Cotygodniowe wiadomości Debiana - 10. października 2001r

DDP Cię potrzebuje! Projekt Dokumentacji Debiana został stworzony, aby zjednoczyć i koordynować tworzenie większej ilości lepszej dokumentacji dla Debiana. W jego zasobach znajduje się wiele dokumentów: od różnorakich FAQ, podręczników użytkownika, poprzez teksty dla administatora systemu i sieci do podręczników w rodzaju Zabezpieczanie Debiana (Securing Debian Manual), o którym była mowa w ostatnim odcinku. Jednak tylko część z tych dokumentów jest właściwie prowadzona, a większość jest wciąż niedokończona, co powoduje, że nie są zbyt użyteczne. Pisanie dokumentacji zawsze było piętą achillesową programistów, a jest przecież ważną częścią każdego projektu. Chętni do wsparcia Projektu Dokumentacji Debiana powinni wybrać sobie dokument, nad którym chcą pracować, dowiedzieć się jak dostać się do jego bieżącej wersji z użyciem CVSu, a następnie skontaktować się z ludźmi na liście debian-doc.

Koniec z mailami DDTS. Około tygodnia temu Serwer Tłumaczeń Opisów Debiana (Debian Description Translation Server), który kontroluje działania mające na celu tłumaczenie opisów pakietów, zaczął automatycznie wysyłać maile do wszystkich opiekunów pakietów, których opisy zostały właśnie przetłumaczone, bądź zmodyfikowane. Spowodowało to pewne poruszenie, ponieważ rozsyłane maile nie zawierały informacji co opiekunowie właściwie powinni z taką informacją zrobić, a także, dlatego że wszyscy opiekunkowie otrzymywali emaile, czy tego chcieli, czy nie. Sytuacja się zaostrzała. W tej chwili problem został zażegnany i żadne automatycznie generowane maile z DDTS nie będą już wysyłane. Natomiast w przyszłości opiekunowie pakietów będą mogli zdecydować się, czy chą takie maile otrzymywać. Domyślnym zachowaniem serwera będzie: żadnych maili. Ostatnie wieści: serwer został uzupełniony o mechanizm zapisywania się.

HTML z DocBook XML. Wolfgang Bogert napisał streszczenie z informacjami które otrzymał od innych na temat składania dokumentów HTML z DocBook XML.

Tworzenie pakietów i dostęp do bazy. Na liście debian-devel pojawiło się pytanie odnoszące się do PHP i baz danych, którego autor zastanawiał się jak należy budować pakiet, jeżeli wymaga on dostępu do bazy danych? To z kolei prowadzi do dwóch podstwowych pytań: jak taki system powinien być włożony w pakiet i czy dostęp do bazy danych powinien być nadawany automatycznie? Drugi z wymienionych problemów ma szczególne znaczenie dla systemów, w których baza danych może zawierać poufne informacje. Ponieważ PHP działa jako www-data dla wszystkich użytkowników i wirtualnych domen, taki mechanizm automatycznie otwierałby wszystkie bazy danych dla każdego użytkownika posiadającego możliwość włączania PHP na swoich stronach WWW.

Nowa lista debian-books. Ben Colling złożył żądanie założenia nowej listy o nazwie “debian-books ” aby na nich skupić dyskusję na temat polecanych tytułów. Lista jest otwarta dla każdego i może nawet być używana dla wstępnej oceny szkiców czy ich redagowania. Dystrybucja Debiana jest już wystarczająco popularna, aby istniały książki o niej traktujące. A przy okazji: właśnie wystartował Open C Book Project po tym jak zostało wysłane zaproszenie skierowane do ochotników.

Czyszczenie list dyskusyjnych. Joey sprawdzał jak w ciągu ostatnich trzech tygodni były używane listy dyskusyjne serwera lists.debian.org. Przedstawił listę list dyskusyjnych, które proponuje usunąć. Niektóre z nich już zostały przeniesione na inne serwery bez powiadomienia zarządcy list. Pośród pozostałych jest kilka list typu -changes, które niczego nie dystrybuują, lub list starych podprojektów, jak debian-freshmeat czy debian-pool.

