Debian Weekly News - 5 december 2001

Vi är försenade. Ja, och vi är väldigt ledsna för det. Joey var iväg på Internationella Linuxkongressen (se nedan) och tiden var för knapp för att skriva en hel utgåva i tid, så vi bestämde oss för att hoppa över en vecka och förbereda en fantastisk utgåva denna vecka.

Fixa fel i GPM. Zephaniah E. Hull har arbetat på GPM på sistone och bråkat med trasiga möss som ignorerar musprotokoll och sänder fler tecken än vad som förväntas. Zephaniah bad öppet om felrapporter om problem med GPM och PS/2-möss Även om dessa fel redan är inlagda som felrapporter bör du läsa hans e-brev och tillhandahålla all information han behöver.

Kvaliteten på Ximians Debianpaket. Eric Van Buggenhaut lekte med Ximians Debianpaket och försökte på Ximians version av gdm att kompilera. Han fruktar bland annat att en del av Ximians paket kan komma in i Debian, trots att de saknar ordentligt underhåll, bland annat: inga ”Build-Depends”, inget ”clean”-mål i debian/rules och trasiga debian/conffiles.

Automatisk kompilering av icke-fria paket? Adrian Bunk påbörjade en diskussion om diskriminering mot icke-fria paket. Det upptäcktes att Debians automatkompilerare (buildd) inte verkar automatiskt kompilera icke-fria paket för alla arkitekturer, vilket gör det svårt att få dem att komma in i testningsversionen. Richard Braakman och James Troup (ansvariga för nästan ett halvt dussin buildd:er och ftp-huvudarkivet) förklarade varför automatkompilerarna inte automatiskt kan bygga icke-fria paket.

Frysning pågår. Frysningen för Woody kommer närmare vilket är, ett definitivt steg mot att släppa Woody. Anthony Towns ser över situationen för testing/unstable och rapporterar problem med vilka ansvariga för de paket som påverkas måste lösa för att få sina paket uppdaterade i testningsversionen. Folk som bryr sig om Woody bör läsa sändlistan debian-devel ofta.

Förklarande riktlinjer gällande DFSG 3. Branden Robinson föreslog en tolkning av DFSGs tredje stycke, vilket gäller modifiering av härledda verk. Hans förslag återspeglar situationen som nu råder där vissa delar av ett paket inte kan ändras (t.ex licenstexten och tillhörande material). Denna typ av tillhörande material introducerades av GNU Free Documentation License (GNU FDL).

Snabbreferens för Debian. Osamu Aoki (青木修) påbörjade ett nytt dokument med titeln Snabbreferens för Debian GNU/Linux (eng. Quick Reference for Debian GNU/Linux), vilket distribueras enligt GNU FDL. Detta dokument är huvudsakligen en samling skript som kan användas som en snabbreferens. Det täcker många sidor av systemadministration, bland annat skalkommandoexempel och konfigurationsfiler. Många frågor har tagits från sändlistan debian-user.

Uppdatering om frysningen. Anthony Towns skrev en uppdatering gällande frysningsprocessen. Efter den 9 december kommer inga ändringar (förutom minimala bakåtanpassningar av säkerhetsproblem, eller otroligt speciella undantag) att göras på baspaket i Woody, och standardpaket som har uteslutits ur Woody kommer inte återinföras. Se förra numret för detaljer.

Ta bort LDP-dokument? David Merrill, samordnaren för Linux Documentation Project, kontaktade nyligen Debianprojektet om några problem gällande LDP-dokumentation (vilka påverkar paketen doc-linux-html och doc-linux-text, plus de olika översättningarna), de skulle vara tvungna att flyttas till den icke-fria avdelningen eller tas bort på grund av licensproblem. Tyvärr är många LDP-dokument belastade av distributionskrav. Många författare samarbetar dock med David och licensierar om sina verk.

Rapport från Internationella Linuxkongressen 2001. Debianprojektet hade möjlighet att driva en monter och hålla en studiegrupp under Internationella Linuxkongressen 2001, vilken hölls på Twenteuniversitetet förra veckan. Joey skrev en reserapport som beskriver en del detaljer om träffen. Mer än ett dussin personer från Debian mötte upp vid konferensen, pratade med varandra om olika ämnen och utbytte GnuPG-fingeravtryck. Och det var, naturligtvis, kul att delta på kvällsträffar.

Packet från NSAs SE Linux. Russell Coker spenderade en del tid på att undersöka SE Linux och sammanställa ett antal preliminära paket. För att ta del av ändringarna i SE Linux måste du först starta en kärna med extra funktionalitet. Russell har redan en patch förberedd.

Fri programvara i ryska företag. En icke-allmän konferens vars mål är fri programvara i kommersiell miljö hölls i Moskva i slutet av november. Петр Новодворский (Pjotr Novodvorskij) och Wartan Hachaturow från Debian deltog på konferensen och höll ett föredrag om Debian.

Ett litet steg för Debian... Vi för normalt inte produktkungörelsen, men vi tänkte att det var nämnt att nämna att HPs nya Bladeservrar kommer att släppas med Linux före Windowsversioner eller HP-UX. Naturligtvis är en av de tillgängliga GNU/Linux-distributionerna Debian GNU/Linux. Tyvärr kommer inte de första modellerna att skeppas förrän januari. För sent för hårda paket, men i tid för alla hjärtans dag...

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har lagts till Debianarkivet sedan förra utgåvan.

Ett speciellt intressant paket... Detta fick mig verkligen att se efter, det heter ”Vipul's Razor”, och är ett distribuerat, samarbetsbaserat, e-postreklamfångande och -filtrerande program för att hjälpa till att rensa bort oönskad reklampost (”spam”). Det är värt speciellt omnämnade eftersom ju fler personer som använder det, desto effektivare kommer det bli. Allt som hjälper till med att få slut på spam är Bra(TM).

Säkerhetsuppdateringar. Endast ett säkerhetsproblem att rapportera om denna vecka, se till att uppdatera ditt system om det påverkar dig.

Håll kontakten! Se till att sända eventuella kommentarer, förslag och nyhetstips till oss på dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Joe "Zonker" Brockmeier och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.