Debian Weekly News - 7 november 2000

Välkommen till Debian Weekly News, ett nyhetsbrev för Debianfolk.

XFree86 4.0.1 har kommit in i unstable. Den nya versionen av X krävde en hel del jobb att paketera – Branden Robinson arbetade heltid på det under ”nästan fyra månader” med att omorganisera hela paketuppsättning, vänta på att säkerhetshål skulle rättas, och producera ett 50-tal testutgåvor för att få bort alla småproblem. Resultatet är en förvånansvärt polerad uppgradering (åtminstone efter unstables mått mätt – flera problem upptäcks fortfarande).

En något mindre polerad uppgradering med perl 5.6 och dpkg 1.7.0 har också gått in i unstable. Ett fel i update-alternatives som kom med den nya versionen av dpkg förstörde för perl ett tag, och trots att problemet åtminstone delvis har rättats nu är det fortfarande flera mindre problem som fortfarande är under utredning. Unstable ser verkligen ut att komma att leva upp till sitt namn under de nästkommande veckorna.

Progeny har tillkännagivit en öppen betatestning av Progeny Debian, ”en öppen källkods-, kommersiell version av Debian”. Enligt deras pressmeddelande ”innehåller Progeny Debian ett nytt installationsprogram, såväl som nya verktyg för administrering, konfigurering och pakethantering” En kungörelse på debian-devel gav ytterligare detaljer: De har modifierat flera Debianpaket och lagt till Gnomegränssnitt, så deras pakethantering görs nu via ”gtasksel”, en modifierad version av tasksel, och paketkonfigureringen använder till stor del Debconf med ett Gnomeskal. Andra höjdpunkter automatisk detektering av maskinvara och GRUB. Progeny frågades om de kommer bidra tillbaka med sina förbättringar till Debian, och svaradeJa, efter de ansvariga för de relevanta Debianpaketens urskiljning.” Progeny Debian är baserad på unstable och ”har genomgått omfattande tester av Progenys utvecklare” – som sådant kommer det, när det väl gått förbi betastadiet och släppts, kanske att vara en användbar uppgradering för de som behöver unstables funktioner, men som inte kan hantera dagliga uppgraderingar och trasigheter. (Se även: en artikel i Debian Planet om Debian och kommersiella varianter.)

Den första i en serie av veckostatusrapporter från debian-installer postades, med detaljer om vilka framsteg som gjorts på det nya installationsprogrammet för Debian, och uppspaltning av många delar som ännu måste skrivas.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joey Hess.
Det översattes av Peter Karlsson.