Пресата за Дебиан

Проектът достигна размер обуславящ обществен поглед и важност, така че не може да бъде игнориран от компютърните списания и други медии. Проектът или дистрибуцията бяха споменати няколко пъти тук:

Was bringt Debian Sarge?, 31 Юли 2004
Tagesspiegel, Germany
Slight Linux Market Share Loss for Red Hat, 12 Юли 2004
Netcraft, за целия свят
Debian has given users more power than they have ever had, 26 Юни 2004
PC Techtalk, за целия свят
Google sysadmin preaches Debian for software management, 18 Юни 2004
Computerworld, за целия свят
X.Org seals the fate of XFree86, 09 Април 2004
Internetnews, за целия свят
Debian Linux Distribution earns quiet Popularity, 25 Март 2004
eWeek, за целия свят
Debian Fastest Growing Linux Distribution, 28 Януари 2004
Netcraft, за целия свят
LinuxPro ships with Debian/Sarge DVD, 15 Януари 2004
Linux Pro, p8, Italy

Забележка

Ако откриете новина в медиите, засягаща Дебиан и тази новина не е спомената тук, ще ви бъдем много задължени ако ни съобщите на адрес joey@debian.org, за да можем да я добавим тук.