Debian Weekly News - 29 maj 2002

Välkommen till årets tjugoandra utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Vi ber om ursäkt för det relativt korta numret, men Joey är för närvarande allt för upptagen med andra saker, varför vi sannolikt inte kommer hinna med att skriva ett nyhetsbrev nästa vecka. En av våra egna nyhetsartiklar blev tydligen citerad i Sydney Morning Herald.

Bandbreddsövervakning. Brian May undrade hur man bäst använder Debian för att övervaka IP-paket som sänds/tas emot över en extern (dvs. volymdebiterad) anslutning? Han vill veta hur många byte en värd A tog emot på vilken port, vilken intern värd som tog emot mest extern trafik osv. Han inkluderade en sammanfattning, och dessutom sammanfattade han svaren.

Apt-inställningar Brian May var förvirrad om hur apt hanterade sina inställningar. Hans inställningar innehåller ”fastnålnings”-funktionen många använder när de blandar uttestnings- och den instabila utgåvan. Inte många personer svarade, det är troligen inte så många som hajar den här funktionen.

Om paketeringen av WineX. Förra veckan förekom viss förvirring då Marc Leeman sände en ITP (avsikt att paketera) för WineX, vilket är WINE med kompatibilitet för spel som utvecklats med DirectX. Uppströms bad att Debian inte distribuerar detta paket, eftersom det sades att distribution av paketet skulle skada uppströmsföretaget, och det sades till och med att de hotade med att ändra sin licens till att specifikt förhindra Debian från att skapa ett sådant paket. Marc förkastade sedan paketet och förklarade varför.

Nya Debianflygblad. Med anledning av den kommande LinuxTag-utställningen och -mässan har Jens Schmalzing och Michael Banck skapat ett nytt tvåspråkigt (tyska och engelska) flygblad för Debian. Denna gång skapades det med fri programvara så långt som möjligt, till och med LaTeX var involverat, utseendet motsvarar inte vad de allra flesta skulle förvänta sig. Karl Hammar har redan översatt flygbladet till svenska och även brasilianare verkar vara intresserade. Tryckningen i Tyskland sponsras av credativ.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN. Vi ser tyvärr inte allt, och denna månad kommer vi vara mycket upptagna. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.