Debian Weekly News - 8 november 2001

Debian 2.2r4 släppt! Kungörelsen släpptes i måndags – Debian 2.2r4 är ute. Denna utgåva är en del av Potato-serien och innehåller ytterligare säkerhets- och felrättelser. Om du kör den stabila utgåvan vill du antagligen uppgradera nu; se kungörelsen för ytterligare information. Phil Hands har redan skapat cd-avbildningar för denna utgåva.

Fortsätta frysningsprocessen. Anthony Towns sände in en rapport som berättade för oss att projektet till slut fått den juridiska rådgivning som behövdes vad gäller att få in kryptografi i huvuddelen av distributionen (main). Eftersom det var den sista delen som uppehöll frysningsprocessen börjar saker nu hända. Detta betyder att inga nya paket kommer läggas in i bassystemet, något som speciellt betyder att de som är ansvariga för baspaket bör undvika att ändra beroenden eller kompilera mot nya bibliotek. Dessutom bör baspaket inte öka sina shlibs-versioner under några omständigheter.

Erkänna irc-kanaler. Raphaël Hertzog föreslog en allmän resolution vars mål var att erkänna irc som en kommunikationskanal i Debian som ett resultat av vad som hänt på en känd utvecklarkanal på sista tiden. Han föreslog att samtliga #debian-*-kanaler öppnas till alla som är intresserade förutom #debian-private för vilken samma riktlinjer gäller som för den privata sändlistan. Peter Makholm tog dock upp frågan om Debian som ett öppet projekt verkligen kan godta ytterligare stängda fora?

Allvarligt fel i gnome-pilot. Det finns ett problem med säkerhetskopieringsdelen i gnome-pilot 0.1.62 som kan orsaka en krasch som kräver en hård omstart (och förlust av alla data) på åtminstone några Palmenheter. Samma fel gör också samtliga Palmenhetssäkerhetskopior som skapats av dem helt oanvändbara; dessa säkerhetskopior kommer med största sannolikhet krascha enheten om de återställs. Författaren rekommenderar att alla slutar använda 0.1.62 omedelbart. Nya paket för 0.1.63 har redan sänts in.

Förvald e-postserver (Mail Transport Agent - MTA). Tollef Fog Heen undersökte nuvarande situation med beroenden på e-postservrar nu när Exim är den förvalda servern på nyinstallerade Debiansystem. Denna visade på flera olika beroenden istället för bara exim | mail-transport-agent, vilket tolkas som våra paketverktyg som ”använd exim som förval framför andra paket som tillhandahåller mail-transport-agent, även om de fungerar lika bra”.

Uppgradering för två viktiga maskiner. Adam Heath tillkännagav en underhållstimme för maskinerna master och murphy, vilka utför viktiga funktioner för projektet. Brainfood har ersatt 64 Mbyte internminne med 512 i vår fattiga listserver, vilket är till stor hjälp för denna belastade maskin. Den andra maskinen flyttades tillbaka till sin åtkomstpunkt. Tack Brainfood, vi uppskattar verkligen detta.

Policyförslag för javadoc. Guillaume Rousse har ett förslag att placera javadoc-genererad dokumentation under /usr/share/apidoc. Detta kan vara intressant för er Javautvecklare där ute.

Felanvändning av Debconf-anteckningar. Joey Hess tycker att både de nyligen tillagda debconfanteckningarna i pcmcia-cs (om 2.4-kärnor och sortering av nätverksstart) är en felanvändning av anteckningsdatatypen (note), vilken, som han skriver i debconf-guiden, är för ”någonting viktigt, som användaren verkligen bör se”. Joeys huvudbekymmer är att debconfanteckningar är väldigt överanvända, och att det troligen kommer få en Debianinstallation som är så belamrad av värdelösa anteckningar att det viktiga lätt missas till följd.

ReiserFS på SRM-Alpha-enheter. James Freels konverterade alla sina Ext2-filsystem till ReisterFS-filsystem på sin Alphamaskin. Han har skrivit anteckningar för sig själv om hur startprocessen för en Debian/Alpha-maskin skall ställas via SRM-konsolen. En del av det kan vara till hjälp även för andra arkitekturer.

Debian och en skrivskyddsmonterad /usr. Anthony Towns sände nyligen in en rapport om ett Debiansystem som har /usr monterat skrivskyddat. Under paketinstallation monteras det om med skrivbehörighet, vilket apt är konfigurerat att göra. Det finns dock fortfarande problem med filer som används under installationen och som ersätts, när så händer kan inte filsystemet avmonteras igen. Anthony bifogade två skript som bör ta hand om detta.

”Bug-squash”-fest nummer 6. Colin Watson tillkännagav att den sjätte Debian-”bug-squash”-festen för woody kommer äga rum det andra veckoslutet i november: fredag den 9:e till söndag den 11:e. Målet är att rätta kritiska fel, speciellt de som sänts in mot bas- och standard-/funktionspaket. Som vanligt kommer festen att samordnas på irc-kanalen #debian-bugs på OpenProjects-nätverket (irc-servern irc.debian.org).

Nya och uppdaterade paket.

Håll oss informerade! Om du har kommentarer, förslag eller nyhetstips till oss, sänd det till dwn@debian.org. Det föregår en hel del i Debians vida värld – vi vill inte missa något av det!


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.