Debian Weekly News - 23 juli 2002

Välkommen till årets 28:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Det verkar som om fri programvara fått ett erkännande av europeiska kommissionen eftersom en utredning de genomfört antyder att programvara som utvecklas för och ägs av offentliga institutioner bör ges ut enligt en fri licens. Som svar till en artikel i förra veckans utgåva berättade Henrik Härkönen för oss att han skapat bilder på Debianvirveln för mobiltelefonen Ericsson T65. Debianälskare i Berlin planerar att fira utgivningen av Debian nästa veckoslut.

Debian GNU/Linux 3.0 utgiven. Det otroliga har hänt, den 19 juli gavs Woody ut. Woody stöder totalt elva processorarkitekturer, innehåller skrivbordsmiljöerna KDE och GNOME, innehåller kryptografisk programvara, är kompatibel med FHS v2.2 och stöder programvara utvecklad för LSB. Anthony Towns avslöjade att nästa uttestningsutgåva kommer kallas Sarge, namnet taget från plastsoldaternas gruppledare, vilket fortsätter på temat att använda kodnamn baserat på figurer från den animerade filmen Toy Story.

Status på Debian Jr. Ben Armstrong sände in en rapport om Debian Junior-projektet. Dessutom påbörjade han en gemensam ansträngning för dokumentation där både användare och utvecklare kan hjälpa till. Ben blev nyligen officiellt förbindelsen mellan Tux4Kids och Debian Jr. TuxPaint-paketet är det första nya Tux4Kids-sponsrade paketet som lagts till projektet efter att samarbetet formaliserats.

DeMuDi återupplivat. Debian Multimedia Distribution (DeMuDi) har verkat väldigt vilande fram till nyligen, men har tydligen återupplivats. Marco Trevisani skrev att DeMuDi blivit en del av ett projekt finansierat av europeiska gemenskaperna vid namn A GNU/Linux Audio distribution (AGNULA). Låt oss hoppas att projektet inte fortsätter gå sin egen väg utan slår påsarna ihop med Debianprojektet så att programmen inte behöver paketeras flera gånger.

Skriva ordentliga ”Changelog”poster. Alla Debianpaket innehåller en ändringslogg (eng. Changelog) vilken innehåller en lista över ändringar för varje revidering av paketet. Det finns inga riktlinjer för hur man skriver riktiga ändringsloggposter, men det är vanligt att varje rad i ändringsloggen anger typen av felrapport om den även gör att felrapporten stängs. En mindre dispyt förekom om hur rader i ändringsloggen bör se ut.

Endast distribuera binär-cd-avbildningar. Det sändes in en fråga till sändlistan debian-legal om ett klargörande för hur distributörer av cd eller avbildningar som endast innehåller binärer med programvara licensierad enligt GNU General Public License skall bete sig. I grund och botten har måste mottagaren ha möjlighet att få tag i källkoden när man distribuerar en binär, åtminstone via postorder på ett fysiskt medium.

Kommentarer och bekymmer från LPPL-diskussionen. Frank Mittelbach från LaTeX-projektet gav en sammanfattning av de kommentarer och bekymmer han tagit emot från brev som folk skrivit angående problemen med LaTeX Project Public License (LPPL), eller snarare problemen bakom idéerna bakom LPPL. Han kommer inte kommentera dem ännu, men hoppas få ytterligare reaktioner från fler personer.

Patent på JPEG tvingar fram icke-fria program? Ett företag i Texas köpte nyligen upp ett annat företag, vilket inkluderade ett patent som används för att generera komprimerade JPEG-filer. Licensavgifter pressas nu ut ur olika maskinvaru- och programvaruföretag. JPEG-gruppen tror sig ha en äldre implementation och de ber om ytterligare exempel på tidigare implementationer. Det är ännu inte klart huruvida biblioteket libjpeg62 och all programvara som beror på den måste flyttas till den icke-fria delen av arkivet. Det pågår en flammande diskussion på detta ämne även i Tyskland.

