Debian Weekly News - Årssammanfattning 1999

Den här specialbilagan till Debian Weekly News är en sammanfattning över de viktigaste händelserna i Debians värld under 1999. Det är definitivt inte en allomfattande lista, utan fokus ligger på ovanliga och viktiga händelser, inte det hela tiden i bakgrunden pågående utvecklingsarbetet och -diskussionerna.

För att ge en kort inblick i volymen av vad som skett bakom kulisserna under året följer här några siffror: Tjugotvå tusen felrapporter sändes in under året, etthundrasjuttio tusen meddelanden postades på de olika Debiansändlistorna och närmare tjugofem tusen nya versioner av paket sändes in.

Här är de för Debianprojektet mest minnesvärda händelserna under 1999:

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

När nu Debian Weekly News går in i sitt andra år vill jag tacka alla som gjort det första året möjligt: Vikarierande redaktören Randolph Chung, bidragslämnarna Josip Rodin, Brandon Mitchell, Robert de Forest, Aaron Van Couwenberghe, Rob Tillotson, Michael Dahlberg, Stephane Bortzmeyer, Pablo Averbuj, Branden Robinson, Mike Renfro, Christian Meder, Katsura S. Yoshio, Raphaël Hertzog, Mike Linksvayer, och Simon Holgate. Jag vill även tacka Linux Weekly News för fortgående inspiration, och för att de aldrig klagat på mina efterapningar. Och till slut tack till alla i Debian för att ni tillhandahåller ett sådant överflöd av diskussioner, evenemang och hårt arbete som jag kan skriva om.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Redaktör för Debian Weekly News är Joey Hess.