Debian i pressen

Projektet har nått en sådan grad av storlek, synlighet och viktighet att det inte kan ignoreras av datortidningar och andra pressmedier. Därför har projektet, eller distributionen det producerar, omnämnts vid ett flertal tillfällen.

Was bringt Debian Sarge?, 31 juli 2004
Tagesspiegel, Tyskland
Slight Linux Market Share Loss for Red Hat, 12 juli 2004
Netcraft, global
Debian has given users more power than they have ever had, 26 juni 2004
PC Techtalk, global
Google sysadmin preaches Debian for software management, 18 juni 2004
Computerworld, global
X.Org seals the fate of XFree86, 9 april 2004
Internetnews, global
Debian Linux Distribution earns quiet Popularity, 25 mars 2004
eWeek, global
Debian Fastest Growing Linux Distribution, 28 januari 2004
Netcraft, global
LinuxPro ships with Debian/Sarge DVD, 15 januari 2004
Linux Pro, s.8, Italien

Berätta för oss

Om du har upptäckt att Debian nämns i pressen och posten inte listas här skulle vi uppskattar om du kontaktade oss på joey@debian.org så att vi kan lägga till det här.