Debian Weekly News - 29 oktober 2002

Välkommen till årets 42:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Den här veckan har vi med glädje med artiklar av Matt Black och Andre Lehovich. Som om vi inte redan visste det så rapporterar IndustryWeek att allt fler företag går över till Linux. Efter att ha läst många av inläggen om Debianrecensionen som nyligen publicerades tog Clinton De Young möjligheten och skrev en väldigt beskrivande genomgång av installationen. Det danska teknologirådet föreslog att ett öppet dataformat för textdokument bör användas inom öppen förvaltning, vilket är ett första steg mot fri programvara.

Underprojektet Debian Desktop startat. Colin Walters startade underprojektet Debian desktop, vars mål är att rikta in Debian, GNU och Linux mot ”mainstream”-världen. Målet är att skapa det bästa möjliga operativsystemet för hemanvändare och arbetsstationer på företag. Sammanfattningsvis vill detta underprojekt säkerställa att det är så enkelt och idiotsäkert som möjligt att installera, konfigurera och använda Debian. Slashdot anmärker att Debianprojektet nu officiellt gör något åt sin användbarhet på skrivbordet.

Nya avbildningar för Progeny Graphical Installer. John Daily skriver att givet den negativa kritik som nyligen publicerade recensioner gett den nuvarande Debiandistributionen kan det vara intressant för användare att få information om PGI. Progeny har gjort en avbildning baserad på PGI, Progeny Graphical Installer (Progenys grafiska installationsprogram)´, tillgänglig för i386-arkitekturen, avsedd för Debian 3.0 (Woody).

”Geek”-kampanj gör att kongressen tänker om om öppen källkod. Robin Miller skrivar på Newsforge om hur öppen källkod-förespråkare bedriver lobbyverksamhet mot USAs kongress när dess medlemmar skall bestämma vilka programvarulicenser som skall tillåtas eller inte när statligt finansierad programvara skall släppas. Det ursprungliga brevet innehöll inte några anti-GPL-synpunkter, men sådana lades till av en representant från staten Washington vars största kampanjdonation härstammar från ett välkänt företag.

Debian vid UK Linux Expo 2002. Wookey skrev en rapport om Debianmontern vid UK Linux Expo 20002. Phil Hands höll ett föredrag om Debian och fri programvara. De tidigare årens trend höll i sig då en stor samling Debian/ARM-människor visade intressanta enheter och underhöll besökarna. Dessutom demonstrerades Debian/NetBSD i montern.

LWN-prenumeration för Debianutvecklare. Bdale Garbee tillkännagav att han ordnat grupptillgång för Debianutvecklare till Linux Weekly News (LWN). De erbjöd sig att behandla Debianutvecklare som en grupp, och HP erbjöd sig att betala Debians prenumerationsavgift. Om du är en Debianutvecklare och vill ha full tillgång till LWN bör du först skapa ett vanligt konto och därefter kontakta honom.

Ta bort paket från den instabila utgåvan. Anthony Towns rapporterade att han planerar att ta bort ett stort antal paket från den instabila utgåvan vilka det ser ut som om de inte längre underhålls. En förteckning över dessa paket finns på en sida betecknade med strängen [REMOVE]. Detta skulle få till följd att paket som emacs20, kaffe, kpackage och RFC-paket tas bort.

Övergång till GNOME 2. Colin Walters tillkännagav till slut att GNOME 2-skrivbordet kommer sändas in till den instabila utgåvan i söndags (27 okt), och att det kommer att ersätta GNOME 1.4-skrivbordet. På grund av väderrelaterade förseningar skedde dock inte insändningen i tid; insändningen från incoming till den instabila utgåvan är på väg och bör bli färdig under de kommande dagarna. Det verkar som om planen att behålla GNOME 1 medan arbete med pågick med GNOME 2 har dragits tillbaka. Tredjepartsprogram som Evolution och andra bör dock fortfarande fungera. Colin och Christian Marilat skrev även övergångsskript för .gnome-kataloger.

Kontroll av Debiandistributionen. Det har rapporterats att Steve Kemp påbörjade ett projekt vars mål är att spåra upp programvara som kan vara sårbara för buffertspillangrepp, osv. Drew Scott Daniels påbörjade ett relaterat projekt som är en mer allmän kontroll, men bara en grov automatiserad kontroll som kanske skulle kunna underlätta det för utvecklare och kodkontrollanter. Bägge projekten mår bra av ytterligare hjälp.

