Debian Weekly News - 14 augusti 2001

XFree86 4.1 kommer in i unstable. XFree86 4.1.0-1 kom in i unstable förra veckan, med en imponerande 295 rader lång ändringslogg, så vi kommer inte försöka summera allting här. Den stöder ATIs PCI-kort på Sparc och innehåller en VMWare-drivrutin. Tyvärr var DRI-stödet (förutom 3Dfx) ur synk mot kärnträdet, vilket har rättats i den senaste utgåvan av Linuxkärnan. Förra fredagen kom 4.1.0-2 också in i arkivet, vilken rättade ännu fler fel.

Den är inte bara avsedd som webbserver! Debian Multimedia Distribution tillkännagavs på sändlistan debian-news av Martin ”Joey” Schulze. Du hittar den officiella webbsidan för DeMuDi på http://www.demudi.org/.

Här är mitt kort... Jim Westveer delade snällt med sig av ett skript för att generera startbara visitkortsavbildningar med Debian. Det går in omkring 50 Mbyte på en sådan cd-rom, så det finns inte mycket utrymme att använda. Skriptet kopierar Debians startdisketter till avbildningen, så de kan användas som ett enkelt installations- och räddningssystem. Dela med er och ha trevlig!

Debian på kassaapparaten? Det är sant. Den tyska livsmedeltidningen ”Lebensmittelzeitung” rapporterade (endast tyska) att Globus, en tysk stormarknadskedja, konverterade omkring 480 datorer i sitt kassaapparatssystem till Debian GNU/Linux. Hela systemet formgavs så att två kassörer kan dela en dator (en 486/25MHz används i de flesta fall). Efter positiva erfarenheter vill de nu flytta fler funktioner till Linux, och även installera en automatiskt installationsfuktion så att de automatiskt kan trycka in nya funktioner eller uppdateringar i sitt kassaapparatssystem på nattlig basis.

Flerspråkigt Debian. Michael Bramer tillkännagav startningen av Debians beskrivningsöversättningsserver, ett projekt för att översätta alla paketbeskrivningar till andra språk än engelska. För närvarande stöds tyska, franska, italienska och brasiliansk portugisiska (andra kan följa om efterfrågan finns). Projektet påbörjades för 11 veckor sedan med bara tyska, och de andra språken påbörjades för 3-4 veckor sedan. Den tyska översättningsgruppen har redan översatt 20% av alla paketbeskrivningar från sid/main/binary-i386. De andra språken är i de första stadierna och behöver ytterligare hjälp.

Debian för det professionella skrivbordet? Den tyska webbplatsen Pro-Linux har en rapport (endast tyska) om en Linuxskrivbordslösning för tunna klienter. Systemet som produceras av Natural Computing GmbH består av Debian GNU/Linux, vilket har skräddarsytts vad gäller storlek och funktionalitet för att möta kraven för ett kontorsskrivbord. De har även lagt till ytterligare programvara såsom StarOffice och andra typiska skrivbordsprogram. Natural.DESKTOP är formgiven för att möta de krav som finns på ett kontorsskrivbordssystem i ett heterogent nätverk för att användas i kontor och myndighetsmiljöer.

OpenOffice för Debian. Ett annat projekt påbörjades för att få OpenOffice paketerat för Debian. Att hämta en aktuell källkodsögonblicksbild äter mer än 400 Mbyte. Eftersom det är ett mycket stort paket bör mer än en person arbeta på det, Jan-Hendrik Palic försöker som bäst på att bilda en grupp med intresserade så att vi en gång kan titta på en uppsättning openoffice*.deb-filer. Det sägs dock att byggsystemet för OpenOffice är en enda röra, så det är mycket att göra först.

S/390-uppdatering. Stefan Gybas postade en statusrapport om S/390 för woody. Alla paket med status ”krävda” och ”viktiga” byggs, testas på fem olika system och installeras till och med i arkivet. En del paket, såsom strace och gdb, saknas dock, men då ordentliga patchar finns för bägge så bör de komma att inkluderas snart. Visst har du alltid önskat köra XFree86 på din S/390? Det finns till och med patchar för XFree86 4.1 som sänts in till den ansvarige.

Nyheter om Woodys arkitekturer. Startdisketterna för Alpha har gjort stora framsteg under de senaste dagarna. Ett stort hinder för att faktiskt sända in dem har varit att ash i arkivet har varit väldigt trasigt, och de senare kunde inte byggas, något som verkar ha rättats nu. Startdisketter för mips och mipsel behöver även de några ytterligare dagars utveckling och testning. Det verkar dock som om de som ansvarar för anpassningen är redo för att sända in dem. Dokumentationen är dock ett stort problem eftersom den ännu inte täcker dessa arkitekturer.

Installera Debian med bara 4 Mbyte RAM. Jens Scheidtmann skrev en mini-HOWTO som beskriver hur man kan installera Debian GNU/Linux på en maskin med bara 4 Mbyte RAM. Äldre datorer kanske inte passar sig för programmering eller spela spel, men når fortfarande upp till kraven för en lättvikts-textterminal. Uppstartskedjan är lite mer komplicerad än en normal installation, men är fortfarande möjlig.

Vill du översätta? Vi söker alltid folk som kan hjälpa till med att översätta DWN till fler språk. Om du är intresserad, skriv ett par rader så kommer du med i laget.

Hjälp oss! Om du har nyheter du vill läsa om i DWN ska du inte vänta till numret är utgivet och klaga på att vi missat det - sänd oss ett e-brev med ditt nyhetstips så att vi garanterat får med det i nästa utgåva. Vi försöker hålla reda på allt som händer i Debians värld, men det är inte enkelt. Sänd dina nyheter, kommentarer och nakenfotografier till dwn@debian.org.

Nya paket


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier, Jean-Christophe Helary och Tollef Fog Heen.
Det översattes av Peter Karlsson.