Debian Weekly News - 1 april 2003

Välkommen till årets trettonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Gentoo tog ett intressant steg genom att anta RPM som sitt paketformat och överge källkodsarkiven. Nu är det bara RockLinux kvar med make world. Dessutom lades en säkerhetsflagga till IPv4-huvudet för att skilja mellan paket med ont uppsåt och de som bara är ovanliga.

Martin Michlmayr är ny DPL. Manoj Srivastava kungjorde att vinnare av årets val till Debians projektledare (DPL) är Martin Michlmayr. Han vann över Bdale Garbee med bara fyra röster. Gratulerar! Den nya projektledaren tackade snart alla som röstat i valet och noterade att de tre första kandidaterna var väldigt jämna. Han kommer därför återigen att detaljstudera de andra kandidaternas plattformar och ta med delar av deras idéer i sitt eget program.

Installera Sid på en bärbar. Jay Docherty har skrivit en artikel för Linux Journal där han beskriver hur man får igång en bärbar med en grundinstallation av den instabila utgåvan (Sid) av Debian GNU/Linux. Artikeln beskriver hur man kompilerar och installerar en 2.4.20-Linuxkärna med apt-get och make-kpkg. Den bärbara dator som användes var en IBM ThinkPad R32 och de som använder den kan även ha nytta av Thomas Hoods sida ”Debian GNU/Linux på IBM ThinkPad 600 och 600X”.

Oberoende rösträkning. Som svar på Moshe Zadkas begäran om en oberoende räkning av rösterna i Debians projektledarval tillkännagav Bdale Garbee att han utsett Ryan Murray att utföra en oberoende rösträkning. Ryan är välkänd och betrodd inom projektet och har gått med på att undersöka skripten som används för att hantera de råa röstsedlarna. Han kommer köra dem själv strax efter att omröstningen avslutats på en kopia av den brevlåda som innehåller de råa rösterna för att oberoende avgöra resultaten av omröstningen. Om de två rösträkningarna ger olika vinnare kommer Bdale be den tekniska kommitténs ordförande om en lösning.

Felhjälpsystem. Mark Howard föreslog ett avancerat felhjälpsystem för att samordna arbetet med att rätta fel. Han tyckte att hjälpmärkningen i det nuvarande felrapporteringssystemet (BTS) används för sällan och att ett mer avancerat system skulle uppmuntra utvecklare som har tid och kunskap att hjälpa till att rätta fel i andra paket. Adam Heath tyckte att detta kunde göras inom det nuvarande systemet och Hwei Sheng Teoh ansåg att det inte var så stor skillnad från att ha en dedicerad sändlista att skicka förfrågningar till när man behöver hjälp.

Användarmanual Debian på skrivbordet. John Pisini arbetar aktivt på en användarguide för Debian på skrivbordet, baserad på Progeny Debians användarhandbok. Johns mål är att àjourföra manualen för nästa utgåva av Debian, vilket innebär att uppdatera all Gnomerelaterad information med 2.2-versionen och i slutändan även att lägga in KDE 3.1 för att få det mer använt. John söker frivilliga som kan hjälpa till att skriva material, rätta fel och skapa skärmbilder.

Nyutvecklarprocessen förbättrad. Debianprojektet har tidigare fått många klagomål om den omständliga proceduren för att anta nya Debianutvecklare. Efter några månaders arbete med omorganisationen kunde Martin Martin Michlmayr och Andreas Schuldei stolt kungöra en förbättrad nyutvecklarhörna. Från och med nu kan registreringen, filosofi och procedurer- samt uppgifter och färdigheter-testerna göras på nätet. Varje dag kommer en ny kombination av frågor genereras från en bas med hundratals frågor. Enligt Martin kommer det nu vara möjligt att gå med i projektet på tre dagar.

GNU/Linux olagligt för ungdomar i Tyskland? Idag träder en ny lag som skall skona unga människor från att lida av våldsamma datorspel i kraft i Tyskland. Från och med nu får inga spel säljas till underåriga om spelen inte explicit är märkta som harmlösa för specifika åldrar. GNU/Linuxdistributionskartonger innehåller dock ofta, om inte alltid, spel som gcompris eller tuxracer som inte explicit märkts. Beroende på hur man tolkar lagen får GNU/Linux-lådor kanske inte längre säljas till ungdomar.

Alioth ger SourceForge för Debian. Raphaël Hertzog, Wichert Akkerman och Roland Mas kungjorde att en Debianserver som kör SourceForgeprogramvara nu är tillgänglig. Maskinen heter alioth.debian.org och möjliggör samarbeten med Debianrelaterade projekt inom fri programvara. Debianutvecklare kan använda sina nuvarande Debiankonton för att nå Aliothsystemet. Alla som utvecklar fri programvara kan använda systemet även om nya projekt måste ha en Debianutvecklare i sin kärngrupp. (Projekt utan Debiananknytning bör överväga att använda Free Software Foundations tjänst Savannah.)

