Debian Weekly News - 13 juli 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Storm Linux är en ny Debianbaserad distribution. Dess motto är ”Storm Linux: vi får Linux att se bra ut”, och det verkar som de gör det – titta på de här skärmbilderna. Storms utvecklare är R Garth Wood, som sedan en tid varit aktiv på debian-devel. Det har inte förekommit så mycket reaktion på detta, men en rapport om en testinstallation har skrivits.

Webbplatsen har numera en sida för Hurdanpassningen, täckandes installation, utveckling, m.m. På tal om webbplatsen så använder den nu till slut den nya logotypen. Och så har resultaten kommit in från omröstnignen om byte av logotyperna: de har bytts. Så kom igen och använd ”swirl”.

Mängden diskussion angående planerna för frysning och släppning har ökat under veckan. Från prat på den nya sändlistan debian-release angående förkortande av släpningscykeln, till en diskussion huruvida släppning i september är möjligt (med en frysning inom kort). Idén finns i alla fall.

Lalo Martins skrev om internationalisering av Debians initieringsskripter, en diskussion som senare övergått till att diskutera utdata från dem. Se det här förslaget för ett exempel.

Här är ett komplett system för att generera ”diffar” (förändringsfiler) mellan Debianpaket och applicera dessa. Den kan användas för att ”drastiskt minska hämtningstiderna”.

Som vanligt har vi nyheter från Debian-JP-projektet. En sak de sysslar med nu är att översätta licenser för program som endast dokumenterats på japanska.

Många paket förblir trasiga efter uppgraderingen av perl. Nästa planerade steg är att skicka in flerapporter med ”viktig”-status för dessa paket och snabbt tillverka rättade versioner, även utan stöd från de paketansvariga.

Tack till Christian Meder och Katsura S. Yoshio för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.