Debian Weekly News - 22 augusti 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Utgivningen igen: Så här i efterdyningarna efter släppet verkar det mesta ha gått bra. Ftp.debian.org har kört på full kapacitet ända sen utgivningen – om du ännu inte har uppgraderat, se till att använda en spegel.

Det uppstod vissa problem med cd-avbildningsfilerna för 2.2. Det tog ett tag för cd-avbildningsfilerna att speglas tillräckligt för att täcka efterfrågan, och sedan upptäcktes att SPARC- och alpha-cd:arna som släpptes med potato inte var startbara. Dessutom förekom det några ytterligare mindre problem med avbildningarna, både på grund av avsaknad av testning av de slutgiltiga cd-avbildningarna, och maskinvaruproblem på byggmaskinen. Rätta avbildningar är markerade som version 2.2rev0a.

Flera artiklar om Debian 2.2 har redan dykt upp. Linux Weekly News skrev en artikel om presskonferensen. LinuxPlanet skrev en omfattande och huvudsakligen fördelaktig recension av Debian 2.2 som är full av bra citat, såsom ”Projektet rör sig framåt med ett vad det verkar makligt tempo, men lite tid spenderad med att läsa genom den myriad av utvecklar- och användarlistor avslöjar en närmast feberaktigt strävan efter perfektion” och ”installationen har förbättrats inom vissa nyckelområden sedan utgivningen av Slink över ett år sedan, mest noterbart är nedflyttning av inmatningslisten.” Även ITWorld hade en artikel om Debian. ”Mycket uppmärksamhet har lagts vid kommersialiseringen av Linux, men den öppen källkodsanda som driver Linux ses bäst i satsningar som Debians utvecklingsgrupp, vilket är en slags kärt besvär för de inblandade programmerarna.

Säkerhetsrättelser: Versionen av xlockmore som kom med Debian 2.1 (slink) är sårbar för ett lokalt säkerhetshål i skugg-gruppen. Vanligtvis är versionerna i Debian 2.2 och unstable inte det, men rättade paket finns för alla tre versionerna, för säkerhets skull. Nya netscapepaket sändes in till non-free, vilka rättar ett antal säkerhetshål. En uppdaterad rättelse för ett säkerhetshål i Zope släpptes – den ursprungliga rättningen ”avhjälpte inte till fullo problemet”.

Med utgivningen bakom oss är alla nöjda med att återgå till viktigare händelser, såsom resultatlösa e-gräl över obskyra detaljer i FHS. Detta var huvudsakligen en repris på en gammal kontrovers om huruvida traceroute hör hemma i /usr/sbin eller /usr/bin. Vissa bra argument lades fram, men vi är fortfarande lika delade i frågan.

En intressantare diskussion om metapaket. Det vore trevligt att generalisera de flera metoder vi har nu för att gruppera paket – efter prioritet, efter sektion och i funktionspaket – och komma fram till en mekanism som kan hantera alla tre.

Vad skulle du tycka om att ha en uppdaterad utgåva som unstable, utan tillhörande uppsättning obehagliga nya fel varje dag? Anthony Towns har arbetat på att göra detta till verklighet med sin uttestningsutgåva, och han är nu redo att lägga in detta i verkliga Debian. Enligt AJ är ”meningen med uttestningsutgåvan: att innehålla en konsistent uppsättning av de nyaste ’kända-att-vara-pålitliga’ paketen”. ”Meningen med paket i testing är inte att de skall vara perfekta och felfria, bara att de bör vara användbara.” Detta uppnås genom att låta testing sacka efter unstable med några veckor, hålla öga på vilka fel som öppnas mot nya version av paket i unstable, och låta uppdaterade paket som inte introducerar stora fel gå in i testing. Resultatet är att tre utgåvor alltid skulle vara tillgängliga:

AJ tror även att detta kommer att snabba upp utgivningsprocessen – vi kan frysa testing istället för unstable och börja förbereda inför en utgivning med en utgåva som redan är i stort sett felfri. Han avslutar med att ”det finns i kod. Det fungerar. Det finns ett syfte. Jag tycker att vi bör använda det.

De ftp-ansvariga har jobbat hårt i veckan. Incoming har varit tomt under en kort tidsperiod. 177 paket lades till Debian denna vecka, bland andra:


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.