Debian Weekly News - 1 maj 2002

Välkommen till årets artonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det verkar som ingen vecka någonsin passerar utan ett grälbete postat i utvecklarnas forum. Veckans innehåller klagomål om fördröjd arkivunderhåll, men saknar, naturligtvis, lite substans. Trevligare är att vi kan ha med artiklar från Gustavo Noronha Silva och Thomas Bliesener denna gång.

Internationellt fri programvaru-forum i Porto Alegre. Ronaldo Lages tillkännagav nyligen det tredje Internationella fri programvaru-forumet, vilket äger rum i Porto Alegre, Brasilien. Många internationella organisationer kommer vara representerade och personer från hela landet kommer för att delta i föredrag och seminarier. Debianprojektet kommer representeras av nästan alla brasilianska utvecklare, vilka kommer puffa för en kurs om installation och användning av Debian, samt hålla ett föredrag om Debian och Debian-BR.

LILO-startskärm för Debian. Philipp Wolfer undrade varför alla de populäraste kommersiella distributionerna har grafiska LILO-startskärmar medan Debian inte har det. När han installerade Woody för några månader sedan upptäckte han att LILO-paketet stöder grafiska startmenyer, men tillhandahöll inte någon bild för det. Därför skapade Philipp en startskärmsbild med Debianlogotypen, vilken du kan hämta här.

Personer med kunskap om ATM sökes. Russell Coker tillkännagav nyligen sin avsikt att överge paketet atm-tools eftersom han inte äger någon riktig ATM-maskinvara, vilket gör underhåll och felsökning av paketet svårt för honom. Trots att Marc Haber anmälde sig frivillig kan han inte heller göra mycket felsökning. En person som har tillgång till ATM-maskinvara och känner till dess implementation behöver stiga fram och ta över paketet.

Debianutvecklarportal. Igor Genibel tillkännagav en utvecklarportal som samlar en mängd information och länkar användbara för Debianutvecklare. Häribland felrapporter, kritiska fel, lintianrapporter, buildd-rapporter och listor över alla paket som underhålls av personen i fråga. Raphaël Hertzog påpekade dock att Tollef Fog Heen och Rob Bradford arbetar på developer.debian.org som är tänkt att göra ungefär detsamma.

Utgivningspressmeddelande för Woody. Joey Hess har påbörjat en diskussion om det planerade innehållet i Debians pressmeddelande om utgivningen av Woody. Han samlar viktig information som måste nämnas vid sidan av de vanliga tråkiga siffrorna som så här många nya paket, så där många uppdaterade paket, och så vidare. Här finns en preliminär version. Kommentarer bör sändas till sändlistan debian-devel.

Säkerhetssummering inför Woody. Matt Zimmerman har följt säkerhetsproblem som påverkar Debian Woody. Han listar de säkerhetsproblem han har spårat tillsammans med deras nuvarande status. För varje fel han har försökt att verifiera att, förutom att den är rättad i den instabila versionen, att den rättade versionen har kommit in i Woody. Han bad även att paketansvariga anger vilken version som fixar felet när de stänger en säkerhetsrelaterad felrapport. Denna information är mycket viktig både för säkerhetsgruppen och våra användare.

OpenSSL och programvara licensierad enligt GPL. Det har förekommit viss förvirring om huruvida det är tillåtet att länka programvara som släppts enligt villkoren i GNU General Public License (GPL) mot OpenSSL-biblioteket. Det som är problematiskt är reklamklausulen, vilken finns i båda OpenSSL-licenserna. Deras existens lägger ytterligare begränsningar på licenser, vilket är förbjudet enligt paragraf sex i GNU GPL.

Debian i User-Agent-identifierare. I och med utgivningen av Mozilla 0.9.9-4 använder Debians Mozillapaket en skräddarsydd User-Agent-sträng, vilken indikerar utgåva och Mozillaversion. Detta krävs av uppströms nuvarande policy för User-Agent-strängar, vilken verkar vara ett resultat av en felrapport, vilken avslöjar att Debianversionen innehåller många patchar, vilket gör den en avledd version.

Dagliga Debian dvd-avbildningar. Attila Nagy tillkännagav nyligen att han börjat producera dagliga DVD ISO- (inte UDF) -ögonblicksbilder för IA-32 Woody och Sid i jigdo-format. Såvitt vi vet gör detta Debian den första distribution någonsin att tillhandahålla dagliga dvd-ögonblicksbilder.

