Debian Weekly News - 9 oktober 2001

DDP behöver dig! Debians dokumentationsprojekt grundades för att samordna och ena alla ansträngningar att skriva mer och bättre dokumentation för Debiansystemet. Det innehåller en hel del dokument, från frågor och svar-dokument, flera användarmanualer, några administrations- och nätverksmanualer till Securing Debian”-manualen vilken vi nämnde i förra numret. Bara ett fåtal av dessa underhålls ordentligt, de flesta är i ett oavslutat tillstånd vilket inte gör dem speciellt användbara. Att skriva dokumentation har alltid varit smärtsamt för programvaruutvecklare, men det är ett mycket viktigt göromål. Frivilliga bör välja en manual att jobba på och ta reda på hur dess aktuella källkod kan nås genom att använda cvs, och sedan kontakta vår sändlista debian-doc.

Inga DDTS-brev längre. För några veckor sedan började Debian Description Translation Server, vilken hanterar projektet för att översätta paketbeskrivningarna, att sända ut automatiska bekräftelser till alla utvecklare vars pakets beskrivningar översattes för första gången, eller när en översättning ändrades. Detta fick viss förvirring till följd eftersom breven inte talade om för de ansvariga vad de skulle göra med översättningen, dessutom fick alla utvecklare breven, oavsett om de önskade ta emot dem eller inte. Konflikten har trappats upp, men problemet verkar nu ha lösts eftersom inga automatiska brev längre kommer sändas ut från DDTS. I framtiden kommer de paketansvariga i slutändan ha möjlighet att prenumerera på denna sorts brev, men förvalet kommer att vara att inga automatiska bekräftelser sänds. Senaste nytt: förbättrad server med prenumerationsfunktion.

HTML från DocBook-XML. Wolfgang Bogert skrev en sammanfattning om hjälp han fått för att sammanställa HTML-dokument från DocBook-XML-dokument.

Paketering för databasåtkomst. En fråga kom upp på sändlistan debian-devel om php och databaser. Frågeställaren undrade hur saker skall paketeras om paketet kräver åtkomst till en databas. Detta väcker två spörsmål, för det första hur systemet skall paketeras, skall databaser och åtkomst automatiskt skapas? För det andra gäller det hur man kör system med en sådan databas när den kan innehålla konfidentiell information. Eftersom PHP körs som www-data för alla användare och virtuella servrar betyder detta i praktiken att alla databaser är öppna för alla användare som kan lägga in PHP i sina webbsidor.

Ny lista Debian-Books. Ben Collins efterfrågade en ny sändlista vid namn debian-books för att plocka ut diskussioner om föreslagna boktitlar. Listan är öppna för alla som är intresserade och kan till slut även komma att användas för genomgång och redigering av utkast. Debiandistributionen är populär nog att redan ha böcker skrivna om sig. Som en sidonotis har det öppna C-boksprojektet just startas efter att en förfrågan om frivilliga sändes.

Rensa bland listorna. Joey undersökte användningen av våra sändlistor som hanteras av lists.debian.org under de senaste tre veckorna. Han kom fram till en lista över sändlistor som föreslås att tas bort. En del av dem flyttades tidigare till en annan server utan att vår listansvarige upptäckte det. Bland de andra listorna är flera -changes-listor som inte har något innehåll, eller listor för utgångna underprojekt som debian-freshmeat eller debian-pool.

Om att använda ”Öppen källkod”. Det har debatterats huruvida det är bra eller inte att använda termen ”Öppen källkod” (eng. open source) framför ”fri programvara” (”eng. free software”). Free Software Foundation (FSF) klargjorde sin ståndpunkt redan 1998. Termen ”öppen källkod” skapades som en marknadsföringsterm för fri programvara (även det 1998) och togs snabbt i bruk av flera företag. Det ligger en hel del i vilket namn vi använder: olika ord förmedlar olika idéer. Som ett exempel rapporterade Dale Scheetz om hur termen används för att referera till underrättelseinformation som kan göras allmänt känd. Jag (Joey) förväntar mig verkligen att FSF skall starta en ny kampanj för att få företag att i stället använda termen ”fri programvara”.

Fixa SDL-röran. Branden Robinson skrev om sin avsikt att rätta de problem som har uppstått med delade SDL- och statiska X-bibliotek. Några X-utökningsbibliotek är endast tillgängliga som statiska bibliotek eftersom deras gränssnitt kan ändras och de ännu inte har standardiserats. På ungefär hälften av arkitekturerna i Debian (hppa, ia64, m68k, mips, mipsel och powerpc) är det inte tillåtet att länka statiska objekt in i delade. Länkaren kommer att ge ett fel vid kompileringen om du försöker, men det är just vad paket som beror på SDL-biblioteken gör, vilket gör att de paketen inte kan byggas på vissa arkitekturer. Läs Brandens brev för detaljer.

Licensen förbjuder distribution. Ytterligare en gång drabbas vi av en licensinkompatibilitet: Denna gång har det skett med våra Tomcatpaket, vilka använder Apachelicensen uppströms, medan den Debianansvarige tidigare använde GPL för sina egna patchar. Enligt FSF är de båda licenserna inkompatibla. Detta problem har redan lösts, men vi vill nämna det så att folk är medvetna om de licensproblem som finns.

Installera Debian på RiscPC. För länge sedan nämndes det att vår installationsmanual inte ordentligt nämnde hur man installerar Debian GNU/Linux på ARM RiscPC. Diskussionen har avslöjat att licensen för linloader förhindrar att den läggs in i Debian, och författaren har inte visat intresse av att ändra detta.

Mäss- och konferensvecka för Debian i Tyskland. Kommande vecka och veckoslut kommer att vara viktig för Debianentusiaster i Tyskland. Tre mässor och konferenser äger rum: Wizard of OS (Berlin, 11-13 oktober), Linux Weekend (Kassel, 13-14 oktober) samt Systems 2001 (München, 15-19 oktober 15-19). Debianprojektet kommer att närvara på dem alla. Använd denna möjlighet för att komma i kontakt med Debianutvecklare.

Nya och uppdaterade paket. En del tuffa nya och uppdaterade paket har gjorts tillgängliga i unstable och testing under veckan:

Säkerhet. Inga säkerhetsbulletiner relaterande Debian gjordes under förra veckan.

Gör din röst hörd! Om du har ett tips, kommentar, kungörelse eller annan viktig information, sänd den till dwn@debian.org


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.