Debian Weekly News - 14 juni 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianutvecklare. Detta är en kombinerad tvåveckorsutgåva, redaktören var på semester förra veckan.

En stor diskussion och gräl startade när John Goerzen lade fram ett kontroversiellt förslag att ta bort non-free från Debianarkivet i woody. Detta har lett till omkring 1000 inlägg med argumentation om förslaget, ungefär en tredjedel av den totala volymen på Debians sändlistor under den gångna veckan. (Dessutom skrevs en Slashdotartikel och en -omröstning.) Många argument har lagts fram av båda sidorna, allt för många för att summera dem här.

En central meningsskiljaktighet mellan de som är för och de som är emot förslaget verkar vara själva skälet bakom Debian. Finns Debian för att främja fri programvara, eller för att göra den bästa distributionen som finns, eller bådadera? Vilket är det viktigaste? I slutändan verkar det som om var och en av utvecklarna själva måste bestämma sig, då tillräckligt många har sekunderat förslaget så att det kommer att gå till omröstning om några veckor. Några kompromisser har också föreslagits - en som innebär en omorganisation av arkivet för att göra det mer tydligt att non-free inte är en del av Debian, och en annan föreslår att använda installationspaket för all icke-fri programvara.

Arbete på att få ut potato fortsatte trots allt hallå. Cd-avbildningar för den andra testcykeln finns nu att tillgå.

Flera säkerhetshål har hanterats sedan senaste Debian Weekly News:

Ytterligare en uppdatering på ny-utvecklarfronten: Fram tills det att ny-utvecklarkön stängdes förra året postades veckovisa rapporter angående de nya utvecklare som kom in i projektet. I och med att ny-utvecklarkön åter öppnats har dessa postningar börjat på nytt, först med denna lista över tio nya Debianutvecklare, och denna lista med ytterligare sju. Ett sextiotal andra är på väg genom kön, och information om när de och andra har genomgått hela processen kommer att postas veckovis till debian-project.

The Zeroth Debian Conference kommer att hållas i Bordeaux, Frankrike den 5-9 juli 2000. Bland de ämnen som kommer att avhandlas är HURD, paketpooler, kvalitetskontroll, osv. Ytterligare information finns att tillgå från webbsidan för Libre Software Meeting, inklusive information om hur du registrerar dig, samt kalendarium och information om inkvarteringsmöjligheter.

Till slut några andra saker som hänt på sistone:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.