Debian en la premsa

El projecte ha aconseguit una certa mida, amb una certa visibilitat i importància que no ha estat pas ignorada per les revistes d'ordinadors i premsa diversa. El qual ha provocat que el projecte o la distribució s'hagi mencionat diverses vegades.

Was bringt Debian Sarge?, 31 de juliol de 2004
Tagesspiegel, Germany
Slight Linux Market Share Loss for Red Hat, 12 de juliol de 2004
Netcraft, global
Debian has given users more power than they have ever had, 26 de juny de 2004
PC Techtalk, global
Google sysadmin preaches Debian for software management, 18 de juny de 2004
Computerworld, global
X.Org seals the fate of XFree86, 9 d'abril de 2004
Internetnews, global
Debian Linux Distribution earns quiet Popularity, 25 de març de 2004
eWeek, global
Debian Fastest Growing Linux Distribution, 28 de gener de 2004
Netcraft, global
LinuxPro ships with Debian/Sarge DVD, 15 de gener de 2004
Linux Pro, p8, Italy

Notificació

Si us trobeu amb que es fa menció de Debian en la premsa i que aquest element encara no està llistat aquí, apreciaríem si ens contactéssiu a joey@debian.org per tal d'afegir-ho aquí.