Opdateret Debian 8: 8.3 udgivet

23. januar 2016

Debian-projektet er stolt over at kunne annoncere den tredje opdatering af dets stabile distribution, Debian 8 (kodenavn jessie). Denne opdatering indeholder primært rettelser af sikkerhedsproblemer i den stabile udgave, sammen med nogle få rettelser af alvorlige problemer. Sikkerhedsbulletiner er allerede udgivet separat og der vil blive refereret til dem, hvor de er tilgængelige.

Bemærk at denne opdatering ikke er en ny udgave af Debian GNU/Linux 8, den indeholder blot opdateringer af nogle af de medfølgende pakker. Der er ingen grund til at smide jessie-cd'er eller -dvd'er væk, opdatér i stedet mod et ajourført Debian-filspejl efter en nyinstallering, for at få de seneste ændringer med.

Dem der hyppigt opdaterer fra security.debian.org, behøver ikke at opdatere ret mange pakker, og de fleste opdateringer fra security.debian.org er indeholdt i denne opdatering.

Nye installeringsmedier samt cd- og dvd-aftryk indeholdende opdaterede pakker, vil snart være tilgængelige fra de sædvanlige steder.

Online-opdatering til denne revision gøres normalt ved at lade pakkehåndteringsværktøjet aptitude (eller apt, se manualsiden sources.list(5) ) pege på et af Debians mange ftp- eller http-filspejle. En omfattende liste over filspejle er tilgængelig på:

https://www.debian.org/mirror/list

Forskellige fejlrettelser

Denne opdatering til den stabile udgave tilføjer nogle få vigtige rettelser til følgende pakker:

