Debianprojektet sörjer förlusten av Clytie Siddall

4 februari 2015

Debianprojektet tillkännager med sorg att det har förlorat en medlem av gemenskapen. Clytie Siddall gick bort nyligen efter en lång kamp med myalgisk encefalomyelit / kroniskt trötthetssyndrom.

Clytie var en mångårig bidragslämnare till den Vietnamesiska översättningen av Debian och andra projekt. Inom Debian arbetate hon med översättningar för installeraren, dpkg, apt samt dokumentation. Hon bidrog även med översättningar inom GNOME-gemenskapen och många andra projekt. Clytie var även medlem av GNOME foundation mellan 2005 och 2007.

Debianprojektet hedrar hennes goda arbete och starka engagemang för Debian och Fri mjukvara. Clyties bidrag kommer inte att glömmas, och hennes arbetes höga standard kommer att fortsätta att verka som en inspiration för andra.

Om Debian

Debianprojektet är en sammanslutning av utvecklare av Fri mjukvara som bidrar med sin tid och kraft för att producera det helt fria operativsystemet Debian GNU/Linux.

Kontaktinformation

För mer information, besök Debians webbplats på https://www.debian.org/ eller skicka e-post till <press@debian.org>.