Debian i pressen

Projektet har nått en sådan grad av storlek, synlighet och viktighet att det inte kan ignoreras av datortidningar och andra pressmedier. Därför har projektet, eller distributionen det producerar, omnämnts vid ett flertal tillfällen.

The Next Millennium Headache, 12 augusti 1998
wired, global
Debian GNU/Linux 2.0, 29 oktober 1998
KV Online, Belarus
A GNU/Linux Scientific Workstation, 14 december 1998
32bitsonline, global
Exclusive Interview with Corel Computer, 14 december 1998
Linux Today, global

Berätta för oss

Om du har upptäckt att Debian nämns i pressen och posten inte listas här skulle vi uppskattar om du kontaktade oss på joey@debian.org så att vi kan lägga till det här.