Pakke Årsag
android-platform-frameworks-base [i386] Genopbygger for at rette afhængighed af android-libhost
apache2 Retter split-logfile til at fungere med aktuel perl, secondary-init-script til ikke at indlede det primære skript med 'set -e', kigger efter udskudt MPM-switch; tilføjer versionsafhængig Replaces / Breaks for libapache2-mod-macro
apt Skjuler debugfejlmeddelelse ved første pdiff-merge; retter markering af deps ved pkgs i APT::Never-MarkAuto-Sections som manuel; fortolk ikke Status-felter fra fjerne kilder
apt-dater-host Retter genkendelse af kerneversion
apt-offline Tilføjer manglende afhængighed af python-apt
arb Springer over kontrol af compilerversion
augeas HTTPD lense: medtager mappen /etc/apache2/conf-available, tillader EOL-kommenterer efter section-tags
base-files Opdaterer til punktudgave 8.3; os-release: dropper afsluttende skråstreg i SUPPORT_URL-variabel
bcfg2 Understøtter Django 1.7
ben Retter kompakte links til buildd.debian.org; ignorerer potenielle fejl når lockfil slettes; kalder dose-debcheck med --deb-native-arch
ca-certificates Opdaterer Mozilla-certificatauthoritybundle til version 2.6
ceph URL-indkapsler bucketnavn [CVE-2015-5245]
charybdis Sikkerhedsrettelse [CVE-2015-5290]; initialiserer gnutls på korrekt vis
chrony Opbygning afhængig af libcap-dev for at tillade at rettigheder smides væk
commons-httpclient Sikrer at HTTPS-kald anvender http.socket.timeout under SSL Handshake [CVE-2015-5262]
cpuset Opdaterer præfikspatch af filsystemsnavnerum
curlftpfs Ungår usikker cast i getpass() på 64 bit-arkitekturer
dbconfig-common Retter rettigheder hørende til PostgreSQL's backupfiler
debian-handbook Opdaterer til Jessie
debian-installer Genindfører installerfilaftryk for QNAP TS-x09; leverer u-boot-filaftryk til plugcomputere; tilføjer modulet part_gpt til grubs corefilaftryk; tilføjer bip til UEFI x86-startmenu; filer 's'-genvej til tale i UEFI x86-startmenu; fjerner usb-serial-modules fra armels network-console-filaftryk og usb-modules eksplicit fra armel/orion5x network-console; dropper filudvidelsen fra initrd for QNAP-enheder; tilpasser p-u-understøttelse til at håndtere file:// i stedet for kun (f|ht)tp://
debian-installer-netboot-images Genopbygget til denne punktudgave
docbook2x Installer ikke info/dir.gz-filer
doctrine Retter mapperettighedsproblem [CVE-2015-5723]
drbd-utils Retter justeret drbdadm med IPv6-peeradresser
ejabberd Retter defekte LDAP-forespørgsler
exfat-utils Retter bufferoverløb og uendelig løkke
exim4 Retter nogle nedbrud i forbindelse med MIME ACL; retter en fejl som forårsagede duplikerede leveringer, særligt ved TLS-forbindelser
fglrx-driver Ny opstrømsudgave; retter sikkerhedsproblem [CVE-2015-7724]
file Retter håndtering af --parameter
flash-kernel Undgår af vente på Ctrl-C hvis en debconf-frontend anvendes
fuse-exfat Retter bufferoverløb og uendelig løkke
ganglia-modules-linux Genstart kun ganglia-servicen efter installeringen, hvis den kørte tidligere
getmail4 Opsætter poplib._MAXLINE=1MB
glance Forhindrer af imagestatus ændres direkte gennem v1 API [CVE-2015-5251]
glibc Retter at getaddrinfo nogle gange leverede uinitialiserede data med nscd; retter datakorruption ved læsning af NSS-fildatabase [CVE-2015-5277]; retter bufferoverløb (læsning ud over slutningen af bufferen) i internal_fnmatch; retter heltalsoverløb i _IO_wstr_overflow; retter uventet lukning af nss_files-databaser efter opslag, medførende lammelsesangreb [CVE-2014-8121]; retter NSCD-netgroupcache; deaktiverer betingelsesløst LD_POINTER_GUARD; forvrænger funktionspointere i tls_dtor_list; retter hukommelsesallokeringsproblemer som kunne føre til bufferoverløb i stakken; opdaterer TSX-sortlisten til også at indeholde nogle af Broadwells CPU'er
gnome-orca Sikrer korrekt fokus på indtastning af adgangskode, så tegnene ikke gentages
