Debian Weekly News - 23 maj 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare.

Förra veckan publicerades inget Debian Weekly News eftersom det inte var så mycket att rapportera om, förutom vankelmod gällande vad som skall göras åt den första testcykeln, vilken började långsamt, och cd-avbildningar blev inte tillgängliga förrän denna måndag. Dock har vi lärt oss något från den här testcykeln – som Richard Braakman sa, ”den första testcykeln rensade ut några samordningsproblem” och ”Vi hoppas att nästa cykel kommer att innebära en mycket mer grundlig testning av själva distributionen.

Och under tiden har det blivit tydligt att vi faktiskt behöver genomföra en andra testcykel. Ansvarig för startdiskettgruppen, Adam Di Carlo skrev att ”vi behöver en släppt kärna, inte en förhandsversion. Vi måste rätta några rätt så otrevliga problem med startdisketterna”. Richard Braakman avslutade därför den första testcykeln idag, och planerar att börja en ny den 29:e. Som en förberedelse för detta planerar han att ”ta bort de flesta av de paket som har kritiska fel från potato” den 25:e och 26:e. Läs hans meddelande för ytterligare viktiga detaljer.

Här finns en uppdatering angående planerna för First Debian Conference i Frankrike, vilken hålls som en del av Libre Software Meeting. RMS kommer att vara där och tala om Hurd, och Wichert Akkerman kommer att vara där. Organisatörerna hoppas hålla flera konferenser och kodningsfester där verkligt arbete kan ske, och de letar efter talare och även sponsorer. Dessutom har det föreslagits att detta inte skall vara en engångsföreteelse, utan istället bli ett årligt evenemang som flyttar till ett nytt land varje år. Om du är en utvecklare som har intresse av konferensen, fyll i detta lilla undersökning för att låta organisatörerna veta vad de har att förvänta sig.

Helix Code har släppt Debianpaket för Helix Gnome. Det verkar som de jobbade ordentligt på att göra detta till väluppfostrade Debianpaket: ”Vi vill verkligen göra det här på rätt sätt, speciellt vill vi att paketen skall vara lintian-rena. Om du hittar någon överträdelser gentemot policyn i ett Helix GNOME-paket är det ett programfel.

Bör paket som beror på paket i non-US/main ligga i main, contrib eller non-US/main? Innan non-US delades upp var svaret ”contrib”, men nu är det mer oklart om vad som skall göras. Det vanligaste valet verkar vara non-US/main, men argument finns för alla de möjliga valen.

Servernyheter: ftp.debian.org har uppgraderats och flyttats så att den är direkt kopplad mot ett internationellt stamnät. När potato slutligen släpps kommer vi att vara redo...

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 11 andra paket:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.