Debian Weekly News - 14 september 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Bland säkerhetsnyheterna finns ett buffertspill i programmet inews, vilket medföljer diskussionsgruppsservern INN, vilket gör det möjligt för lokala användare att uppnå samma rättigheter som gruppen ”news”. Nya versioner av inewsinn, inn-dev och inn finns på security.debian.org.

Felrapporteringssystemet (BTS) har uppgraderats till att använda debbugspaketet, och Darren Benham är den nye ansvarige för BTS. Detta är goda nyheter eftersom utvecklingen av debbugs har pågått under en längre tid, och nu kommer både de och framtida förbättringar BTS till godo. BTS var nere under en kort stund under helgen för att övergå till det nya systemet, men ingen post tappades under tiden.

En intervju med Matt Welsh innehåller några intressanta Debianrelaterade delar. ”Jag var medlem i det ursprungliga Debiangruppen. Jag uppfann dpkg, eller åtminstone dess första version, vilket inte alls liknade det som finns idag” och ”De [Debian] är bra på att vara idealister, men ibland behövs lite pragmatism.

Raphaël Hertzog skrev en föreslagen struktur för kvalitetsstyrningsgruppen, inkluderande en kärngrupp och en webbplats för att samordna arbetet. Planen är att vitt utöka vad gruppen arbetar på till att inkludera många saker vid sidan om att ta hand om paket som saknar egentliga ansvariga.

Ett par paket i unstable slutade fungera under veckan. En ny version av tar gjorde lintian konfunderat, något som senare rättats. Dessutom flyttade ett nytt netstd-paket rsh till ett separat paket, vilket fortfarande ligger i Incoming, och tills det att det når arkiven kommer rsh inte att vara tillgängligt. Andra saker som hänt i unstable under veckan är, bland andra:

Bör Debian byta till GRUB som förvald starthanterare? Eftersom GRUB används av Hurd skulle detta trots allt standardisera det startsystemen för både Debian Linux och Debian Hurd. Här finns en bra sammanfattning av för- och nackdelar med att använda GRUB. En annan nackdel är att H. Peter Anvin jobbar på en ny starthanterare för Linux vilken sägs ska vara bättre än båda. Inga slutsatser har nåtts på detta område, men ingen verkar hysa några speciellt starka känslor för lilo.

Och på tal om Hurd har veckan varit bra för Hurd-anpassningen, med 44 uppdaterade paket tillsammans med en ny uppsättning installationsfiler.

Arbetet med Debian JP fortsätter och en sammanfattning finns som vanligt att tillgå, denna vecka med ämnen från landsanpassning till översatta DFSG-dokument, och arbete med ett socialt kontrakt för Debian JP.

Uppföljningar till nyheter från förra veckan:

Tack till Simon Hologate, Katsura S. Yoshio och Randolph Chung för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.