Debian Weekly News - 27 mars 2002

Välkommen till årets trettonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk.

Tjänsteavbrott vid uppgradering. Adrian Bridgett rapporterade om, vad han anser vara, en nackdel med Debian. Före en uppgradering stoppas bakgrundsservrar (daemons), sedan uppgraderas paketet och till slut startas de om. På snabba maskiner noterar man oftast inte avbrottet, men på långsamma maskiner är det ett visst tidsintervall då tjänsten i fråga inte körs. Adam Heath förklarade att servrar måste stoppas före en uppgradering, eftersom start-stop-daemon tittar på binären på disken.

Paket som fortfarande finns i Potato. Otto Wyss publicerade en lista över paket vars filer fortfarande ligger i potato-katalogen i Debianarkivet. Innan Woody släpps måste någon troligen kontrollera om de är lämpliga att ges ut och se till att de tas bort om inte så är fallet. Vissa paket kanske inte ens längre behövs.

Kryptografiprogramvara i huvudarkivet. Anthony Towns kungjorde till slut att kryptografisk programvara nu tillåts sändas in till Debians huvudarkiv. För ett tag sedan (januari 2000?) bestämde Förenta staternas regering att kryptografisk programvara faktiskt redan var tillgänglig utanför Förenta staterna och att det inte skulle spela speciellt stor roll om styrningen lättades upp något. En specialiserad grupp, bestående av Debianutvecklare och advokater, har förberett rättshjälp om detta. Se Anthonys artikel för detaljer.

Förbereda ytterligare en stabila utgåva. I ytterligare ett donquijotiskt försök arbetar Joey på en uppdatering av den stabila Debianutgåvan (känd som 2.2). Listan över paket innehåller för närvarande inte mindre än 24 säkerhetsuppdateringar och sju viktiga uppdateringar. Planen är att få ut denna utgåva i början av april. Kommentarer bör ställas till Joey omedelbart om någon inte håller med.

Ny ansvarig för IceWM behövs. Jérôme Marant berättade för oss att IceWM-paketet inte längre har några aktiva uppströmsutvecklare, vilket är tråkigt för en så trevlig fönsterhanterare. Eftersom Debianansvarige för IceWM inte vill bli uppströmsutvecklare behövs nya personer för att hålla denna programvara vid liv. Den har lagts till listan över ej underhållen fri programvara.

Projektledarval. Debians projektsekreterare startade den första omröstningsanmodan för Debians projektledarval 2002. Rösterna måste vara framme senast 23:59:59 UTC den 16 april 2002. Manoj Srivastava skrev om omröstningsfunktionerna vilka uppför sig något annorlunda mot tidigare. Tydligen upptäcktes några problem, vilka nu har lösts.

Version 3.0.21 av startdisketterna. Startdiskettgruppen har släppt en ny uppsättning startdisketter för Woody. Robert Bihlmeyer sände därefter in en framgångsrapport. Denna uppsättning startdisketter är ännu inte tillgängliga för alpha, arm, s390 eller sparc; de som jobbar med anpassningarna måste ta hand som dessa arkitekturer.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Övergivna paket. 4 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 97 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Har du nyheter? Berätta för oss om allt som händer i Debianvärlden. Vi letar alltid efter intressanta saker att lägga in, speciellt nya artiklar av frivilliga skribenter och ämnen vi ofta missar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.