ja ponnistelevat tuottaakseen täysin vapaat käyttöjärjestelmät Debian GNU/Linux ja Debian GNU/Hurd.

Yhteystiedot

Tarkempia tietoja löydät Debianin www-sivustolta osoitteesta https://www.debian.org/ tai lähettämällä sähköpostia (englanniksi) osoitteeseen <press@debian.org>.