gnome-shell-extension-weather Viser en advarsel hvis API-nøgle ikke er leveret af brugeren, da opslag hos openweathermap.org ikke længere fungerer uden en sådan nøgle
gummi Undgår forudsigelig navngivning af midlertidige filer [CVE 2015-7758]
human-icon-theme debian/clean-up.sh: Kør ikke processer i baggrunden
ieee-data Opdaterer medfølgende datafiler, tilføjer mam.txt og oui36.txt; stopper download via HTTPS fordi hverken wget eller curl understøtter TLS-AIA, som nu anvendes af standards.ieee.org
intel-microcode Opdaterer medfølgende mikrokode
iptables-persistent Stopper at rules-filer kan læses af alle; omskriver README
isc-dhcp Retter fejl når makimal lejetid anvendes på 64 bit-systemer
keepassx Fix storage of passwords in clear text [CVE-2015-8378]
libapache-mod-fastcgi Flytter B-D fra libtool til libtool-bin for at rette buildfejl
libapache2-mod-perl2 Retter nedbrud i modperl_interp_unselect()
libcgi-session-perl Untaint rå data kommende fra sessionstoragebackends, retter en regression forårsaget af CVE-2015-8607, rettelser i perl
libdatetime-timezone-perl Ny opstrømsudgave
libencode-perl Håndterer på korrekt vis manglende BOM ved dekodning
libhtml-scrubber-perl Retter sårbarhed i forbindelse med udførelse af skripter på tværs af websteder i comments [CVE-2015-5667]
libinfinity Retter mulige nedbrud når en post blev fjernet fra dokumentbrowseren og når adgangskontrollister var aktiveret
libiptables-parse-perl Retter anvendelse af forudsigelige navne på midlertidige filer [CVE-2015-8326]
libraw Retter indeksoverløb i smal_decode_segment [CVE-2015-8366]; retter at hukommelsesobjekter ikke var initialiseret korrekt [CVE-2015-8367]
libssh Retter null-pointerdereference på grund af logisk fejl i behandlingen af SSH_MSG_NEWKEYS- og KEXDH_REPLY-pakker [CVE-2015-3146]
linux Opdaterer til opstrømsudgaven 3.16.7-ctk20; nbd: genindfører genkendelse af forespørgselstimeout; [x86] aktiverer PINCTRL_BAYTRAIL; [mips*/octeon] aktiverer CAVIUM_CN63XXP1; firmware_class: retter betingelse i mappesøgningsløkke; [x86] KVM: svm: opfanger betingelsesløst #DB [CVE-2015-8104]
linux-tools Tilføjer ny hyperv-daemons-pakke
lldpd Retter segfault og assertionfejl ved modtagelse af ukorrekt formaterede LLDP-managementadresser
madfuload Anvender autoreconf -fi til at rette opbygningsfejl med automake 1.14
mdadm Deaktiverer inkrementiel samling, da det kan medføre problemer med at starte et nedgraderet RAID
mkvmlinuz Dirigerer uddata fra run-parts til stderr
monit Retter regression med relation til umask i 5.8.1
mpm-itk Retter et problem hvor lukning af forbindelser blev forsøgt i forælderent. Det medførte Connection: close ikke blev respekteret, samt forskellige underlige bivirkninger med SSL-keepalive i visse browsere
multipath-tools Retter opdagelse af enheder med blank sysfs-attribut; tilføjer dokumentation af yderligere friendly names-scenarier; init: retter stopfejl når der ikke findes en rootenhed; anvender 'SCSI_IDENT_.*' som standard egenskabshvidliste
netcfg Retter is_layer3_qeth på s390x til at udgå af afbryde hvis netværksdriveren ikke er qeth
nvidia-graphics-drivers Retter opstrømsudgave [CVE-2015-5950]; retter problem med Unsanitized User Mode Input [CVE-2015-7869]
nvidia-graphics-drivers-legacy-304xx Ny opstrømsudgave; retter problem med ikke-fornuftighedskontrolleret User Mode Input [CVE-2015-7869]
nvidia-graphics-modules Genopbygger mod nvidia-kernel-source 340.96
openldap Retter et nedbrud når der tilføjes en stor attributværdi med aktiveret auditlog-overlay
openvpn Tilføjer --no-block til skriptet if-up.d for at forhindre hængende boot ved interfaces med openvpn-instanser
