Notícies setmanals de Debian - 10 d'abril de 2002

Benvinguts al número quinze de les DWN d'enguany, el butlletí de notícies per a la comunitat de Debian. Ha estat una setmana impressionant, no tant sols per l'agenda preliminar de la Debian Conference d'aquest any i que els desenvolupadors estan fent plans per atendre-la, sinó també perquè l'Anthony Towns ha fet un informe sobre l'estat del llançament de woody força prometedor. L'actual elecció a Líder del Projecte estarà activa fins dimarts proper. Les següents DWN probablement donaran el nom del proper Líder del Projecte.

Fitxers init.d locals. En Karsten Self ha proposat que l'ús del sistema local d'scripts init.d sigui afegit en el document de la política de Debian. Aquests scripts són anomenats local-foo, haurien de ser considerats locals i intocables per el sistema, el sufix -foo podria tindre qualsevol valor arbitrari, inclòs el null (per al cas únic d'un script local). La versió curta d'aquesta petició seria que cap paquet de Debian no hauria d'usar l'ID d'un initscript pre-establert com a local.

Boot-Floppies 3.0.22 final per a Woody. En David Kimdon anuncia que ha finalitzat el nou boot-floppies i l'actualització per a l'arquitectura i386. Després l'Adam Di Carlo alarmà als portadors per a que es donguin presa o algunes arquitectures haurien de quedar-se amb una versió antiga. A pesar dels errors crítics, aquesta serà la versió dels boot-floppies amb la que es donarà el llançament a Woody. Totes les arquitectures que es llançaràn amb Woody estan finalment sincronitzades amb aquesta versió.

Cyrus IMAPd 2.1.3 en unstable. L'Henrique de Moraes Holschuh ens informa a sobre dels nous paquets de Cyrus que han estat actualitzats en la distribució unstable. L'Henrique troba que no són prou madurs per a la següent versió stable de Debian. Pel que, ell està provant de mantindre'ls fora de la istribució testing per a que no entren dins de la següent distribució stable.

Els molestos correus de confirmació de recepció del BTS. Recentment en Daniel Jacobowitz s'ha queixat sobre les turmentes de correus de confirmació d'informació rebuda enviats pel sistema de seguiment d'errors (BTS). Per exemple, això podria causar molestes circumstàncies per als usuaris i sistemes de seguiment d'errors de tercers. Això fou indicat pel sistema GNATS del GCC, el qual té dotzenes d'informes generats amb aquestes confirmacions. Els mantenidors del BTS estan actualment treballant en una solució.

Problemes amb els ioctls afecten a XFree86. En Jack Howarth ens ha apuntat que la versió actual de XFree86 no es construeix en totes les arquitectures. Aquest és degut a un problema o malentès entre les capçaleres del nucli, les capçaleres de la glibc i el codi font de XFree86, tal i com en Branden Robinson ens explica, no és pas una cosa trivial de solucionar.

Agenda per a la Debian Conference 2. En Joe Drew ha realitzat una agenda preliminar per a la pròxima Debian Conference 2, que es farà del 5 al 7 de juliol en la Universitat de York a Toronto, Canadà. Ja s'ha fet una pàgina de registre, irònicament, s'executa sobre un no-lliure Microsoft-IIS/4.0, tal i com ens puntualitza en Joey.

El llançament de Woody a primers de maig. L'Anthony Towns està més i més convençut sobre l'enllestiment de Woody i ha fixat el llançament per a aquest 1 de Maig. Encara que, com sempre, aquesta versió estarà llesta quan ho estigui: si ens trobem amb que el programari no està llest per al 30 d'abril, no s'en farà el degut llançament. Junt amb aquest anunci, s'ha esmentat un altre conjunt de 53 paquets, que seran eliminats de la distribució testing a causa d'errades i d'altres qüestions.

Notes del llançament per a Woody. Amb el proper llançament de Woody, hi ha la urgent necessitat d'actualitzar les notes del llançament. En Rob Bradford encara ha de localitzar diverses qüestions en vesió l'actual i està cercant el vostre suport. Si us plau, contacteu amb ell en rob@debianplanet.org si de cas podeu ajudar amb les notes del llançament.

