Debian Weekly News - 10 september 2001

Jigsaw Download. Richard Atterer tillkännagav att Jigsaw Download 0.5.2 (förkortas jigdo) är tillgängligt. Jigdo är ett verktyg för att distribuera stora filsystem som cd-iso- eller dvd-udf-filer. Jigdo består av ett program för att förbereda avbildningsfilerna så att de kan hämtas, samt ett hämtningsverktyg för att hämta filerna; för tillfället har hämtningsverktyget ännu inte implementerats. Jigdo föreslås ersätta pseudo-image-verktygen. Richard vill även ha hjälp med Jigdo, så om någon har ledig tid över, så kan det vara ett kul projekt att sätta tänderna i.

Sändlista för Kerberosintegrering. Sam Hartman startar en sändlista för att integrera Kerberosstöd i Debian. För närvarande går inte listan genom Debianservrar; du hittar arkiven och kan prenumerera på listan på http://mailman.boxedpenguin.com/mailman/listinfo/debian-kerberos.

Adoptera ett paket! Det finns massvis med paket som är övergivna (102) och tillgängliga för adoption (35). Bland paketen finns kicq, knews, mcvert (Mac till Unix-filkonverterare) och flera andra. Veckans lista över paket finns här.

Översätta Debians paketbeskrivningar. Michael Bramer har skrivit ett nytt förslag för stöd för flerspråkiga paketbeskrivningar. Under tiden har Debians beskrivningsöversättningsserver börjat sända ut automatiska meddelanden när en översättning lagts in eller ändrats, något som fick en del att ta illa vid sig. Adam Heath, för att ta ett exempel, skrev om detta: ”Som ett automatiserat brev jag inte har begärt, anser jag detta vara skräppost.” Det har ännu inte bestämts hur dessa översatta beskrivningar skall hanteras, så dessa brev är bara bekräftelser som kommer till utvecklare som inte vill ha något med det att göra - och som kan bli konfunderade av dessa brev.

Skräddarsydda Debianarkiv. Många upptäcker att de behöver sina egna Debianarkiv i tillägg till det som tillhandahålls av projektet på ftp.debian.org. De som behöver uppdateringar till potato för företagsmiljöer, eller som ännu inte är registrerade utvecklare skapar ofta sitt eget arkiv. Oohara Yuuma (大原雄馬) tillkännagav ett litet HOWTO-dokument som beskriver hur man sänder in skräddarsydda Debianpaket till en webbserver så att de kan hämtas av andra via apt-get.

Växla till UTF-8. Radovan Garabik har skrivit ett HOWTO-dokument som innehåller en steg-för-steg-guide till hur man växlar över ett Debiansystem till att använda UTF-8-kodning. Även om det skall vara väldokumenterat hur man växlar till UTF-8-kodning finns det många fällor och besvärligheter, ofta måste man leta på nätet för att hitta relevant information. Detta HOWTO-dokument är menat att fylla det tomrummet.

Debianspeglar på 6Bone. Heikki Vatiainen skrev en rapport om Debian på IPv6-aktiverade värdar. Eftersom det finns två platser som just nu fungerar, och andra kommer att (åter) gå med i 6Bone i framtiden är frågan hur man lägger till dessa till listan över officiella Debianspegelservrar. APT är helt IPv6-aktiverat, och har så varit sedan länge, så intresserade kan använda dessa servrar utan problem om DNS är konfigurerat korrekt. Det verkar finnas en del förvirring huruvida AAAA- eller A6-poster skall användas för IPv6-värdar, Debian använder AAAA och har lagt in sina IPv6-aktiverade värdar i domänen ipv6.debian.org.

Fel i standardpaket. Martin Michlmayr tillkännagav standard.debian.net. Den visar alla fel i paket med prioriteten ”standard”. ”Standard”, vad gäller frysningen, inkluderar även alla paket listade i funktionspaket, vilket ungefär är denna lista. Eftersom dessa är viktiga paket bör inte NMUer släppas, utan istället bör patchar och värdefulla kommentarer sändas till felrapporteringssystemet.

