Opdateret Debian 9: 9.8 udgivet

16. februar 2019

Debian-projektet er stolt over at kunne annoncere den ottende opdatering af dets stabile distribution, Debian 9 (kodenavn stretch). Denne opdatering indeholder primært rettelser af sikkerhedsproblemer i den stabile udgave, sammen med nogle få rettelser af alvorlige problemer. Sikkerhedsbulletiner er allerede udgivet separat og der vil blive refereret til dem, hvor de er tilgængelige.

Bemærk at denne opdatering ikke er en ny udgave af Debian GNU/Linux 9, den indeholder blot opdateringer af nogle af de medfølgende pakker. Der er ingen grund til at smide gamle stretch-medier væk. Efter en installering, kan pakkerne opgradere til de aktuelle versioner ved hjælp af et ajourført Debian-filspejl.

Dem der hyppigt opdaterer fra security.debian.org, behøver ikke at opdatere ret mange pakker, og de fleste opdateringer fra security.debian.org er indeholdt i denne opdatering.

Nye installeringsfilaftryk vil snart være tilgængelige fra de sædvanlige steder.

Online-opdatering til denne revision gøres normalt ved at lade pakkehåndteringssystemet pege på et af Debians mange HTTP-filspejle. En omfattende liste over filspejle er tilgængelig på:

https://www.debian.org/mirror/list

Forskellige fejlrettelser

Denne opdatering til den stabile udgave tilføjer nogle få vigtige rettelser til følgende pakker:

