Debian Weekly News - 15 oktober 2002

Välkommen till årets 40:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Den här veckan har vi med glädje med artiklar av Matt Black och Andre Lehovich. Dessutom har ett nytt webbaserat Debianforum upptäckts. Om vi tittar på säkerheten så kör NewsFactor en artikel som jämför säkerheten mellan GNU/Linux och andra system.

Debian och Freedom CPU. Russell Coker kontaktade Freedom CPU-projektet (F-CPU) för att ta reda på om det kan läggas till Debian för att göra det en bättre plattform för utvecklingen av F-CPU. Det är en processor som utvecklas med fri programvarutekniker och som släpps under en fri licens. Om du är intresserad av vad F-CPU-projektet är och vill veta mer, läs denna intervju med Rudolf Usselman om OpenCore.

Avslutande blanksteg på ”shebang”raden. Joel Baker, som arbetar på NetBSD-anpassningen av Debian, upptäckte att flera debian/rules-filer har avslutande blanksteg på ”shebang”-raden (#!-raden). Även om detta inte har någon betydelse för GNU/Linux så orsakar det problem för NetBSD på grund av olikheter i skripthanteringen. Han undrar om något skulle gå sönder om det avslutande blanksteget tas bort.

Mänskliga rättigheter kräver fri programvara. Andy Oram rapporterar på O'Reilly Network om en praktiserande läkares syn på den kritiska roll fri programvara spelar i arbetet med mänskliga rättigheter jorden runt. Detta upprop för fri programvara gjordes i ett föredrag den 5 oktober av Dr. Patrick Ball, vicedirektör för Science and Human Rights Project på American Association for the Advancement of Science. Partick vädjar till utvecklare av fri programvara att göra programvaran lika lätt att använda som kommersiell programvara och hans organisation betalar redan folk att utveckla fri programvara.

Sendmail också utsatt för trojanangrepp. Förra veckan rapporterade CERT/CC att några kopior av källkoden för Sendmailpaketet har modifierats av en inkräktare så att de innehåller en trojansk häst. Debians Sendmailansvarige Richard Nelson rapporterade att Debian inte är sårbart. Specifikt bekräftar Richard att MD5-kontrollsummorna och gpg-signaturerna för Sendmailpaketen. Debians säkerhetsgrupps uttalande lades även till CERT-bulletinen.

Mer om Apsfilterlicensen. Osamu Aoki (青木 修) rapporterade att efter privat diskussion har apsfilters författare Andreas Klemm bestämt att göra ändringar ”för att anpassa den för bättre DFSG-kompatibilitet”. Detta kommer avhjälpa viss förvirring vad gäller licensens önskemål om att sända vykort.

Sarge-cd tillgängliga för testning. Santiago Garcia Mantinan tillkännagav att de första officiella cd-avbildningarna för Sarga (även känd som testing) nu är tillgängliga. Jigdoavbildningarna kan hämtas här. Även om inte avbildningarna ännu inte startbara så arbetar Raphaël Hertzog på detta, så fortsätt lyssna.

Fortsätta Pythonövergången. För att få nya och uppdaterade Pythonpaket installerade i testing tillkännagav Matthias Klose att han planerar att sända in felrapporter mot oinstallerbara Pythonpaket. Det är på grund av dessa Python inte kommer in i uttestningsutgåvan. En uppdaterad lista över problematiska paket underhålls av Josselin Mouette.

Policy för Ispellordböcker. Agustín Martín Domingo tillkännagav att den nya policyn för ordböcker kommer börja måndag den 14:e. Den innehåller komplett debconfstöd och stöd för ”popup”-menyer i alla Emacsvarianter. Muttstöd har också lagts till, vilket bygger på ett skript ispell-wrapper som även kan användas i andra fristående sammanhang.

Utöka tiden för upphovsrätt. Onsdagen den 9 oktober hörde USAs högsta domstol anföranden i fallet Eldred mot Ashcroft. Eldred försöker, tillsammans med sin advokat Lawrence Lessig, få lagen från 1998 som retroaktivt förlänger upphovsrätten i Amerikas Förenta Stater upphävd. Även om fallet inte direkt påverkar Debianprojektet påverkar det många av våra vänner, som Project Gutenberg. Eben Moglen, advokat för Free Software Foundation, expertutlåtande (Amicus brief, ”domstolens vän”) å fri programvarusamfundets sida.

Stora bokstäver i den korta paketbeskrivningen? Det har diskuterats huruvida enradsbeskrivningen för paket skall ha stor förstabokstav eller inte. Denna korta beskrivning visas av apt-cache search och i förteckningen över nya eller anmärkningsvärda paket i DWN. En del personer är oense, högljutt. Utvecklarreferensen skriver dock att För konsistens och av estetiska orsaker bör du inleda beskrivningen med stor bokstav. Martin Wheeler, som har spenderat de senaste 40 åren med att lära ut och praktisera användningen av det engelska språket ber att detta skall respekteras av alla skribenter som bidrar till Debianprojektet.

Jabberserver hos Debian? Adam Byrtek frågade om vi skulle överväga att installera en Jabbserver på en av våra maskiner. Sean Perry påpekade dock att vi redan har IRC och sändlistor för Debianarbete och frågar varför vi skulle behöva ytterligare ett alternativ och Erich Schubert undrade varför inte existerande Jabberservrar kunde användas. Dessutom försökte folk komma på vad en egen Jabbserver skulle kunna användas till.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 132 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.