Debian Weekly News - 7 september 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Den tekniska kommittén har talat: /usr/doc/<paket> kommer att tillhandahållas som en symbolisk länk i paket som stöder FHS. Detta markerade början på en lavin av uppdaterade paket, FHS-stödjande, paket. För implementationsdetaljer, se detta meddelande. (debhelper kommer att hantera det mesta av detta automatiskt).

Den senaste versionen av bind innehåller kryptografikod som inte är fri enligt DFSG, något som medför att DNS-servern, en stor del av Debian och andra Unixsystem, har blivit ofri – något som inte är bra. Det verkar som om att ta bort den koden, eller att fortsätta underhålla den äldre, fria, versionen av bind kan bli svårt. Ett alternativ som undersökts är att använda den nya dents-DNS-servern. Det största problemet med den är kanske att ”den inte är BIND” – och därför är den inte lika litad på som den klassiska DNS-servern.

På frysfronten kan noteras att frysningen nu bara är sju veckor borta, om vi följer det planerade tidsschemat. Chris Lawrence postade en fin lista över saker vi måste får färdiga innan släppningen, och hur nära vi är att klara av dem.

Med GPG 1.0 släppt så kommer flera personer troligtvis byta till det inom kort. Det har redan sedan tidigare, som tur är, varit möjligt att signera paket med GPG och skicka upp dem till Debian, även om inte så många gjort det ännu.

Vad gör Debianutvecklare när de inte jobbar på Debian? Många av dem skriver programvara för Linux i allmänhet, eller är ansvariga för paketen de ansvarar för i Debian. Martin Schultze fick en idé om att en lista över sådana paket vore trevligt att ha, och 123 sådana paket hittades snart, inkluderande såpass viktiga programvaror som ld.so, strace, sysklogd, sysvinit, watchdog och wvdial.

Under senare tiden har viss förvirring uppstått angående vad meningen är med security.debian.org. Ursprungligen var det tänkt att vara ett sätt för säkerhetsgruppen att snabbt få uppdaterade paket tillgängliga, utan att behöva vänta på speglarna, men nu vill folk ändå spegla det! Det förekommer även viss oenighet om hur länge paket bör finnas kvar på security.debian.org efter det att de har lagts in i den riktiga distributionen.

Som vanligt finns veckans Debian-JP-nyheter att läsa.

Tack till Randolph Chung och Katsura S. Yoshio för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.