Pakke Årsag
arc Retter mappegennemløbsfejl [CVE-2015-9275], nedbrud i arcdie når der kaldes med mere end et variabelparameter og læsning af version 1 af arc-header
astroml-addons Retter Python 3-afhængigheder
base-files Opdaterer til denne punktopdatering
c3p0 Retter XML External Entity-sårbarhed [CVE-2018-20433]
ca-certificates-java Retter generering af midlertidig jvm-*.cfg på armhf
chkrootkit Retter regulært udtryk til bortfiltrering af dhcpd og dhclient som falske positive fra pakkesniffertesten
compactheader Opdaterer til at fungere med nyere versioner af Thunderbird
courier Retter erstatning af @piddir@
cups Sikkerhedsrettelser [CVE-2017-18248 CVE-2018-4700]
debian-edu-config Retter opsætning af personlige websider; genaktiverer offlineinstallering af en combi-server, herunder understøttelse af diskløse arbejdsstationer; aktiverer opsætning af Chromium-hjemmeside på installeringstidspunktet og via LDAP
debian-installer Genopbygger til denne punktopdatering
debian-installer-netboot-images Genopbygger mod proposed-updates
debian-security-support Opdaterer forskellige pakkers understøttelsesstatus
dnspython Retter fejl ved fortolkning af nsec3-bitmap fra tekst
egg Springer emacsen-install over ved ikke-understøttet xemacs21
erlang Installer ikke Erlang-tilstand for XEmacs
espeakup debian/espeakup.service: Retter kompatibilitet med ældre versioner af systemd
freerdp Retter sikkerhedsproblemer [CVE-2018-8786 CVE-2018-8787 CVE-2018-8788]; tilføjer understøttelse af CredSSP v3 og RDP proto v6
ganeti-os-noop Retter størrelsesgenkendelse for ikke-blok-enheder
glibc Retter flere sikkerhedsproblemer [CVE-2017-15670 CVE-2017-15671 CVE-2017-15804 CVE-2017-1000408 CVE-2017-1000409 CVE-2017-16997 CVE-2017-18269 CVE-2018-11236 CVE-2018-11237]; undgår segmenteringsfejl på CPU'er med AVX512-F; retter en anvendelse efter frigivelse i pthread_create(); kigger efter postgresql i NSS-tjek; retter pthread_cond_wait() i situationen med pshared på ikke-x86.
gnulib vasnprintf: Retter fejl i forbindelse med overløb af heaphukommelse [CVE-2018-17942]
gnupg2 Undgår nedbrud når der importeres uden en TTY
graphite-api Retter stavning af RequiresMountsFor i systemd-service
grokmirror Tilføjer manglende afhængighed af python-pkg-resources
gvrng Retter rettighedsproblem som forhindrede start af gvrng; genererer korrekte Python-afhængigheder
ibus Retter flerarkitekturinstallering ved at fjerne gir-pakkens afhængighed af Python
icinga2 Retter at tidsstemplinger blev gemt som lokal tid i PostgreSQL
intel-microcode Tilføjer akkumulerede rettelser af Westmere EP (signatur 0x206c2) [Intel SA-00161 CVE-2018-3615 CVE-2018-3620 CVE-2018-3646 Intel SA-00115 CVE-2018-3639 CVE-2018-3640 Intel SA-0088 CVE-2017-5753 CVE-2017-5754]
isort Retter Python-afhængigheder
jdupes Retter potentielt nedbrud på ARM
kmodpy Fjerner ukorrekt Multi-Arch: samme som python-kmodpy
libapache2-mod-perl2 Tillader ikke <Perl>-afsnit i brugerkontrolleret opsætning [CVE-2011-2767]
libb2 Finder ud af om systemet kan anvende AVX, før det faktisk tages i brug
libdatetime-timezone-perl Opdaterer medfølgende data
libemail-address-list-perl Retter lammelsesangrebssårbarhed [CVE-2018-18898]
libemail-address-perl Retter lammelsesangrebssårbarheder [CVE-2015-7686 CVE-2018-12558]
libgpod python-gpod: Tilføjer manglende afhængighed af python-gobject-2
libssh Retter defekt tastaturinteraktiv autentifikation på serversiden
linux Ny opstrømsudgave; ny opstrømsversion; retter opbygningsfejl på arm64 og mips*; libceph: retter CEPH_FEATURE_CEPHX_V2-tjek i calc_signature()
linux-igd Får initscript til at kræve $network
lttng-modules Retter opbygning på linux-rt 4.9-kerner og kerner >= 4.9.0-3
mistral Retter std.ssh-handling kan blotlægge tilstedeværelse af vilkårlige filer [CVE-2018-16849]
monkeysign Retter sikkerhedsproblem [CVE-2018-12020]; sender faktisk adskillige mails i stedet for en enkelt
mpqc Installerer også sc-libtool
nvidia-graphics-drivers Ny opstrømsudgave
nvidia-modprobe Ny opstrømsudgave
nvidia-persistenced Ny opstrømsudgave
nvidia-settings Ny opstrømsudgave
nvidia-xconfig Ny opstrømsudgave
openni2 Retter overtrædelse af armhf-baseline, og armel-FTBFS forårsaget af anvendelse af NEON
openvpn Retter NCP-virkemåde ved TLS-reconnect, forårsagende AEAD Decrypt error: cipher final failed-fejl
parsedatetime Tilføjer understøttelse af Python 3
pdns Retter sikkerhedsproblemer [CVE-2018-1046 CVE-2018-10851]; retter MySQL-forespørgsler med stored procedures; retter at backends til LDAP, Lua og OpenDBX ikke kan finde domæner
pdns-recursor Retter sikkerhedsproblemer [CVE-2018-10851 CVE-2018-14626 CVE-2018-14644]
photocollage Tilføjer manglende afhængighed af gir1.2-gtk-3.0
postfix Ny stabil opstrømsudgave; undgår fejl i postconf når postfix-instance-generator kører under boot
postgresql-9.6 Ny opstrømsudgave
postgrey Genopbygning uden ændringer
pylint-django Retter Python 3-afhængigheder
python-acme Tilbagefører nyere version til udfasning af tls-sni-01
python-arpy Retter Python 3-afhængigheder
python-certbot Tilbagefører nyere version til udfasning af tls-sni-01
python-certbot-apache Opdaterer til udfasning af tls-sni-01
python-certbot-nginx Opdaterer til udfasning af tls-sni-01
python-hypothesis Retter (omvendte) afhængigheder af python3-hypothesis og python-hypothesis-doc
python-josepy Ny pakke, krævet af Certbot
pyzo Tilføjer manglende afhængighed af python3-pkg-resources
r-cran-readxl Retter nedbrudsfejl [CVE-2018-20450 CVE-2018-20452]
rtkit Flytter dbus og polkit fra Recommends (anbefalinger) til Depends (afhængigheder)
ruby-rack Retter mulig sårbarhed i forbindelse med udførelse af skripter på tværs af websteder [CVE-2018-16471]
samba Ny opstrømsudgave; s3:ntlm_auth: retter hukommelseslækage i manage_gensec_request(); ignorer startfejl fra nmbd når der ikke er en ikke-loopback-grænseflade eller ingen lokal IPv4 ikke-loopback-grænseflade; retter CVE-2018-14629-regression ved en ikke-CNAME-post
sl-modem Understøtter Linux-versioner > 3
sogo-connector Opdaterer til at fungere med nyere versioner af Thunderbird
sox Anvender faktisk rettelser af CVE-2014-8145
ssh-agent-filter Retter to byte-stakskrivning udenfor grænserne
supercollider Deaktiverer understøttelse af XEmacs og Emacs <=23
sympa Fjerner /etc/sympa/sympa.conf-smime.in fra conffiles; anvender komplet sti til headkommando i Sympas opsætningsfil
twitter-bootstrap3 Retter adskillige sikkerhedssårbarheder [CVE-2018-14040 CVE-2018-14041 CVE-2018-14042]
tzdata Ny opstrømsudgave
uglifyjs Retter indhold af manpage
uriparser Retter adskillige sikkerhedssårbarheder [CVE-2018-19198 CVE-2018-19199 CVE-2018-19200]
vm Dropper understøttelse af xemacs21
vulture Tilføjer manglende afhængighed af python3-pkg-resources
wayland Retter muligt heltalsoverløb [CVE-2017-16612]
wicd Vær altid afhængig af net-tools, frem for alternativer
wvstreams Omgår stakkorruption
xapian-core Retter lækager af freelist-blokke under særlige omstændigheder, som dernæst rapporteredes som DatabaseCorruptError af Database::check()
xkeycaps Forhindrer segmenteringsfejl i commands.c når der er flere end otte keysyms pr. nøgle til stede
yosys Retter ModuleNotFoundError: Intet modul kaldet smtio
z3 Fjerner ukorrekt Multi-Arch: samme som python-z3

