Debian Weekly News - 3 oktober 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Det bör vara säkert att använda unstable igen. Med denna version av glibc insänd har ändringen som orsakade de flesta problemen återställts. Db2-biblioteken kommer kvarstå i Debians glibc så länge för bakåtkompatibilitet. Ben Collins förklarar: ”Jag har inte tid att lista allting som den rättar, men jag kan berätta att den rättar ALLA problem som ALLA haft.

Diskussioner under veckan fokuserades på felrapporteringssystemet, speciellt (fel)användningen av svårighetsgrader. Det började med detta inlägg från Anthony Towns, som inte är först att notera att allt för många felrapporter verkar vara markerade som viktiga (important), och Anthony undrade om det skulle hjälpa att ändra definitionen på vad som är ”viktigt”. Uppfattningen att felrapporter markerade normala ofta ignoreras är utbredd bland både användare och utvecklare, och att en höjd svårighetsgrad behövs för att se till att felrapporten får uppmärksamhet. Som Sean Perry skriver, ”vissa felrapporter ignoreras helt enkelt, såvida man inte tänder en eld under någon [ansvarig].” Ett sätt att motarbeta den här uppfattningen, oavsett om den är sann eller falsk, är att bli mer aktiva med att rätta så många fel som möjligt. Anthony föreslog att ”vi kanske skulle ha ’bug-squash’-månader i stället för bara -veckoslut”, och undrade om vi kunde göra det till ett mål med nästa utgåva att skeppa med bara 8000 öppna felrapporter. Till och med användare kan hjälpa till, det är nu enkelt att slå upp alla felrapporter man sänt in. (Det finns till och med ett sökformulär på webbplatsen). När Roland Rosenfeld gjorde det sade han att han var ”chockerad över hur många som fortfarande var öppna. Vissa av dem har redan rättats i paketen, men den ansvarige hade glömt att stänga felrapporten. Några triviala fel hade inte jobbats på på flera månader/år”. Alla felrapportörer kan slå upp de fel de sänt in, stänga de som av misstag har rättats men inte stängts, och kanske även sända en vänlig påminnelse till den ansvarige om att göra något åt de kvarvarande. Problemen som diskuterades i tråden kan inte lösas på ett enkelt sätt, det krävs en stor mängd hårt arbete för att alla felrapporter skall hanteras ordentligt.

Tuxtops erbjuder Debian förinstallerat på sina bärbara datorer. Pressmeddelandet säger att den är ”speciellt justerad för bärbara datorer” och nämner vissa förbättringar i installationen. Enligt deras snabbstartguide är den baserad på woody.

Nya paket i Debian denna vecka inkluderar följande, och 31 andra paket:

Kernel Cousin Debian #4 är ute och täcker flera trådar från de senaste veckorna som inte omnämns i DWN. Om du tycker att den här utgåvan av DWN är för kort kan den vara värd att läsa.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.