Debian Weekly News - 12 november 2002

Välkommen till årets 44:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Från och med detta nummer kommer de personer som tack och lov bidragit med viktiga artiklar till DWN kommer listas i sidfoten i webbversioner, vilket verkar vara en lämpligare position än i ledaren. En del av våra tyska läsare kan finna en stekpanna med märkt en speciell Tuxlogotyp som visar stekpannans unika serienummer intressant.

APT-utvecklingen behöver hjälp. Jason Gunthorpe, författaren till APT, bad om hjälp eftersom han inte längre har möjlighet att spendera tillräckligt med tid på att effektivt underhålla och förbättra Debians centrala pakethanteringssystem. Den aktuella CVS-versionen rättar en del av de öppna felrapporterna men har en del problem och behöver testning och felrättning.

Öppna maskiner för programvaruförfattare. Hewlett-Packard utökade nyligen sitt Test Drive”-program till att även stöda Debian GNU/Linux. Detta program är avsett för användare som vill testa 32- och 64-bitarsservrar som kör en mängd olika HP- och tredjepartsoperativsystem och -program. Detta verkar vara en utmärkt resurs för Debian att peka uppströmspaketförfattare mot när de behöver få tillgång till ett Debiansystem för att lösa problem med anpassningarna.

Debian är den bästa distributionen. Debianprojektet förärades nyligen med Linux New Media Award (endast på tyska). Mot att för två år sedan inte ens vara nominerat, valde juryn bestående av 35 namnkunniga personer från fri programvarumiljön Debian som vinnare i kategorin ”Linuxdistributioner” med Debianbaserade live-cd:n Knoppix på andra plats. Andra vinnare var OpenOffice.org (kontorspaket), Mozilla (Internetklienter), GCC (programvaruutveckling) och Gentoo Linux (nykomling).

Använda Knoppix för att installera Debian. Joe Barr tog en närmare titt på Knoppix, vilket är ett äkta Debiansystem. Han försökte se på det som ett grafiskt installationsprogram för Debian. Han undrade vad som skulle hända om Debian gjorde den fruktade Debianinstallationen så enkel att även en stapplande gammal journalist kunde få in det på sin bärbara? Knoppix innehåller mycket riktigt ett skript för att installera systemet på hårddisken, men det är under utveckling och har ännu inte släppts.

Förteckning över utgivningskritiska fel. Anthony Towns tillkännagav att förteckningen över utgivningskritiska fel åter är tillgänglig. Detta bör vara till hjälp för personer som inte vet vad de skall göra för att hjälpa till med nästa utgåva eller påskynda dess utveckling. Att arbeta på debian-installer är dock viktigare för närvarande, eftersom detta område fortfarande behöver en hel del arbete.

GNU Hurd försenat. Denna artikel rapporterar om att nästa utgåva av GNU Hurd har försenats bortom årets slut. Den nuvarande utvecklingsversionen av systemet stöder enligt Richard Stallman ännu inte stora diskpartitioner eller höghastighets seriell-I/O.

Fel som firar sin födelsedag. Anthony Towns noterade ett antal felrapporter som fyller tre, två eller ett år den 5 november. Han tillade att det vore relativt enkelt att automatisera detta om folk är intresserade av att få en lista över gamla, gamla fel att jobba på. Den dag på vilken flest felrapporter firar sin födelsedag är den 14 juli, huvudsakligen tack vare LaMont Jones och PA-RISC med lite över 100 felrapporter fortfarande öppna sedan den dagen 2001.

Slå ihop PAM med Red Hats källkod. Fumitoshi UKAI (鵜飼文敏) undrade om pam_console från Red Hats PAM-källkod kunde inkluderas i Debians PAM-paket eller paketeras separat. Daniel Jacobowitz svarade dock att den aldrig bör komma in i Debian på grund av säkerhetsproblem. Ett problem beskrevs av Wichert Akkerman för omkring ett år sedan.

