Debian Weekly News - 6 februari 2002

Välkommen till den sjätte utgåvan i 2002-upplagan av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Kommentarerna vi fick efter att ha testat ett nytt format på e-postversionen var överväldigande och huvudsakligen uppskattande det nya formatet. Jag antar att vi behåller det. Inte direkt relaterat till Debian pågår en upphetsad debatt i Tyskland, vilken diskuterar huruvida fri programvara (dvs. GNU/Linux) bör användas av parlamentet eller inte.

Förbereda nästa stabila utgåva. I ytterligare ett donquijotiskt försök förbereder Joey ytterligare en utgåva av Debians stabila utgåva (r6) och kommer med ojämna mellanrum sända rapporter så att folk faktiskt kan kommentera om den och ingripa om det skulle vara nödvändigt. Som vanligt kommer nästa stabila utgåva huvudsakligen lägga till nya säkerhetsrättelser.

Problem med donationer. Martin Krafft påbörjade en diskussion om att donera pengar (och utrustning) till Debianprojektet. Han påpekade att det är ganska svårt att donera pengar till Debianprojektet om du inte bor i USA eller Tyskland. Ett PayPal-konto skulle kunna hjälpa till där, men det finns även skräckhistorier att läsa, och det verkar svårt att nå en människa om problem skulle uppstå. Dessutom kan individer agera som reläer, men endast donationer till välgörenhetsorganisationer är avdragsgilla.

Rätta problem i testningsversionen. Robert McQueen och Jonathan McDowell skrev ett förslag som talar om woody-proposed-updates. Att rätta fel i testningsversionen kan vara problematiskt om den nuvarande versionen i den instabila versionen är en ny uppströmsversion eller är länkad mot nyare bibliotek som förhindrar att de kommer med i testningsversionen förrän de anses vara klara. Denna ”tvåvägs”-angreppsmetod till testningsversionen kan få oss att komma mycket närmare till idealet att ha en testningsversion som är felfri och tillräckligt aktuell.

Installera Debianpaket på AIX. IBM distribuerar fri programvaru-verktyg för sin AIX-plattform paketerad som RPM-paket. Detta är en besvikelse för de som är vana vid att använda Debian, speciellt när det gäller källkodsändringar och ombyggning av paketet. Därför är flera personer intresserade av att anpassa även dpkg till AIX, för att kunna installera Debianpaket där.

Fel som kräver hjälp. Martin Michlmayr rapporterar att QA-webbplatsen nu har listningar över fel markerade med help (hjälp), security (säkerhet) och unreproducible (ej reproducerbart). De som bryr sig om Woodyutgåvan bör ta sig tid att hjälpa till med dessa fel. Utvecklare som vill få reda på hur de märker felrapporter mot paket de underhåller bör läsa dokumentationen.

Loki Games Inc. går i konkurs. Många GNU/Linux-användare och -utvecklare som använder sina system för att spela spel, är ledsna för Lokis frånfälle. Några av projekten och CVS-katalogerna hos Loki kommer dock att överleva. Detta bör vara en allmän påminnelse om att vi inte bör piratkopiera programvara, något som kan leda till att företag går i konkurs. Ärligt talat, ett av skälen till att många visar ryggen mot GNU/Linux är avsaknaden av många spel och användarstöd.

LSB 1.1 släppt. Den 1 februari 2002 rapporterades det att Linux Standard Base 1.1 (LSB) släpptes tillsammans med den första versionen av Linux Internationalization Initiative Standard för att jobba med GNU/Linux språkbarriärer. Detta projekt försöker försäkra användare att deras val av GNU/Linux kommer stödas bland återförsäljare såväl bland maskinvaruplattformar. Detta kommer vara användbart för att bryta barriären bland många GNU/Linux-distributioner inklusive Debian GNU/Linux vilka sponsrar sändlistorna för detta LSB-projekt.

Framgångsrikt monter på LWCENY. Jaldhar Vyas, som organiserade Debianmonter på den nu passerade LinuxWorld Conference and Expo i New York City, skrev en sammanfattning efter mässan. Tolv personer från Debian dök upp i montern. I montern fick de maskiner för flera arkitekturer (sparc, mips, alpha och parisc) att köra, vilket många besökare tyckte var väldigt imponerande.

Status för Debian Jr. Ben Armstrong sände en statusrapport för Debian Jr. Det har gått ett tag sedan Ben Armstrong senast rapporterade på hur Debian Jr. utvecklats. Ett antal förbättringar har gjorts på Debian Jr.:s webbplats för att få folk att bilda sig en bättre uppfattning om vad som har åstadkommits. Eftersom ingen har klivit fram för att jobba på Debian i undervisning har Debian Jr. blivit medlemmar i den nybildade Schoolforgekoalitionen, en grupp med ”oberoende organisationer som förespråkar, använder och utvecklar öppna resurser för grund- och gymnasieskola”.

Uppdatera föråldrade Netscapepaket. Diego Biurrun, som skrev artikeln på DebianPlanet vi kommenterade i vårt förra nummer, sände oss ene uppdatering. Den ansvarige för våra Netscapepaket, Ryan Murray, som väntade på CJK-översättningar arbetar på 4.79-paket och hoppas vara färdig med dem inom kort. Diego har börjat göra en del produktivt arbete och har hjälpt Ryan Murray genom att gå genom listan över fel och rensa bort ungefär 90 föråldrade och/eller oreproducerbara fel, slå ihop ett par stycken och tilldela till andra paket om de inte hör till Netscape.

Nya startdisketter version 3.0.19? Nya startdisketter är på gång att släppas inom kort. Den nuvarande versionen 3.0.18 släpptes 18 december och ett imponerande antal ändringar har gjorts till den aktuella koden i CVS. Det är dags att låta folk testa systemet. Ett kvarstående problem som dock kan hålla tillbaka denna utgåvan, är den förestående NMU:en av slang1-utf8.

Uppdaterade XFree86-paket för Potato. Charl P. Botha tillkännagav nya Potato-paket för Brandens officiella 4.1.0-13-utgåva. De som fortfarande kör Debian 2.2 (Potato) och vill använda dessa nyare X-paket bör läsa detta innan de uppgraderar.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande nya eller uppdaterade paket har nyligen lagts till Debianarkivet.

Säkerhetsuppdatering. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Övergivna paket. 14 paket övergavs under veckan. Detta ger totalt 108 övergivna paket Se WNPP-sidorna för hela listan.

Har du sett mer nyheter? Håll oss informerade! Se till att sända kommentarer, nyheter och tips om nya eller gamla paket till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Yooseong Yang och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.