Ta med VESA-framebuffer? En dispyt om VESA-framebuffern diskuteras på den tekniska kommitténs sändlista. Eduard Bloch vill gärna se att hans framebuffer läggs med i Debians paket av kärnan, men Herbert Xu håller inte med, och det är hans om ansvarar för paketet. Uppströmsförfattaren anmärkte dock att denna framebuffer inte används som standard.

Lägga MPlayer till Debian? Den senaste utgåvan av MPlayer tillkännagav att DivX4-koden till slut släppts enligt GNU General Public License (GPL). Tydligen var detta den enda kod som inte licensierats enligt GPL, så detta kan förenkla det tidigare arbetet med att få in MPlayer i Debians huvudarkiv.

Debian: Dåtid, nutid och framtid. Christoph Lameter höll ett föredrag på tisdagen vid Free Software Symposium i Tokyo. I föredraget gav han en översikt över Debian och diskuterade paketering och grundbeståndsdelar. Trots att Christoph kallar det för ”väldigt ytligt; inte för verkligt insatt folk” finns det trevliga kurvor med statistik över hur utvecklare, paket och arkitekturer varierat med tiden och ett försök att extrapolera framtida utveckling från dessa.

Problem med Cdrdao-licensen lösta. Tidigare under månaden uppstod en debatt om det icke-fria biblioteket libedc_ecc som används av paketet cdrdao. Andreas Metzler har nu meddelat att problemet har lösts uppströms och att libedc_ecc-biblioteket slutligen har släppts enligt GNU GPL.

Möte om Linux på skrivbordet. Stora teknikföretag och DesktopLinux.com tillkännagav att de sponsrar det första Desktop Linux Summit. Mötet kommer tillägnas GNU/Linux på skrivbordet och de involverade företagen kommer försöka göra 2003 till ”året för Linux på skrivbordet”. Mötet hålls i San Diego 20-21 februari 2003.

Debian och LSB. Jason Lim påbörjade en diskussion om att Debiandistributionen inte certifierats av Linux Standard Base (LSB), samtidigt som andra distributioner har certifierats. Efter ett tips om paketet lsb började dock folk att utväxla erfarenheter om att använda Debian som en plattform för kommersiell programvara.

Arbetet på Debian/OpenBSD har avslutats. Andreas Schuldei tillkännagav att han slutar arbeta på projektet med att kombinera OpenBSD och Debian. Han upptäckte att det finns flera indikationer på att säkerheten i Debian i huvudsak befinner sig på samma nivå som i Debian, och då skälet till att jobba på denna anpassning huvudsakligen var att tillhandahålla en säkrare miljö för Debiananvändare verkar det inte längre som det är någon mening med denna anpassning.

Klargörande om licens för Debian/NetBSD. Joel Baker bad om ett klargörande från Richard Stallman. Filer i NetBSD-källkodsträdet använder flera mycket olika licenser. Trots att den källkod som ägs av Kaliforniens Universitet i Berkeley (UCB) inte har några problem har NetBSD Foundation tidigare varit ovilliga att uppfylla önskemål om att gå över från den gamla BSD-licensen till en reviderad utan reklamklausulen. Kod av den typen är inte kompatibel med GNU GPL.

Nyheter från Debian/EDU. Raphaël Hertzog tillkännagav´ att metapaket för debian-edu har lagts till Debianarkivet. Han letar efter frivilliga för olika göromål, såsom wikiredaktörer, webbredaktörer för www.debian.org, folk som kan skriva dokumentation och underhålla paket med utbildningsanvändningsområden.

Global Technology Policy Institute skapat. Bruce Perens, tidigare Debianutvecklare och -projektledare, sände ett upprop för donationer för att skapa Global Technology Policy Institute (GTPI), en ny ideell organisation som inriktar sig på frågor om fri programvara. GTPI kommer fungera under paragraf 501(c)6 i USAs skattelagstiftning, vilket gör det möjligt för det att engagera sig i politiska kampanjer. Andra ideella organisationer, som Software in the Public Interest, Inc. använder paragraf 501(c)3 i skattelagstiftningen vilket begränsar deras möjlighet till politisk aktivitet, men gör det möjligt att ta emot avdragsgilla donationer. Bland andra frågor kommer GTPI att bedriva lobbyverksamhet för att skydda statligt finansierade forskares rätt att släppa sin kod enligt GNU GPL.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 12 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 143 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.