Debian Weekly News - 28 september 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Utvecklardatabasen är nu igång. Med webb- och e-postgränssnitt till databasen kan utvecklare mata in information om sig själva, bland annat kontaktinformation, semesterstatus, latitut och longitud, och lösenord för några av projektmaskinerna. Det bästa som framkommit av detta hittills är utvecklarkartan som visar precis hur globalt Debianprojektet är. Utvecklare uppmanas lägga till sina koordinater i databasen.

De som önskar hämta cd-avbildningar får nu genomgå en noga uttänkt process av frågor och svar på cdimage.debian.org, vilken är avsedd att skilja på de som egentligen inte behöver cd-avbildningar från de som gör det, och tala om för de som finns i den första gruppen vad det finns för bättre alternativ. Den riktigt finurliga biten är det nya sättet att hämta Debian-cd-skivor på. Förr i tiden var ofta cdimage.debian.org och dess speglar överbelastade eftersom folk laddade hem verkligen stora filer från dem. Den nya metoden gör det möjligt för alla normala Debianspeglar att användas som cd-speglar – utan att de har cd-avbildningarna! Om det kittlar din nyfikenhet kan du läsa om det here.

Startdiskettgruppen behöver en ny ledare. Enrique Zanardi har avsagt sig att leda framställningen av startdisketter på grund av tidsbrist. Den goda nyheten är att startdisketterna från unstable igen går att bygga och få att fungera på i386-plattformen, med hjälp av några nyligen inkomna rättelser. Och det kommer sannolikt att behövas ytterligare en diskett att installera nästa utgåva av Debian, räddningsdisketten har delats på två, något som ger plats för dagens större kärnor och libc.

Bör det vara möjligt att installera mer än en bakgrundsprocess (”daemon”) av samma typ samtidigt? Just nu går det inte, paketen har konflikter eftersom de måste binda samma port. Trots att det sällan är nödvändigt att ha två pop- eller webbservrar på samma system så förekommer det, och vissa vill ha möjlighet att göra det i Debian. Andra vill gå ett steg längre och göra så att bakgrundsprocesserna inte startas automatiskt efter installation. Båda dessa önskemål kan, i bästa fall, leda till ytterligare frågor vid installationen, även om debconf kan förenkla detta. Ingen konsensus har nåtts i denna fråga.

Som vanligt finns en sammanfattnig av nyheterna från Debian JP-projektet att läsa.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande 8, och 8 andra paket:

Uppföljningar:

Tack till Katsura S. Yoshio och Randolph Chung för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.