Debian Weekly News - 28 mars 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Valresultatet: Wichert Akkerman omvaldes som Debians projektledare. Gratulationer till Wichert, och tack till de andra kandidater som anmälde sig som frivilliga för jobbet.

Debian 2.1r5 har släppts. Precis som de tidigare underutgåvorna består den av säkerhets- och år 2000-uppdateringar.

Den andra bugghorisonten har passerats. 28 paket rättades inte i tid, varav 12 är för viktiga för att verkligen tas bort, och trots att det är tydligt att bugghorisonterna fungerar när det gäller att reducera antalet kritiska fel är de inte riktigt lika effektiva vad gäller att motivera folk att rätta fel i riktigt viktiga paket.

Varning för Debians stora bolagsmakt. Den här artikeln diskuterar hur anpassningar av de stora distributionerna till PowerPC-plattformen kan påverka existerande distributioner där: ”Linux PPC och Yellow Dog Linux är relativt nya uppstartsföretag vad gäller Linuxvärlden, och de har helt enkelt inte den bolagsmakt och användarbas som både Debian och SuSE kan skryta med.” Trots den lilla tabben, så väcker den några intressanta frågor.

Måste policyprocessen reformeras? Det är uppenbart att problem kan uppstå, som var fallet med /usr/share/doc förra året, när saker lades in i policyn utan att vara ordentligt genomtänkta. Ian Jackson anser att policyprocessen måste återställas till något liknande för två år sedan, med ett fåtal personer med total makt över policyn. Andra håller inte med, och tycker att, medan det vore lämpligt att tillsätta en ordförande för processen, så bör kontrollen kvarstå hos folket på sändlistan debian-policy. Detta kommer diskuteras ytterligare på irc den 29:e.

En tråd angående de förvalda färgerna i program som mutt, ls, och så vidare har väckt några intressanta frågor. De av oss som inte är ”insektögda utomjordingar” som kan se ultraviolett har troligen jobbat hårt med att försöka läsa mörkblå text mot svart bakgrund, eller ljusgul text mot vit bakgrund, för att sedan ge upp och ändra programmets färger till något lite mer användbart. Två saker hindrar Debian från att ändra de förvalda färgeran: Först av allt finns det stora variationer i smak och inställningar, en del använder svart bakgrund och andra vit, och det är svårt att uppfinna förvalda färgscheman som fungerar bra med båda bakgrunderna. För det andra kommer större förändringar från uppströms förval sannolikt att reta lika många som de som tycker det är bra. Så även om vi kan rätta riktigt kassa färgval, så kommer resten fortfarande att vara upp till den individuella användaren.

En ny huvudarkivserver är på gång, tack vare en imponerande maskinvarudonation från Sun. Den nya servern kommer allt eftersom att ta över några av master.debian.org:s arbetsuppgifter.

Mängden skräppost på Debians sändlistor, felrapporteringssystemet och till individuella utvecklare har ökat på sista tiden. Vad kan göras åt det? Jason Gunthorpe har tittat på vad som skulle hända med fyra olika blockeringssystem. De flesta är eniga om att ytterligare skräpblockering noga måste övervägas, för att se till att vi inte av misstag blockerar legitima Debiananvändare.

Bekräftelse: Transmetas ”Mobile Linux” bygger på Debian, precis som ryktades tidigare.

Debian Weekly News rapporterar varje vecka bara från ett fåtal av de viktigare händelserna i Debian, men du bör inte luras av tunnheten i dessa sammanfattningar, det är mycket som händer under ytan, något som det här brevet uttrycker:

Nyligen granskade jag några data jag hade samlat från Debianprojektet och ramlade över följande statistik: Kodändringar sänds in eller accepteras av Debianprojektet mellan var 13:e sekund och var 7:e minut (beroende på tiden på dagen). Med andra ord, under den tid det tar att ringa ett 020-nummer kan någon ha rättat ett programfel, eller lagt en funktion till Debian, ofta redan före den första ringsignalen, och definitivt innan du till slut kommer genom samtalskön och får tala med en riktig människa.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.