Layne-incidenten. Sändlistan Debian-Security plågades under en tid av en rätt ointelligent individ som insisterade på att missbruka listan genom att posta obsceniteter istället för att avbeställa sin prenumeration (hur han kom att prenumerera på listan till att börja med kan man bara gissa sig till...). Wade Richards verkar ha kommit på en extremt elegant lösning på problemet. Eftersom detta händer då och då, bör de som spenderar mycket tid på sändlistor läsa Wades lösning.

Pentiumoptimerad Debian. Risko Gergely skrev och frågade oss om att skriva om ett projekt för att kompilera om Debian potato med Pentiumoptimering är på väg och nu kan hämtas via apt-get. Du hittar ytterligare information om dessa paket och apt-linjer på http://debian.fsn.hu/fsni586/debian/README.txt

Viktighetsgrader hos paket. Junichi Uekawa tillkännagav ett skript som kalkylerar hur många paket som beror på ett paket. Det undersöker både vanliga beroenden och byggberoenden. Skriptet har dock problem med slingor i beroendeträdet, och kommer att rapportera mystiska siffror för paket när de förekommer.

Explicita trafikstockningsrapporter. Efter en uppgradering från en standard-2.2.x-kärna till 2.4 försvinner praktiskt taget en del platser från Internet. Explicita trafikstockningsrapporter (Explicit Congestion Notification, ECN) gör det möjligt för routrar att berätta för klienter om nätverksstockningar, vilket resulterar i att färre paket försvinner och ökar nätverksprestanda. Observera att det finns många trasiga brandvägg på Internet vilka inte tillåter anslutningar från ECN-aktiverade maskiner, och det kan dröja ett tag innan dessa brandväggar rättas. Till dess måste du deaktivera denna inställning för att nå en plats som ligger bakom en sådan brandvägg (några av dessa är stora platser). En diskussion och en till startades, vars mål är att få till en mjuk uppgradering av ett Debiansystem när en ny ECN-aktiverad 2.4.x-kärna används. Problemet med av Debian tillhandahållna kärnor idag är att ECN är aktiverat i standard-2.4.x-kärnan, och deaktiveras inte senare (/proc/sys/net/ipv4/tcp_ecn).

Paketunderhållsreserver. Under förberedelserna för frysningen under de senaste veckorna har ett problem Debian alltid haft blivit tydligt igen; eftersom Debian är ett distribuerat, frivilligt projekt är det svårt att avgöra om en utvecklare jobbar på Debian eller inte vid en given tidpunkt. Under frysningen är det ofta viktigt att få ett fel rättat under en mycket kort tidsperiod, och om den ansvarige inte svarar på e-post omedelbart kan man antingen vänta eller göra en NMU. Martin Michlmayr skrev ett förslag om ett bättre sätt att använda flera utvecklare genom att ha en reservutvecklare eller två listade i ”Uploaders”-fältet.

Omskrivning av Adduser? Roland Bauerschmidt släppte sina planer om att skriva om adduser från grunden i Python. Adduser är i basen och en del av startdisketternas startprocess. Att skriva om det i Python skulle lägga till ytterligare en uppsättning beroenden som skulle förstora bassystemet ytterligare. Citat från Randolph Chung: ”Att skapa ytterligare beroenden är Dåligt(tm).”

Separata sändlistor för användare som kör testing? Diskussioner på debian-user visar att en hel del redan kör testing/unstable och att man måste fråga vilken distribution som man upplever problem med i vissa delar av systemet. Frågan huruvida debian-testing är till för användare eller utvecklare att diskutera problem dök upp. Dwarf klargjorde det: ”Listan skapades för testningsgruppen som startades vid utgivningen av 1.3. De flesta av medlemmarna vid den tidpunkten var Debianutvecklare, och inte utvecklare. Hela idén var att få användare involverade i testningen; utvecklarna sa att de redan testade själva.”

Nya paket. Här följer en kort lista över några av paket som är nya och värda att lägga märke till under veckan. Observera att detta inte på något sätt är en allomfattande lista eller en avsnäsning av de paket som inte nämns. Alla utvecklare som släpper paket som de vill få uppmärksamhet om bör sända en notis till oss.

Säkerhetsbulletiner. Det har bara kungjorts en säkerhetsbulletin under veckan, i telnetservern i paketet netkit-telnet-ssl_0.16.3-1 från stable. Alla som använder detta paket bör uppgradera netkit-telnet-ssl. Bulletinen finns här.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.