Debian Weekly News - 14 november 2001

Licensiera annat än programvara. Sunnanvind åter tog upp en gammal fråga. Diskussionen täcker frågan om huruvida GNU Free Documentation License (GNU FDL) är kompatibel med DFSG och filosofin bakom fri programvara. GNU FDL tillåter författaren att markera vissa stycken som invarianta, vilket skulle göra att hela verket misslyckas att uppfylla Debians riktlinjer för fri programvara, post 3. En strikt tolkning av DFSG skulle göra flera GNU-manualer ofria, eftersom de innehåller invarianta sektioner som ”Finansiera fri programvara”.

Debians menyposter. Karl M. Hegbloom poängterade behovet för paketansvariga att lägga till en post i Debians menysystem för varenda X-GUI-program. Om program inte läggs till i menysystemet kommer folk inte hitta programvaran alls. Menysystemet är en väldigt bra utveckling eftersom det håller menyerna i synk med installerade program, och att de flesta X11-fönsterhanterare drar nytta av det.

Nyckelord för Debianpaket. Erich Schubert sände in ett förslag om att använda ytterligare nyckelord i alla paket. Problemen med att organisera och gruppera Debianpaket, nu tusentals, är inte längre endast akademiska. Med Debians nuvarande storlek är det bara ett fåtal som kan hålla reda på all tillgänglig programvara. Även om experter har verktyg som apt-cache search tillgängliga, använder nya eller mindre erfarna användare vanligtvis paketskal som saknar ordentliga sökgränssnitt.

Väldigt gamla ”avsikt att paketera”-meddelanden. Taketoshi Sano (佐野武俊) analyserade felrapporteringssystemet vad gäller WNPP (”Work-Needing and Prospective Packages”, ungefär ”paket som behövs arbetas på, och eventuella framtida paket”) och postade en rapport. WNPP är uppdelat på flera sidor på vår webbplats för bättre läsbarhet. Dock är sidorna fortfarande stora, och Taketoshi avslöjade ett slående antal gamla avsiktsförklaringar. Problemet kvarstår: statistiskt kommer paket med ITP-avsiktsförklaringar äldre än sex månader normalt aldrig att sändas in.

Sourceforge en ofri demowebbplats? Trots att det inte är direkt relaterat till Debian, använder många av Debians användare och utvecklare SourceForge-tjänsten för att stå som värd för utveckling av programvaruprojekt. Free Software Foundation Europe publicerade nyligen en nyhetsartikel som undersöker läget för VA Linux' stående som värd för SourceForge, både nu och tidigare. Artikeln är läsvärd, och säger i korthet: SourceForge har varit till stor hjälp för fri programvaruutveckling, men det är dags att ”fly fällan”. För en tid sedan startade GNU-projektet Savanah, ett eget projekt för att tillhandahålla utvecklingsresurser för författare av fri programvara, vilket använder en förgrening av Sourceforges kodbas.

ATLAS tillhandahåller ordentliga hastighetsökningar i matematisk programvara. Dirk Eddelbuettel skrev en rapport om imponerande hastighetsökande genom att bara använda ATLAS (Automatically Tuned Linear Algebra Software) från unstable eller testing. Med den nya versionen av glibc-biblioteket använder nu ldconfig det ATLAS-optimerade BLAS-biblioteket utan att användaren behöver göra något mer än att installera ATLAS- och R- eller Octavepaketen. Dirk demonstrerade en väldigt märkbar hastighetsökning upp till en faktor tio för en enkel matris.

Inga mplayer-paket i Debian. På sista tiden har en hel del folk bett om mplayer-paket, men för närvarande kan inte några mplayerpaket inkluderas i Debian. Trots att paketet i stort är licensierad enligt GNU GPL använder det icke-GPL:ad kod, vilket inte passar ihop. Dessutom sägs det ha patentproblem vilka även de förhindrar dess inkludering. Förutom dessa problem varken rekommenderar eller uppskattar uppströmsförfattarna binärpaket, eftersom källkoden använder processoroptimeringar definierade vid kompileringen, vilket de tycker är viktigt. Christian Marillat tillhandahåller dock färdigkompilerade paket privat.

Nya startdisketter version 3.0.17. Adam Di Carlo berättade att version 3.0.17 av startdisketterna (boot-floppies) just har släppts. Paket för i386-versionen finns i inkommandekatalogen men bör vara tillgängliga i arkivet och för andra arkitekturer inom de närmsta dagarna. Adam ber om hjälp med att (a) identifiera eventuella kvarvarande kritiska fel i startdisketterna, och (b) med att rätta de kritiska fel vi känner till. De som är intresserade bör fråga på debian-boot@lists.debian.org.

Avslöja hemligheterna med Hurd. Neal Walfield, Debian- och Hurdutvecklare intervjuades nyligen på Kerneltrap. Neal förklarar skillnaden mellan klassiska Linuxliknande operativsystem och Hurd, vilken försöker göra något åt vissa formgivningsmissar i de nuvarande operativsystemen. Med avseende på användbarhet fungerar Hurd rätt så bra som skrivbordssystem, men Neal skulle ännu inte rekommendera det som server till någon.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har lagts till Debianarkivet sedan förra utgåvan.

Säkerhetsbulletiner. En säkerhetsbulletin nådde oss under veckan. Ni kan rutinen, om ni använder något av de påverkade paketen, se till att uppdatera dem.

Har du nyheter? Berätta för oss! Vi vill inte missa det. Se till att du sänder kommentarer och tips om nya eller gamla paket så att vi har möjlighet att rapportera om dem i kommande utgåvor.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.