Używanie terminu Open Source. Pojawiły się dyskusje, czy używanie terminu Open Source zamiast Free Software jest dobrą rzeczą, czy też nie. Free Software Foundations (FSF) już w 1998 wyjaśniła swoje stanowisko w tej sprawie. Temin Open Source został ustalony jako termin marketingowy, handlowy dla wolnego oprogramowania (Free Software) i (jeszcze w 1998) został szybko zaadoptowany przez wiele firm. To, którego z terminów się używa stanowi ogromną różnicę: inne słowa zawierają inną myśl. Jako przykład Dale Scheetz zaprezentował użycie tego terminu w odniesieniu do informacji, danych naukowych, które mogą być upubliczniane. Ja (Joey) naprawdę oczekuję, iż FSF rozpocznie nową kampanię, aby firmy zaczęły używać jednak terminu Free Software.

Naprawianie bałaganu w SDL. Branden Robinson napisał, że chciałby naprawić problem, który pojawił się z dzielonymi bibliotekami SDL i bibliotekami Xów. Niektóre z bibliotek rozszerzeń Xów są dostępne jedynie jako statyczne biblioteki, ponieważ ich interfejsy wciąż jeszcze się zmieniają i nie zostały ustandaryzowane. Na około połowie architektur Debiana (hppa, ia64, m68k, mips, mipsel, and powerpc) nie można linkować statycznych obiektów do wnętrza obiektów dzielonych. Linker odmówi współpracy, jeśli spróbuje się to zrobić. Jednakże tak właśnie robią pakiety, które zależą od SDL, co powoduje, że nie da się tych pakietów zbudować na niektórych architekturach. Jeżeli interesują Cię szczegóły - przeczytaj maila Brandena.

Licencja uniemożliwia rozpowszechnianie. Ponownie zostaliśmy ugodzeni przez niezgodność licencji. Tym razem zdarzyło się to naszym pakietom tomcat, które używają Licencji Apache, podczas gdy opiekunowie Debiana formalnie używają GPL dla swoich patchy. Zgodnie ze stanowiskiem FSF obie licencje są niekompatybilne. Problem został już rozwiązany, ale chcieliśmy o tym wspomnieć, aby ludzie byli świadomi problemów licencyjnych.

Instalacja Debiana na RiscPC. Już dawno temu okazało się, że nasz podręcznik instalacji nie zawiera poprawnej instrukcji instalacji Debiana GNU/Linux na ARM RiscPC. Rozwinęła się dyskusja, podczas której stwierdzono, że licencja linloadera uniemożliwia jego włączenie do Debiana, a autor nie wykazuje żadnego zainteresowania by to zmienić.

Debian Expo i Tydzień Konferencyjny w Niemczech. Nadchodzący tydzień i ten weekend będą bardzo ważne dla Niemieckiej części projektu Debiana. Będą miały miejsce trzy pokazy i konferencje: Wizard of OS (Berlin, październik 11-13), Linux Weekend (Kassel, październik 13-14) i Systems 2001 (Munich, październik 15-19). Projekt Debian będzie obecny na nich wszystkich. Skorzystaj z okazji aby skontaktować się z deweloperami Debiana.

Nowe i uaktualnione pakiety. W tym tygodniu mamy kilka całkiem nowych lub zaktualizowanych pakietów, które są dostępne w dystrybucji niestabilnej i testing:

Bezpieczeństwo.W tym tygodniu brak ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa

Pozostań w kontakcie. Masz komentarze, pytania, pochwały lub wartościowe wskazówki? Napisz do nas na adres: dwn@debian.org


Aby co tydzień otrzymywać pocztą elektroniczną ten biuletyn zapisz się na listę debian-news.

Cotygodniowe wiadomości Debiana przygotowują Joe 'Zonker' Brockmeier i Martin 'Joey' Schulze.