Woody-cd-avbildningar till test. Phil Hands tillkännagav nya preliminära jigdo-filer för Woody-cd-avbildningar. Phil sade att avbildningarna för arkitketurerna Alpha och SPARC för närvarande är trasiga, men att de bör rättas i tid till utgivningen. Testa dessa avbildningar och rapportera fel till sändlistan debian-cd.

SuperH-anpassningen pausad. För ett tag sedan upptäckte Joey att inte bara var sändlistan debian-superh rätt så tyst, utan även att arkivet inte innehöll några binärfiler för denna arkitektur. De som jobbar med anpassningen försöker troligen lösa ett problem med alltför många halvvägsinkompatibla arkitekturer; de arbetar mot korskompilering. Anthony Towns förklarade senare att vår SuperH-anpassning aldrig varit en installerbar distribution.

Debians bästa paketeringspraxis. Raphaël Hertzog började arbeta på ett dokument vid namn ”Best Packaging Practices” genom att slå samman det projektet med den uppdaterade utvecklarreferensen för Debian. Adam Di Carlo kommer arbeta på ett nytt skelett för dokumentet, varefter man kommer spåna fram bra idéer och till sist behövs bidragslämnare för att fylla strukturen med liv.

Den lämpligaste distributionen för utvecklare? En intressant enkät om ”Vad är den lämpligaste distributionen för programvaruutvecklare?” (engelsk översättning) gjordes på Geekforum, en koreansk variant av Slashdot. Mer än 50% av läsarna som röstade föredrog Debian GNU/Linux framför andra GNU/Linux-distributioner. Deltagarna förklarade att de gjorde detta val eftersom Debian GNU/Linux tillhandahåller flera olika versioner av viktiga utvecklingsverktyg och pch gör det möjligt för användaren enkelt kan växla mellan dem, de har den flexibilitet de behöver i distributionen.

Ingen utgivning första maj. Den länge efterlängtade utgåvan av Woody vilken förväntades ske den 1 maj kommer skjutas upp. Anthony Towns, den orädde utgivningsansvarige, sände in en ny statusrapport som anger att de enda ändringar som måste göras är de normala säkerhetsrättelser som ändå måste göras under den stabila versionens livstid. Hans rapport innehåller en bra beskrivning av dessa problem. Ett antal personer verkar även ha en dålig känsla för tajming, vilket får saker att ta längre tid.

Förberedelser för LinuxTag. Michael Bramer och Joey påbörjade förberedelserna för den uppkommande LinuxTag, vilken kommer äga rum i Tyskland i början av nästa månad. LinuxTag är den största och viktigaste fri programvarumässan i Europa. En Debiankonferens planeras under mässan. Personer som vill försäkra sig att saker sker bör göra sina röster hörda på sändlistan debian-events-eu.

Starbar cd för Mipsel. För en tid sedan noterade Phil Hands att cd-skivorna för mipsel inte är startbara. Karsten Merker förklarade att vi för närvarande inte har någon starthanterare som kan kompileras under Linux och som kan starta en DECstation från ett ISO9660-filsystem. Han tillkännagav dock senare att han just klarat av att bygga en ISO-9660-cd som kan startas på en DECstation. Under tiden skedde ytterligare arbete i ämnet; en patch mot det nuvarande debian-cd-paketet som gör det möjligt att skapa en startbar cd för Debian/mipsel har sänts till debian-cd-listan.

Info från DPL. Även om vi tyvärr missade detta i förra utgåvan så tackade Bdale Garbee alla som deltagit i valprocessen i år, den avgående projektledaren Ben Collins och den sittande sekreteraren Manoj Srivastava. Han bad om vårt fulla stöd för den ansvarige för utgivningen, Anthony Towns, som har ledsagat oss genom de sista förberedelserna för den kommande utgivningen av Debian 3.0 (Woody). Detta var det första av vad han hoppas kommer bli hyfsat regelbundna meddelanden från den nya projektledaren för Debian.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Antalet övergivna paket oförändrat. Det verkar som om inga paket övergavs under veckan som inte redan hade tagits över när DWN gick i tryck. Vi har därför totalt 82 övergivna paket för närvarande.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN. Vi ser tyvärr inte allt, och denna månad kommer vi vara mycket upptagna. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.