Säkerhetsstödet för Debian 5.0 har upphört

9 februari 2012

Säkerhetsstöd för Debian GNU/Linux 5.0 upphörde 6 Februari

Ett år efter utgåvan av Debian 6.0 alias Squeeze och nästan tre år efter utgåvan av Debian GNU/Linux 5.0 alias Lenny avslutades säkerhetsstödet för den gamla utgåvan (5.0 alias Lenny) för några dagar sedan. Debianprojektet är stolta över att ha kunnat underhålla den gamla utgåvan så länge och till och med ett år efter att den nya versionen har släppts.

Debianprojektet släppte Debian 6.0 alias Squeeze den 6 Februari 2011. Användare och distributörer har fått ett år på sig att uppgradera sina gamla installationer till den nuvarande stabila utgåvan. Därmed avbryts säkerhetsstödet för den gamla utgåvan av 5.0 den 6 Februari 2012, som tidigare tillkännagivits.

Tidigare tillkännagivna säkerhetsuppdateringar för den gamla utgåvan kommer att finnas tillgängliga på security.debian.org.

Säkerhetsuppdateringar

Debians säkerhetsgrupp tillhandahåller säkerhetsuppdateringar för den aktuella utgåvan via <http://security.debian.org/>. Säkerhetsuppdateringar för den gamla utgåvan tillhandahålls även dessa ett år efter den nya utgåvan har släppts eller tills den aktuella utgåvan ersätts, beroende på vad som sker först.

Uppgradera till Debian 6.0 alias Squeeze

Uppgraderingar till Debian 6.0 från den föregående utgåvan, Debian GNU/Linux 5.0 alias Lenny, hanteras automatiskt av pakethanteringssystemet apt-get för de flesta konfigurationer, och till en viss grad även av pakethanteringssystemet aptitude. Som alltid kan Debian GNU/Linux-system uppgraderas smärtfritt, på plats, utan tvingad nedtid, men det rekommenderas starkt att läsa versionsfakta för eventuella problem, samt för detaljerade instruktioner rörande installation och uppgradering.

Om Debian

Debian är ett fritt operativsystem, utvecklat av mer än tusen frivilliga från hela världen som samarbetar via Internet. Debians hängivenhet till fri mjukvara, dess icke-vinstdrivande natur, och dess öppna utvecklingsmodell gör det unikt bland GNU/Linux-distributioner.

Debianprojektets huvudstyrkor är dess frivilligbasis, dess dedikation till Debians Sociala Kontrakt, och dess engagemang i att erbjuda det bästa möjliga operativsystemet. Debian 6.0 är ytterligare ett viktigt steg i denna riktning.

Kontaktinformation

För mer information, vänligen besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org> (på engelska).