owncloud Retter lokal filmedtagelse på Microsoft Windows Platform [CVE-2015-4716], ressourceudmattelse når filnavne fornuftighedskontrolleres [CVE-2015-4717], kommandoindsprøjtning når ekstern SMB-storage anvendes [CVE-2015-4718], kalendereksport: Authorization Bypass Through User-Controlled Key [CVE-2015-6670]; retter reflekteret XSS i OCS-provideropdagelse [oc-sa-2016-001] [CVE-2016-1498], afsløring af filer som begynder med \.v\ på grund af ukontrolleret returværdi [oc-sa-2016-003] [CVE-2016-1500], informationsblotlæggelse gemme mappeliste filskanneren [oc-sa-2016-002] [CVE-2016-1499], afsløring af installeringssti gennem fejlmeddelelse [oc-sa-2016-004] [CVE-2016-1501]
pam Retter DoS / brugeroptælling på grund af blokerende pipe i pam_unix [CVE-2015-3238]
pcre3 Retter sikkerhedsproblemer [CVE-2015-2325 CVE-2015-2326 CVE-2015-3210 CVE-2015-5073 CVE-2015-8384 CVE-2015-8388]
pdns Retter opgraderinger med standardopsætning
perl Håndterer på korrekt vis manglende BOM ved dekodning
php-auth-sasl Genopbygger med pkg-php-tools 1.28 til korrekte PHP-afhængigheder
php-doctrine-annotations Retter problem med mapperettigheder [CVE-2015-5723]
php-doctrine-cache Retter problem med fil-/mapperettigheder [CVE-2015-5723]
php-doctrine-common Retter filrettighedsproblem [CVE-2015-5723]
php-dropbox Nægter at håndtere alle filer indeholdende en @ [CVE-2015-4715]
php-mail-mimedecode Genopbygger med pkg-php-tools 1.28 til korrekte PHP-afhængigheder
php5 Ny opstrømsudgave
plowshare4 Deaktiverer understøttelse af Javascript
postgresql-9.1 Ny opstrømsudgave
pykerberos Tilføjer understøttelse af KDC-autencitetskontrol [CVE-2015-3206]
python-yaql Fjerner defekt python3-yaql-pakke
qpsmtpd Retter kompatibilitetsproblem med nyere versioner af Net::DNS
quassel Retter fjern-DoS i quasselcore, ved hjælp af kommandoen /op * [CVE-2015-8547]
redis Sikrer at en gyldig runtimemappe oprettes når der køres under systemd
redmine Retter opgraderinger hvor der er lokalt installerede plugins; retter flytning af problemer på tværs af projekter
rsyslog Retter nedbrud i modulet imfile når der anvendes inotify-tilstand; forhindrer en segfault i oprettelse af dynafile
ruby-bson Retter DoS og mulig indsprøjtning [CVE-2015-4410]
s390-dasd Hvis der ikke findes en kanal, så afslut pænt. Dermed kan s390-dasd træde af vejen på VM'er med virtio-diske
shadow Retter fejlhåndtering i genkendelse af optaget bruger
sparse Retter buildfejl med llvm-3.5
spip Retter problem med udførelse af skripter på tværs af websteder
stk Installerer manglende includefiler, SKINI.{msg,tbl}
sus Opdaterer opstrøms tarballs kontrolsummer
swift Retter uautoriseret sletning af versioneret Swift-objekt [CVE-2015-1856]; retter informationslækage gennem Swift-tempurls [CVE-2015-5223]; retter servicenavn på object-expirer i initsckipt; tilføjer initskriptet container-sync; standardiserer brugertilføjelse
systemd Retter defekt navnerum på grund af ukorrekt stisortering; foretage ikke timeout efter 90 sekunder når der ikke er angivet en adgangskode til cryptsetup-enheder; opsæt kun kernens tidezone når RTC'en kører med lokal tid, hvilket forhindrer mulige spring tilbage i tiden; retter forkert håndtering af kommaseparater i systemd-delta; gør det muligt at indstille DHCP-broadcastvirkemåde i systemd-networkd
tangerine-icon-theme debian/clean-up.sh: kør ikke processer i baggrunden
torbrowser-launcher Tilføj virkelig patches fra 0.1.9-1+deb8u1; stopoper indespærring af skriptet start-tor-browser med AppArmor; opsætter AppArmor-profiler i usr.bin.torbrowser-launcher til complain-tilstand
ttylog Retter trunkering af enhedsnavn når der vælges enhed
tzdata Retter opstrømsudgave
uqm Tilføjer manglende -lm-flag, retter buildfejl
vlc Ny stabile opstrømsudgave
webkitgtk Ny stabile opstrømsudgave; retter send verifikering af TLS-certifikat [CVE-2015-2330]
wxmaxima Forhindrer nedbrud når der stødes på parenteser i dialoger
zendframework Retter entropiproblem med captcha [ZF2015-09]