Sikkerhedsopdateringer

Denne revision tilføjer følgende sikkerhedsopdateringer til den stabile udgave. Sikkerhedsteamet har allerede udgivet bulletiner for hver af de nævnte opdateringer:

Bulletin-id Pakke(r)
DSA-4330 chromium-browser
DSA-4333 icecast2
DSA-4334 mupdf
DSA-4335 nginx
DSA-4336 ghostscript
DSA-4337 thunderbird
DSA-4338 qemu
DSA-4339 ceph
DSA-4340 chromium-browser
DSA-4342 chromium-browser
DSA-4343 liblivemedia
DSA-4344 roundcube
DSA-4345 samba
DSA-4346 ghostscript
DSA-4347 perl
DSA-4348 openssl
DSA-4349 tiff
DSA-4350 policykit-1
DSA-4351 libphp-phpmailer
DSA-4353 php7.0
DSA-4354 firefox-esr
DSA-4355 openssl1.0
DSA-4356 netatalk
DSA-4357 libapache-mod-jk
DSA-4358 ruby-sanitize
DSA-4359 wireshark
DSA-4360 libarchive
DSA-4361 libextractor
DSA-4362 thunderbird
DSA-4363 python-django
DSA-4364 ruby-loofah
DSA-4365 tmpreaper
DSA-4366 vlc
DSA-4367 systemd
DSA-4368 zeromq3
DSA-4369 xen
DSA-4370 drupal7
DSA-4372 ghostscript
DSA-4375 spice
DSA-4376 firefox-esr
DSA-4377 rssh
DSA-4378 php-pear
DSA-4381 libreoffice
DSA-4382 rssh
DSA-4383 libvncserver
DSA-4384 libgd2
DSA-4386 curl
DSA-4387 openssh

Fjernede pakker

Følgende pakker er blevet fjernet på grund af omstændigheder uden for vores kontrol:

Pakke Årsag
adblock-plus Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
calendar-exchange-provider Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
cookie-monster Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
corebird Defekt efter ændringer af Twitter-API
debian-buttons Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
debian-parl Afhængig af defekte/fjernede Firefox-plugins
firefox-branding-iceweasel Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
firefox-kwallet5 Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
flashblock Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
flickrbackup Inkompatibel med aktuelt Flickr-API
imap-acl-extension Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
libwww-topica-perl Nytteløs efter lukningen af webstedet Topica
mozilla-dom-inspector Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
mozilla-noscript Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
mozilla-password-editor Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
mozvoikko Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
personaplus Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
python-formalchemy Ubrugelig, kan ikke importeres i Python
refcontrol Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
requestpolicy Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
spice-xpi Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
toggle-proxy Inkompatibel med nyere firefox-esr versions
y-u-no-validate Inkompatibel med nyere firefox-esr versions

Debian Installer

Installeringsprogrammet er opdateret for at medtage rettelser indført i stable, i denne punktopdatering.

URL'er

Den komplette liste over pakker, som er ændret i forbindelse med denne revision:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stretch/ChangeLog

Den aktuelle stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/stable/

Foreslåede opdateringer til den stabile distribution:

http://ftp.debian.org/debian/dists/proposed-updates

Oplysninger om den stabile distribution (udgivelsesbemærkninger, fejl, osv.):

https://www.debian.org/releases/stable/

Sikkerhedsannonceringer og -oplysninger:

https://www.debian.org/security/

Om Debian

Debian-projektet er en organisation af fri software-udviklere som frivilligt bidrager med tid og kræfter, til at fremstille det helt frie styresystem Debian GNU/Linux.

Kontaktoplysninger

For flere oplysninger, besøg Debians websider på https://www.debian.org/ eller send e-mail på engelsk til <press@debian.org> eller kontakt holdet bag den stabile udgave på <debian-release@debian.org>.