Tin tức năm 2016

[03 Th10 2016] Một số đóng góp giúp tăng cường độ tin cậy của cơ sở hạ tầng cốt lõi của Debian
[27 Th9 2016] Dự án Debian tiếc thương trước sự ra đi của Kristoffer H. Rose
[17 Th9 2016] Updated Debian 8: 8.6 released
[09 Th7 2016] DebConf16 đã kết thúc ở Cape Town và công bố ngày diễn ra DebConf17
[02 Th7 2016] Debian Edu / Skolelinux Jessie — giải pháp Linux toàn diện dành cho trường học của bạn
[04 Th6 2016] Updated Debian 8: 8.5 released
[04 Th6 2016] Updated Debian 7: 7.11 released
[13 Th5 2016] Dự án Debian Project muốn gửi lời cảm ơn đến Mythic Beasts vì đã cho mượn thiết bị phần cứng
[25 Th4 2016] Security support for Wheezy handed over to the LTS team
[02 Th4 2016] Updated Debian 8: 8.4 released
[02 Th4 2016] Updated Debian 7: 7.10 released
[12 Th2 2016] Debian 6.0 không còn được hỗ trợ dài hạn nữa
[23 Th1 2016] Cập nhật Debian 8: Đã phát hành 8.3
[05 Th1 2016] Dự án Debian tiếc thương trước sự ra đi của Ian Murdock

Chú ý: bạn có thể nhận được tin tức mới nhất về Debian bằng cách đặt xem dài hạn hoặc duyệt phần lưu trữ các bó thư thông-báo-debiantin-tức-debian của chúng tôi.