Framtiden för Debians installationsprogram. Nu när Woody slutligen har givits ut måste utvecklingen av debian-installer förbättras. Målet är att sluta med det nuvarande installationssystemet (boot-floppies) och färdigställa utvecklingen av den nya Debianinstalleraren, vilken är renare och mer flexibelt formgiven. Arbete och formgivning måste göras på en partitionerings-”widget”. Här finns den aktuella att göra-listan för den nya installationssviten.

Meningen med force-reload. Tobias Burnus undrade vad åtgärder som force-reload-parametern hos init.d-skript egentligen betyder. Debianpolicyn anger inte explicit vilka åtgärder som skall tas om serverprogrammet inte redan kör och svaren visade även på olika förväntningar. Det slutade med att ett tillägg till policyn föreslogs.

Ändra den förvalda sökvägen. Santiago Vila rapporterar att han ombads definiera PATH-variabeln i /etc/profile endast om den inte redan var definierad. Men då /bin/login redan sätter en standardsökväg förkastades denna ändring. Santiago ombads även att inte exportera PS1-variabeln så att andra skal än bash inte längre blir konfunderade.

Montera enheter flera gånger. Michael Meskes erfor ett problem med dubbelmontering av enheter, vilket fungerar för NFS-monteringar. Miquel van Smoorenburg förklarade att i tidiga 2.4-kärnor kunde du även montera samma enhet på samma monteringspunkt flera gånger, men det förvirrade användarna och ändrades i en senare version för att specifikt förhindra det fallet.

Skriva om menysystemet. Chris Lawrence föreslog att menysystemet skulle skrivas om efter att ha råkat ut för stora problem med den nuvarande implementationen. Flera personer förbättrade listan över målsättningar. Sebastian Rittau påpekade att GNOME och KDE använder samma filformat för sina ”desktop”-filer, vilket även verkar passa in även i våra målsättningar. Det nämndes även, med ett exempel att implementera ett helt nytt programmeringsspråk istället för att använda ett existerande inbyggt kanske inte är den bästa lösningen.

Felrapporter i massor. Gergely Nagy varnade att ett stort antal felrapporter kan vara på väg på grund av brott mot policyn han snubblat över. Bland dessa finns paket som inte innehåller en ordagrann kopia av sin upphovsrätt och distributionslicens, paket som bygger sina arkitekturoberoende binärpaket i fel mål, paket som innehåller upphovsrättslig information i fel och paket som innehåller felaktiga filer. Här är en uppdaterad lista.

Internationalisera Debconf. Tomohiro Kubota (久保田智広) tillkännagav sin plan för arbete på internationaliseringen av debconf. Bland annat innebär det en teknik för att ta reda på vilken teckenkodning meddelanden och mallar har, riktig konvertering, en ny radbrytningsmekanism och utmatningsrutiner för alla stödda användargränssnitt.

Nya märken i BTS. Adam Heath, som underhåller Debians felrapporteringssystem (BTS) tillkännagav två nya märken. Det första nya märket, sarge, anger att felet är specifikt för den nya uttestningsversionen, vilken heter sarge. Det andra nya märket, experimental gäller för fel som är specifika för den experimentella distributionen och som därför aldrig skall räknas som kritiska.

Nya källkodspaket. Colin Walters startade en diskussion om att ändra det sätt Debian hanterar källkodspaket på nu. Det nuvarande systemet har en del brister, man kan till exempel helt enkelt inte lägga till binära filer, och vissa paket använder ett mer sofistikerat men dåligt dokumenterat sätt för att hantera några av dem. Colin har lagt upp källkod och exempel så att intresserade parter kan leka med dem redan nu.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver en ny ansvarig. Detta ger totalt 83 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Sett något intressant? Sänd en notis till oss närhelst du ser något anmärkningsvärt som du anser vara lämpligt att nämna i DWN, vi ser tyvärr inte allt. Vi blir självklart också glada för kompletta artiklar från frivilliga skribenter, se vår sida om hur du bidrar. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.