Пресата за Дебиан

Проектът достигна размер обуславящ обществен поглед и важност, така че не може да бъде игнориран от компютърните списания и други медии. Проектът или дистрибуцията бяха споменати няколко пъти тук:

The Next Millennium Headache, 12 Август 1998
wired, за целия свят
Debian GNU/Linux 2.0, 29 Октомври 1998
KV Online, Belarus
A GNU/Linux Scientific Workstation, 14 Декември 1998
32bitsonline, за целия свят
Exclusive Interview with Corel Computer, 14 Декември 1998
Linux Today, за целия свят

Забележка

Ако откриете новина в медиите, засягаща Дебиан и тази новина не е спомената тук, ще ви бъдем много задължени ако ни съобщите на адрес joey@debian.org, за да можем да я добавим тук.