Debian Weekly News - 19 september 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Arbete är på gång på att utforma en ersättare för Debians åldrande installationsprogram. Ersättaren inriktar sig på att rätta många problem som finns i det nuvarande installationsprogrammet: Det kommer att vara modulärt så att det är lättare att underhålla och utöka; användargränssnittet kommer även det vara modulärt, vilket öppnar möjligheten för en X-baserad installation. Andra områden som det tänks på är automatisk detektering av maskinvara, en automatiserad installation av ”kick-start”-typ, samt stöd för Hurd. Detta, och mycket mer, diskuteras i en lång diskussionstråd på sändlistan debian-boot. Planen är att det nya installationsprogrammet skall vara klart när woody släpps.

Några viktiga nya funktioner har lagts in i utvecklingsgrenen i apt:s cvs-träd. Utökningen gör det möjligt för apt att begränsa paket till specifika versioner eller Debianutgåvor, så att de inte uppgraderas även om apt upptäcker att en nyare version är tillgänglig. Detta gör det möjligt att ha både stable och unstable i sources.list, konfigurera apt så att den som förval endast använder stable, och manuellt välja från kommandoraden att hämta paket från unstable. Andra användningsområden är nedgradering, och att kontrollera hur apt använder tredjepartskällor såsom Helix GNOME, och andra saker vi bara har börjat fundera på. Jason Gunthorpe lägger till, ”Tyvärr har jag inte en komplett uppsättning med dokumentation för denna funktion ännu, och jag är inte klar med mina stora källkodsinkompatibla ändringar i biblioteket, så den här koden kommer inte att gå in i unstable än på ett bra tag.

Säkerhetsrättelser för Debian 2.1 stoppas den 30 september. Säkerhetsgruppen tillkännagav att ”Debian fasar ut stödet för Debian 2.1”. Dessutom kommer bara viktiga rättelser att bakåtanpassas för slink före den 30:e, och de kommer bara kompileras för i386- och m68k-arkitekturerna. De rekommenderar att ”sparc- och alphaanvändare bör uppgradera till Debian 2.2 (potato) omedelbart”, och att det är ett bra råd att följa oavsett arkitektur om man anser säkerheten vara viktig. Säkerhetsgruppen är dock fortfarande öppna för kommentarer angående detta. Inga säkerhetsrättelser gjordes under veckan.

Kernel Cousin Debian är en ny källa för Debiannyheter som först publicerades den 7 september. Kernel Cousins ger detaljerade sammanfattningar av trafiken på sändlistor för ett flertal projekt, nu även sändlistan debian-devel ( Kernel Cousin Debian Hurd har sammanfattat debian-hurd under ett bra tag nu). Den nya Kernel Cousin Debian är mer detaljerad och täcker fler trådar än Debian Weekly News gör, men å andra sidan försöker Debian Weekly News täcka fler sändlistor samt andra nyhetskällor, och ger en mer koncentrerad sammanfattning än Kernel Cousin gör. Vi hoppas att båda kommer visa sig vara värdefulla resurser, och välkomnar den nya Kernel Cousin Debian - DWN kommer sannolikt att låna material därifrån i framtiden.

Kernel Cousin Debian från 14 september täcker flera trådar från de senaste veckorna, bland andra diskussioner om huruvida debhelper bör vara ”build-essential”, hur man ändrar systemets förvalda skal, och varför en gammal version av pine med en fri licens ännu inte finns i Debian. Dessutom letar de efter fler bidragslämnare.

Graf över Debians ”förtroendenät”. Det har gått några år sedan det senast gjordes en graf över Debians nyckelring, men nu har nya grafer över Debians gpg-nyckelring skapats. Grafen över gpg-nyckelringen kretsar runt Debians projektledare, Wichert Akkerman, och eftersom alla signeringar av nycklar görs vid ett fysiskt möte mellan två utvecklare är detta ett bra sätt att få en känsla för hur ofta vi möts i verkliga livet.

Ett stort antal KDE-program har fortsatt att läggas till Debian under veckan, inkluderande följande och 83 andra paket:

Slutligen en snabb ledare. Trots att det inte är direkt relaterat till Debian, är denna artikel från Freshmeat intressant läsning. I den skriver en utvecklare från Conectivadistributionen om att göra rpm användbar tillsammans med apt. Det verkar som Conectiva har modifierat apt att arbeta med rpm:er, men att använda apt fullt ut ställer krav på paket som rpm:er inte enkelt kan åstadkomma. ”Precis som en målare som målar golvet i ett rum och fastnar i hörnet, är det vissa funktioner i RPM som verkar ha utformats för att göra integrering med APT omöjlig” Problemet Conectiva har inbegriper saker som rpm:s hantering av konfigurationsfiler, avsaknaden av interaktiva utvecklarskript, och tendensen hos rpm:er att inte starta om bakgrundsprocesser vid uppgradering - saker som delvis är tekniska, men huvudsakligen rör policy. Kanske är detta det bästa svaret på den urgamla frågan, ”vad är bäst, rpm eller deb?”: Ingetdera. Policy är vad som verkligen gäller, och Debian har en stor ledning framför andra distributioner vad gäller att ha en formaliserad, välutvecklad och konsistent applicerad policy för paket. Låt oss se till att vi behåller den ledningen.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.