Debian Weekly News - 30 november 1999

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Har Corel åter strulat till licensieringen? Slutanvändarlicensen (EULA) för Corel Linux förhindrar minderåriga – inklusive minderåriga som är Debianutvecklare och som bidrar till fri programvara – från att ladda ner den Debianbaserade distributionen. ( Frustrerad över det tredje Corellicensproblemet på lika många månader förespråkade Bruce Perens under en kort tidsperiod en stämning mot Corel.) Corel har diskuterat med Debian om problemet, och även om de flesta fortfarande inte är helt tillfreds med resultaten, och börjar bli trötta på att problem fortsätter dyka upp.

Idén med ett ”Enhances”-fält (”utökar”) som skulle fungera som ett omvänt Suggests-fält (”föreslår”) har åter kommit på tapeten i debian-policy. Dpkg kommer att stöda fältet inom kort, och Wichert Akkerman vill använda det för att göra så att paket i main inte längre föreslår någonting i non-free, vilket skulle tillgodose några av RMS bekymmersmoment. Trots att de flesta håller med om att Enhances-fältet kan vara användbart förekommer viss oenighet om att använda det på det sätt som Wichert föreslår. Vissa tycker att detta vore att föredra ”politisk korrekthet och snabba hack” framför att göra saker på rätt sätt.

Bör vi göra oss av med ”base”-sektionen? Det har visat sig att paket i den sektionen inte automatiskt läggs in i bassystemet på startdisketterna, och inte heller verkar det faktum att ett paket finns i denna sektion påverka någonting annat heller. Flera personer håller med om att det vore ”renare” att kasta ut sektionen och placera paketen i de sektioner de verkligen tillhör. Diskussionen gick över till en mer generell diskussion om att kasta ut alla sektioner och organisera paketen på andra sätt.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 18 andra paket:

Andra saker som händer denna vecka är bland andra:

Jag avslutar med en ledare avsedd för Debiananvändare: Ett övergripande tema denna vecka, och så även under tidigare veckor, har varit irritation över att allvarlighetsgrader på felrapporter allt för ofta sätts högre än ”normal”. Kommentarer liknande denna är vanliga. Att det gått inflation i allvarlighetsgrader verkar bero på att felrapporteringsverktygen numera gör det enklare att sätta högre grader, och eftersom det är svårt att tänka objektivt om ett fel som påverkar dig – de flesta fel verkar vara viktiga för de som snubblar över dem. Tänk på att när du markerar ett fel som ”allvarligt”, ”kritiskt” eller ”viktigt” betyder det inte nödvändigtvis att det kommer att rättas tidigare, det betyder bara att om det inte rättas kommer paketet att tas bort från Debian. Om inte ditt fel är av en magnitud som gör detta nödvändigt bör felet vara av graden ”normal”. Om du är osäker är det bättre att skicka in rapporten som ”normal” och låta den ansvarige avgöra om en högre grad är nödvändig. Tack.

Tack till Randolph Chung för bidrag.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.