Debian en la premsa

El projecte ha aconseguit una certa mida, amb una certa visibilitat i importància que no ha estat pas ignorada per les revistes d'ordinadors i premsa diversa. El qual ha provocat que el projecte o la distribució s'hagi mencionat diverses vegades.

The Next Millennium Headache, 12 d'agost de 1998
wired, global
Debian GNU/Linux 2.0, 29 d'octubre de 1998
KV Online, Belarus
A GNU/Linux Scientific Workstation, 14 de desembre de 1998
32bitsonline, global
Exclusive Interview with Corel Computer, 14 de desembre de 1998
Linux Today, global

Notificació

Si us trobeu amb que es fa menció de Debian en la premsa i que aquest element encara no està llistat aquí, apreciaríem si ens contactéssiu a joey@debian.org per tal d'afegir-ho aquí.