Sikkerhedsopdateringer

Denne revision tilføjer følgende sikkerhedsopdateringer til den stabile udgave. Sikkerhedsteamet har allerede udgivet bulletiner for hver af de nævnte opdateringer:

Bulletin-id Pakke(r)
DSA-3208 freexl
DSA-3235 openjdk-7
DSA-3280 php5
DSA-3311 mariadb-10.0
DSA-3316 openjdk-7
DSA-3324 icedove
DSA-3327 squid3
DSA-3332 wordpress
DSA-3337 gdk-pixbuf
DSA-3344 php5
DSA-3346 drupal7
DSA-3347 pdns
DSA-3348 qemu
DSA-3350 bind9
DSA-3351 chromium-browser
DSA-3352 screen
DSA-3353 openslp-dfsg
DSA-3354 spice
DSA-3355 libvdpau
DSA-3356 openldap
DSA-3357 vzctl
DSA-3358 php5
DSA-3359 virtualbox
DSA-3360 icu
DSA-3361 qemu
DSA-3363 owncloud-client
DSA-3364 linux
DSA-3365 iceweasel
DSA-3366 rpcbind
DSA-3367 wireshark
DSA-3368 cyrus-sasl2
DSA-3369 zendframework
DSA-3370 freetype
DSA-3371 spice
DSA-3373 owncloud
DSA-3374 postgresql-9.4
DSA-3375 wordpress
DSA-3376 chromium-browser
DSA-3377 mysql-5.5
DSA-3378 gdk-pixbuf
DSA-3379 miniupnpc
DSA-3380 php5
DSA-3381 openjdk-7
DSA-3382 phpmyadmin
DSA-3384 virtualbox
DSA-3385 mariadb-10.0
DSA-3386 unzip
DSA-3387 openafs
DSA-3388 ntp
DSA-3390 xen
DSA-3391 php-horde
DSA-3392 freeimage
DSA-3393 iceweasel
DSA-3394 libreoffice
DSA-3395 krb5
DSA-3397 wpa
DSA-3398 strongswan
DSA-3399 libpng
DSA-3400 lxc
DSA-3401 openjdk-7
DSA-3402 symfony
DSA-3403 libcommons-collections3-java
DSA-3404 python-django
DSA-3405 smokeping
DSA-3406 nspr
DSA-3407 dpkg
DSA-3409 putty
DSA-3411 cups-filters
DSA-3412 redis
DSA-3413 openssl
DSA-3414 xen
DSA-3415 chromium-browser
DSA-3416 libphp-phpmailer
DSA-3417 bouncycastle
DSA-3418 chromium-browser
DSA-3419 cups-filters
DSA-3420 bind9
DSA-3421 grub2
DSA-3422 iceweasel
DSA-3423 cacti
DSA-3424 subversion
DSA-3425 tryton-server
DSA-3426 linux
DSA-3427 blueman
DSA-3428 tomcat8
DSA-3429 foomatic-filters
DSA-3430 libxml2
DSA-3431 ganeti
DSA-3433 ldb
DSA-3433 samba
DSA-3434 linux
DSA-3435 git
DSA-3438 xscreensaver
DSA-3439 prosody
DSA-3440 sudo
DSA-3441 perl
DSA-3442 isc-dhcp
DSA-3443 libpng
DSA-3444 wordpress
DSA-3445 pygments
DSA-3446 openssh

Fjernede pakker

Følgende pakker er blevet fjernet på grund af omstændigheder uden for vores kontrol:

Pakke Årsag
core-network Sikkerhedsproblemer
elasticsearch Understøttes ikke længere
googlecl Defekt på grund af afhængighed af forældede API'er
libnsbmp Sikkerhedsproblemer, vedligeholdes ikke
libnsgif Sikkerhedsproblemer, vedligeholdes ikke
vimperator Ikke kompatibel med nyere versioner af iceweasel

Debian Installer

Installeringsprogrammet er opdateret for at genindføre understørrelse af QNAP TS-x09-enhed og for at medtage rettelser indført i stable, i denne punktopdatering.

URL'er

Den komplette liste over pakker, som er ændret i forbindelse med denne revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/jessie/ChangeLog

Den aktuelle stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Foreslåede opdateringer til den stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates

Oplysninger om den stabile distribution (udgivelsesbemærkninger, fejl, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Sikkerhedsannonceringer og -oplysninger:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debian-projektet er en organisation af fri software-udviklere som frivilligt bidrager med tid og kræfter, til at fremstille det helt frie styresystem Debian GNU/Linux.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger, besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send e-mail på engelsk til <press@debian.org> eller kontakt holdet bag den stabile udgave på <debian-release@debian.org>.