GNU FDL una llicència no lliure? Diversa gent està discutint si la Llicència de la Documentació Lliure de GNU (GFDL) és una llicència lliure o no. Si veritablement s'arriba a considerar la GFDL com a llicència no lliure, això convertiria gairebé tots el paquets KDE en no lliures donat que fan servir la GNU FDL per a la documentació. A més a més, aquí teniu un antic fil de debian-legal, que pot donar-nos una mica de llum sobre aquesta qüestió.

Referència per als nous desenvolupadors, actualitzada. L'Adam Di Carlo ha actualitzat la developers-reference 2.11. Conté importants actualitzacions per a crypto en main i el tancar un número d'error. Ell també diu públicament que tots els qui desitgin entrar en el manteniment de la developers-reference poden i han de posar-s'hi al capdavant. Feu-ho tot entrant en contacte amb ell.

Les pautes en Debian! La tècnica Sucks-Rules-O-Meter intenta fer testimonis de tongue-in-cheek sobre la popularitat del programari. La freqüent combinació de termes en la WWW com ara "foo sucks" i "foo rules" són analitzats i es tracen des dels resultats d'un enginy de recerca. Les estadístiques dels sistemes operatius mostren tal i com era d'esperar una desviació fortament positiva dels sistemes lliures tals com GNU/Linux i FreeBSD. Fins i tot de les distribucions GNU/Linux el valor de simpatia més alt és per a Debian amb una àmplia distància dels altres.

Eliminant paquets orfes. En Martin Michlmayr ha notat que hi ha un seguit de paquets orfes en testing els quals mai no haurien de formar part d'una stable. Com que aquests paquets no estan actualment mantinguts, la qüestió que es presenta es si s'ha de fer el llançament de Woody sense ells. Alguns en són requerits donat que alguns altres paquets en depenen. Tot i així, molts podrien ser eliminats de testing fàcilment. No cal dir que al seu correu inclou l'esmentada llista.

Mòdul en Python per a Debconf. En Josselin Mouette s'ha cansat de programar en shell i ha creat un mòdul en Python per a debconf. La gent interessada pot aconseguir-lo des d'aquí. Tanmateix, com que Python no és essencial, la gent primer haurà d'instal·lar Python i així poder instal·lar els altres paquets. El mòdul podrà ser inclòs en el paquet regular de debconf després del llançament de Woody.

S'actualitzen els paquets FAI disponibles. En Thomas Lange tot just acaba de fer el llançament d'una nova versió de FAI (que vol dir Instal·lació Completament Automàtica -Fully Automatic Installation-). FAI 2.3 està provat amb Debian 3.0 àlias Woody. Moltes millores són incloses en aquesta versió, tanmateix la documentació no ha estat encara actualitzada. Si feu servir aquest paquet i disposeu d'alguns cicles per a donar, en Thomas probablement estarà content de rebre ajuda.

Paquets nous o dignes d'ésser esmentats. S'han afegit darrerament els següents paquets a l'arxiu de Debian.

Paquets orfes. Aquesta setmana han quedat 6 paquets orfes i necessiten un nou mantenidor. Això fa un total de 120 paquets orfes. Moltes gràcies als anteriors mantenidors per contribuir amb la comunitat del Programari Lliure. Si us plau, vegeu les pàgines WNPP per a la llista completa, i si us plau si preteneu adoptar algun paquet afegiu una nota a l'informe d'error i canvieu-ne el títol amb ITA:

Que teniu notícies noves? Si us plau informeu-nos sobre tot el que passi en la comunitat de Debian. Sempre estem cercant qualsevol història interessant per afegir-la, sobretot articles nous d'escriptors voluntaris. Esperem amb il·lusió el vostre correu en dwn@debian.org.


Per a rebre aquest butlletí setmanal en la vostra bústia, subscriviu-vos a la llista de correu debian-news.

Els números anteriors d'aquest butlletí estan disponibles.

Els editors d'aquest número de les notícies setmanals de Debian són Yooseong Yang and Martin 'Joey' Schulze.