Debianprojektet blir medlemmar av OSI

30 mars 2012

Debianprojektet tillkännager stolt att de har blivit medlemmar av Open Source Initiative (OSI) som partner. OSI grundades i 1998 av Eric S. Raymond och Bruce Perens, med målet att förklara, förespråka och skydda begreppet open source. Debian delar OSI's önskan att främja fri mjukvara. Debians Sociala Kontrakt binder projeketet till att skapa ett system som är 100% fritt.

OSI's Open Source Definition är nära baserat på Debians Riktlinjer för Fri Mjukvara, dokumentet som definierar typerna av mjukvara som Debianprojektet accepterar. OSI har i många år hjälpt varumärket Open Source att få erkännande, speciellt i företagsvärlden. OSI valde nyligen att leva upp till det målet genom att bli en medlemstyrd organisation, och som ett första steg har de bjudit in Fri Mjukvaru- och Öppen källkodsprojekt att bli partners.

Genom att bli en partner med OSI erkänner Debianprojektet OSI's historik av insatser mot mål som delas av båda organisationer. Dock så kommer inte Debianprojektet att automatiskt anta beslut tagna av OSI rörande mjukvarulicenser utan kommer att upprätthålla en oberoende licensgranskningsprocess.

För att nå utbredd användning av Fri Mjukvara måste vi fortfarande övervinna många utmaningar, sa Stefano Zacchiroli, Debians projektledare. Medan Debian passar perfekt för att möta tekniska utmaningar, så finns det andra organisationer som är bättre lämpade för att möta politiska, som anti-Fri Mjukvaru-FUD i företagsvärlden, eller orättfärdiga världsomspännande lagar som gör det olagligt att dela med sig av Fri Mjukvara. Jag värderar arbetet som OSI gör inom dessa områden högt. Tack vare deras nya partnersystem så ser jag fram emot att Debian kan delta aktivt i OSI.

Simon Phipps från OSI välkomnade Debian till organisationen, och sade Det är fantastiskt att få med Debian i det nya partnersystemet; Projektets bredd av erfarenhet är en värdefull tillgång. Styrelsen är angelägen att göra framsteg och att ha ett mångsidigt och representativt affiliate-medlemskap är avgörande om ska kunna fatta väl underbyggda beslut i varje utmaning som vi förutser.

Om Open Source Initiative

OSI är förvaltaren av Open Source Definition (OSD) och är gemenskapens erkända instans för att granska och godkänna licenser som överensstämmande med OSD. OSI är aktivt involverade i att bygga Open Source-gemenskaper, utbildning, och publikt förespråkande för att promota kännedom om och vikten i icke-proprietär mjukvara.

Om Debian

Debianprojektet grundades 1993 av Ian Murdock med målet att bli ett helt fritt gemenskapsprojekt. Sedan dess har projektet vuxit till att bli ett av de största och mest inflytelserika öppen källkodsprojekten. Tusentals frivilliga från hela världen arbetar tillsammans för att skapa och underhålla Debianmjukvara. Tillgängligt i 70 språk, och med stöd för en stor mängd datortyper, så kallar sig Debian det universella operativsystemet.

Kontaktinformation

För mer information, besök vänligen Debians webbsidor på https://www.debian.org/ eller skicka e-post (på engelska) till <press@debian.org>.