Om att släppa Sarge. Martin Krafft noterade att januari närmar sig och vi jobbar på en halvårscykel och undrade om vi kan släppa i januari. Detta påbörjade ytterligare en diskussion om huruvida boot-floppies bör återuppväckas eller om debian-installer skall göras färdigt. Bernd Eckenfels klagade på antalet listor som är svåra att följa och att besluten inte tas transparent.

Icke-fria paket och uttestningsutgåvan. Ian Maclaine-cross klagade på att icke-fria paket inte kommer över till den icke-fria delen av uttestningsutgåvan på samma sätt som fria paket då de inte byggs automatiskt. Diskussionen ledde dock snabbt tull en diskussion om att slänga ut icke-fria paket från arkiven.

Alfaversion av Debian-Installer. Tollef Fog Heen tillkännagav att arbetet fortsätter på debian-installer, och att han önskar förbereda en alfaversion. Innan detta kan göras måste dock flera centrala aspekter av installationsprogrammet tas om hand, inklusive bättre testning innan det släpps till användare. När detta är gjort kan en alfaversion av debian-installer dyka upp inom en ”inte allt för avlägsen” framtid.

Eric Raymond granskar Halloween VII. Ytterligare ett Halloweendokument läcktes till allmänheten och Eric Raymond tog möjligheten att granska ett exemplar av vad verkar vara ett internt dokument som presenterades under en intern ”Strategisk granskning av Linux” i Berlin under september 2002. Raymond kommenterar på PM:et och ger lite taktiska råd för öppen källkod-förespråkare baserat på vad han fått veta ur PM:et.

Coda-paket dyker upp i den experimentella utgåvan. Luca De Vitis tillkännagav att han sänt in paket för att stöda det distribuerade filsystemet Coda till den experimentella distributionen. Coda är ett avancerat nätverksfilsystem med rötterna i Andrew File System. Det har många funktioner som är väldigt attraktiva för nätverksfilsystem.

Kungörelser för icke-fri programvara? DebianHELP kungjorde ett icke-fritt programvarupaket som producenten också distribuerar som paket för Debian 3.0. Randy Edwars inledde en diskussion om detta då en del användare anser att debianHELP.org inte bör kungöra icke-fri programvara. Därför inledde han en omröstning för att ta reda på vad läsarna tycker om det. När vi senast tittade på det verkade resultaten vara jämnt fördelade.

Debianförespråkande i Vietnam. Robert Lemmen önskar inleda en GNU/Linux-förespråkarkampanj eftersom öppen programvara inte är särskilt populär i Vietnam, där han arbetar. Han önskar publicera en serie GNU/Linux-broschyrer riktade mot alla som har en dator, och en Debianspecifik broschyr för folk inom IT-branschen och de som redan har erfarenheter med Unixliknande system. Evenemangsmaterielen innehåller redan en del broschyrer som kan användas.

Allmän resolution för att ta bort icke-fri programvara. Enligt bilaga A i Debians stadgar och riktlinjerna tillhandahöll John Goerzen ett utkast till ett förslag i början av processen för allmänna resolutioner för att avgöra denna fråga. Enligt riktlinjerna måste alla övrig diskussion hållas på sändlistan debian-devel. Denna fråga dök från början upp under juni 2000, men på grund av en då frånvarande projektsekreterare hölls aldrig en bindande omröstning. Förslaget är dock inte detsamma denna gång.

Nya paket för Debian-Reference. Osamu Aoki (青木 修) rapporterade att han uppdaterat Debianreferensen vilken nu består av mer än 200 sidor och innehåller ett stycke om Debianmenyn med dess senaste version. Debianreferensen har för avsikt att ge en grov översikt över Debiansystemet som en användarmanual att använda efter installationen. Den täcker flera aspekter av systemadministration genom skalkommandoexempel. Den har àjourförda översättningar till franska och italienska, dessutom är den spanska översättningen nästan à jour.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Två paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 139 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. För närvarande är det huvudsakligen en enmansföreställning, något som inte kommer att fungera i längden. Vi behöver frivilliga skribenter så snabbt som möjligt. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Tomas Pospisek, Thomas Bliesener, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.