Uppdaterad Debian 6.0: 6.0.10 utgiven

19 juli 2014

Debianprojektet presenterar stolt den tionde och sista uppdateringen av sin gamla stabila distribution Debian 6.0 (med kodnamn squeeze). Denna uppdatering lägger huvudsakligen till rättningar till säkerhetsproblem till den gamla stabila utgåvan, tillsammans med några korrigeringar för allvarliga problem. Säkerhetsbulletiner har redan publicerats separat och refereras när de finns tillgängliga.

Paketen från DSA 2727, DSA 2765, DSA 2893 och DSA 2912 inkluderas inte i denna punktutgåva på grund av tekniska orsaker, likaväl som några anpassningar till arkitekturer för DSA 2782, DSA 2809, DSA 2810, DSA 2868 och DSA 2886. Alla andra säkerhetsuppdateringar som har släppts under tidsrymden för squeeze som inte tidigare har varit en del av en punktutgåva inkluderas i denna utgåva.

Vänligen notera att denna uppdatering inte innebär en ny version av Debian 6.0 utan endast uppdaterar några av de inkluderade paketen. Det finns ingen anledning att kasta bort gamla squeeze-CDs eller DVD-skivor utan allt som behövs är att uppdatera via en uppdaterad Debianspegling efter en installation, för att få alla inaktuella paket uppdaterade.

De som frekvent installerar uppdateringar från security.debian.org kommer inte att behöva uppdatera många paket och de flesta uppdateringar från security.debian.org inkluderas i denna uppdatering.

Ny installationsmedia och CD- och DVD-avbildningar med uppdaterade paket kommer snart att finnas tillgängliga på de vanliga platserna.

En uppgradering online till denna revision görs vanligtvis genom att peka paketverktyget aptitude (eller apt) (se manualsidan för sources.list(5)) mot en av Debians många FTP eller HTTP-speglingar. En fullständig lista över speglingar finns tillgänglig på:

https://www.debian.org/mirror/list

Vänligen notera att utgåvan av 6.0 inte längre får säkerhetsstöd. Om du använder anpassningarna för amd64 eller i386 och inte har möjlighet att uppgradera till den aktuella stabila utgåvan, så kan du vara intresserad av att undersöka squeeze-lts-distributionen. Mer information finns tillgänglig på:

https://wiki.debian.org/LTS/

Blandade felrättningar

Denna uppdatering av den gamla stabila utgåvan lägger till några viktiga felrättningar till följande paket:

Paket Orsak
base-files Uppdatering för denna punktutgåva
catfish Rätta sårbarhet för opålitlig sökväg [CVE-2014-2093 CVE-2014-2094 CVE-2014-2095 CVE-2014-2096]
clamav Ny uppströmsutgåva; Rättning av regressioner
cups Rätta XSS i webbgränssnittet
debian-edu-archive-keyring Uppdatera nyckelring för att förlänga utgångsdatumet för arkivnyckeln
debian-installer Ombyggd för punktutgåvan
debian-installer-netboot-images Ombyggd för punktutgåvan
exim4 Fixad robusthet för Dovecot-autentiseraren; använd exims ${quote:xxx}-operator vid anrop av spfquery för att förhindra förbigång av SPF-validering genom användning av speciella mailbox-namn
ia32-libs Uppdatera paket från oldstable och oldstable-security
libdbi-perl Ta bort beroende av snart borttagen libplrpc-perl
libfinance-quote-perl Uppdatera URLen till Yahoo! Finance-tjäsnter
mobile-broadband-provider-info Uppdatera inkluderad data
postgresql-8.4 Ny mikroutgåva uppströms
suds Ta bort temporära mappar vid avslut
tzdata Ny uppströmsutgåva

Säkerhetsuppdateringar

Denna revision lägger till följande säkerhetsuppdateringar till den gamla stabila utgåvan. Säkerhetsgruppen har redan givit ut bulletiner för var och en av dessa uppdateringar

Bulletin-ID Paket
DSA-2738 ruby1.9.1
DSA-2782 polarssl
DSA-2808 openjpeg
DSA-2809 ruby1.8
DSA-2810 ruby1.9.1
DSA-2816 php5
DSA-2850 libyaml
DSA-2859 pidgin
DSA-2861 file
DSA-2863 libtar
DSA-2864 postgresql-8.4
DSA-2867 otrs2
DSA-2868 php5
DSA-2869 gnutls26
DSA-2870 libyaml-libyaml-perl
DSA-2871 wireshark
DSA-2872 udisks
DSA-2873 file
DSA-2874 mutt
DSA-2876 cups
DSA-2877 lighttpd
DSA-2878 virtualbox-ose
DSA-2879 libssh
DSA-2882 extplorer
DSA-2884 libyaml
DSA-2885 libyaml-libyaml-perl
DSA-2886 libxalan2-java
DSA-2892 a2ps
DSA-2894 openssh
DSA-2898 imagemagick
DSA-2899 openafs
DSA-2901 wordpress
DSA-2902 curl
DSA-2903 strongswan
DSA-2904 virtualbox-ose
DSA-2906 linux-2.6
DSA-2906 user-mode-linux
DSA-2909 qemu
DSA-2910 qemu-kvm
DSA-2914 drupal6
DSA-2915 dpkg
DSA-2916 libmms
DSA-2917 super
DSA-2921 xbuffy
DSA-2922 strongswan
DSA-2925 rxvt-unicode
DSA-2927 libxfont
DSA-2928 linux-2.6
DSA-2928 user-mode-linux
DSA-2934 python-django
DSA-2936 torque
DSA-2937 mod-wsgi
DSA-2953 dpkg

Borttagna paket

Följande paket har tagits bort på grund av omständigheter utom vår kontroll:

Paket Orsak
spip Slut på säkerhetsstöd
libgtfb Trasig
flashplugin-nonfree Säkerhetsproblem
libplrpc-perl Säkerhetsproblem
hlbrw Beroende på snart borttagen hlbr
couchdb Slut på säkerhetsstöd
hlbr Trasig
fusionforge Slut på säkerhetsstöd
mantis Slut på säkerhetsstöd
bugzilla Slut på säkerhetsstöd
zabbix Slut på säkerhetsstöd
gksu-polkit Slut på säkerhetsstöd
whatsnewfm Föråldrad eftersom freecode.com inte längre tar emot bidrag
serendipity Slut på säkerhetsstöd
mahara Slut på säkerhetsstöd
movabletype-opensource Slut på säkerhetsstöd
openswan Slut på säkerhetsstöd

URLer

Den fullständiga listan på paket som har förändrats med denna revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/squeeze/ChangeLog

Den nuvarande gamla stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable/

Föreslagna uppdateringar till den gamla stabila utgåvan:

http://ftp.debian.org/debian/dists/oldstable-proposed-updates

Information om den gamla stabila utgåvan (versionsfakta, kända problem, osv.):

https://www.debian.org/releases/oldstable/

Säkerhetsbulletiner och information:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debianprojektet är en grupp utvecklare av Fri mjukvara som donerar sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian.

Kontaktinformation

För mer information, besök Debians webbplats på https://www.debian.org/, skicka e-post till <press@debian.org>, eller kontakta gruppen för stabila utgåvor på <debian-release@lists.debian.org>.