Debian Weekly News - 11 oktober 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

Göra felrapporter mer hanterbara. Adam Heath och Anthony Towns har arbetat på felrapporteringssystemet nu på sistone, och har implementerat en viktig ny funktion. Felrapporter kan nu ha ”etiketter” associerade till sig för att göra det möjligt att kategorisera felrapporterna på olika sätt, vilket bör vara användbart för utvecklare som försöker hantera stora volymer felrapporter. Några av de etiketter som kan användas är ”patch” (rättning bifogad), ”wontfix” (kommer inte att rätta), ”moreinfo” (mer information krävs), ”unreproducible” (kan inte återskapas) och ”stable” (gäller den stabila versionen). Det kommer att bli intressant att se under de kommande veckorna hur dessa etiketter påverkar hur felrapporteringssystemet används.

Flera fel i själva felrapporteringssystemet har dykt upp nyligen, bland annat duplicerade felrapporter, och vissa felrapporter som inte sändes till de ansvariga (ansvariga bör kontrollera sin felrapportslistsida på felrapporteringssystemets webbplats). Adam Heath skrev en sammanfattning över status på dessa problem. Han talade även om kommande utvecklingsidéer för felrapporteringssystemet, och noterade att ”Ja, Debbugs-aktiviteten ökar igen. Det är bra.

Vladimir Vukicevic har lyckats klämma in Debian på Compaqs handdator IPaq och skrivit ett HOWTO-dokument som beskriver hur det görs. Förutom att viss information saknas i stycke 1.2.2 verkar det vara hyfsat smärtfritt. Det kräver att ett compact flash-kort används som rotfilsystem i IPaqen.

Kommer avsaknaden av stöd för säkerhetsrättningar för Debian 2.1 ha en negativ inverkan på Debians framtida tillväxt? För några veckor sedan tillkännagav säkerhetsgruppen att de fasar ut säkerhetsuppgraderingarna för Debian 2.1. Detta diskuterades i en färsk upplaga av Linux Weekly News, vilken utforskade möjligheten att kommersiella tredje parter såsom Stormix och Corel kunde ta över den sortens säkerhetsstöd, men drog slutsatsen att ”de kommersiella distributionerna inte fyller gapet i Debians stöd.” De förespådde även att det finns en publik för sådana rättelser, och fastslog även att Debian ”kommer att vara tvungna att se över den oro som finns hos publiken. En viktig komponent i detta är att i tid tillhandahålla uppdateringar för nuvarande och gamla utgåvor, något som för tillfället inte nås upp till, och det kommer att påverka Debians framtida tillväxt.” Under tiden har säkerhetsgruppen blivit ombett att fortsätta stöda Debian 2.1, och ett säkerhetshål i boa som exponerar innehållet i lokala filer har rättats – men bara i Debian 2.2 och unstable. (Dessutom tillkännagav säkerhetsgruppen att esound inte är sårbart för ett nyligen rapporterat kapplöpningsproblem med /tmp-filer – det rättades i februari).

Bör lokalinformation delas upp från stora paket på något sätt? Denna fråga dök först upp när KDE lades till Debian förra månaden, KDE innehåller närmare 50 kde-i18n-*-paket, ett för varje språk som stöds. Nu har funderar glibc:s ansvarige på samma problem: Han vill låta folk undvika att hämta och installera 20 megabyte lokaldata, som nu ingår i paketen locales och i18ndata, om de ändå bara kommer använda ett språk. Den uppenbara lösningen är att dela paketen så som gjordes för KDE, men det finns redan klagomål mot KDEs många i18n-paket; att dela alla stora paket i 50 mindre fungerar skalerar inte väl till en större situation – det gör paketlistorna ännu mer otympliga att hämta och läsa genom. Några idéer är att låta dpkg stöda någon sorts delpaket, eller säga till dpkg att aldrig installera filer i vissa kataloger, så även om all lokaldata har hämtats skulle man kunna välja att bara installera delar därutav. Ingen av förslagen är perfekta, och någon slutsats har ännu inte dragits i frågan.

Omröstningen om huruvida non-free skall tas bort från Debianarkivet har påbörjats. Detta beslut kommer att tas i två steg: Den första omröstningen bestämmer vilket av de två förslagen som kommer att röstas på. Om du så önskar kan du debattera de finare aspekterna hos Debians konstitutionella procedurer, och argumentera för att omröstningen borde dragits tillbaka helt. De flesta av oss vill hellre koda, så Debian Weekly News kommer inte att gå in mer på mer detaljer i detta ämne förrän det beslutats.

Andover News profilerar Ian Murdock, fader till både Debian och nu även till en liten flicka (grattis Ian och Deb!). Artikeln ger viss inblick i hur Ian fungerar, och även några bra citat om Debian, såsom detta: ”Det har nått den kritiska massan. Jag var Debian och till slut växte det bortom detta och andra blev involverade, och vid någon tidpunkt, jag är inte säker på när, fick det ett eget liv. Som alla levande organismer har det sina egna överlevnadsinstinkter.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.