Nya avdelningar i arkivet. James Troup berättade om en ändring i Debianarkivet. Sex nya avdelningar har lagts till. Avdelningen embedded (inbyggda system) lades till som svar på de Opie-paket som nyligen sänts in. De andra nya avdelningarna lades till för att minska storleken på några av de största avdelningarna i arkivet. Avdelningarna gnome och kde är avsedd för att dela upp x11-avdelningen. Nästa nya avdelning, libdevel är gjort för bibliotekutvecklingspaket och nästan halverar storleken på devel. Slutligen har avdelningarna perl och python skapats för att minska belastningen på avdelningen interpreters.

HTML-sammanfattning för lokala arkiv. Jarno Elonen tillkännagav ett PHP-skript som skapar en HTML-sammanfattningssida för Packages.gz-filer som skapats för privata arkiv med Debianpaket. Skriptet ger ett trevlig webbaserat skal runt ett lokalt arkiv.

Söka övergivna paket i det lokala systemet. Steve Robbins mindes ett smart skript från Arthur Korn som sänder e-post när det ser ett installerat paket som är markerat som övergivet eller tillgängligt för adoption i WNPP-listan. Eftersom skriptet slutat fungera undrade han om någon redan fixat det. Jack Moffitt har dock släppt en omskriven version i Python.

Stänga felrapporter för borttagna paket. Martin Michlmayr noterade att omkring 300 rapporter fortfarande är öppna för paket som har tagits bort av utgivningsansvarige innan Woody gavs ut. Han undrade vad som vore bäst att göra med dem eftersom man inte kan återöppna arkiverade felrapporter. Adam Heath nämnde att det borde vara väldigt lätt att lägga till kod för detta. Martin planerar även att stänga felrapporter som rapporterades specifikt mot Potato.

Manualsidor och UTF-8. Vineet Kumar rapporterade om problem han råkat ut för med flera manualsidor och den UTF-8-lokal han använder. När man använder en UTF-8-lokal innehåller dessa sidor felaktiga tecken. Groff konverterar många av dessa tecken till rimliga tecken i ASCII-lokaler, men den del saker fungerar dåligt i UTF-8-lokaler.

Dela EKG-paketet. Marcin Owsiany rapporterade om behovet av att dela EKG-paketet, ett direktsamtalsprogram. Den nya versionen kan länkas mot både readline- och SSL-bibliotek, men eftersom de har ömsesidigt uteslutande licenser kan inte detta göras i samma paket. Junichi Uekawa föreslog att GNU-TLS-biblioteket skulle användas istället, men detta verkar inte vara möjligt. James Troup föreslog att editline skulle användas istället för readline, det finns till och med två exemplar av det i arkivet.

Paket med skrivbordsbakgrunder för Debian. Steve Kemp kungjorde två paket med skrivbordsbakgrunder för Debian. De är avsedda att vara oberoende av fönsterhanterare eller skrivbordsmiljö. Baspaketet innehåller några bilder och det skript som behövs för att utföra det arbete som behövs göras. Det andra paketet är en samling med Tolkieninspirerade konstverk. Det finns även ett tredje paket som är en samling bilder inspirerade av, och tagna från, Stjärnornas krig-filmerna.

Manual om tillgänglighet i Debian. Boris Daix sände in det första utkastet till Tillgänglighetsmanualen för Debian GNU/Linux, vilken endast innehåller strukturen för dokumentet. För närvarande innehåller det endast illustrationer för de med nedsatt syn, men annat stoff kommer att läggas in allt eftersom. Boris ber om kommentarer på strukturen.

Bygga en GNU/Linux-stordator. Kenneth Geisshirt undrade om det vore möjligt att bygga en stordatorliknande dator baserad på fri programvara. Man kan använda OpenSSI eller OpenMosix, MPI för processhantering och Plex86 eller Bochs för att skapa virtuella servrar. Information som kan vara användbar för ett sådant projekt har redan sammanställts.

Debianinstallation för blinda. Mario Lang har lekt med debian-installer sedan november och lyckades nyligen göra en komplett installation med en brlttyanpassad debian-installer-disk. Drivrutinen måste dock fortfarande läggas till på kommandoraden.

Hantering av multipla versioner av bibliotek. Stephen Frost tog kontakt med den tekniska kommittén för att få ett svar på följande problem och dokumentera det i policyn. Han ber om ett avgörande om hur man på riktigt sätt skall hantera multipla biblioteksversioner som i slutändan länkas in i samma process. Versionshanterade symboler kan potentiellt göra Debian inkompatibelt med andra distributioner och LSB, medan motsägande bibliotekspaket kan göra flera paket oinstallerbara.

Status för anpassningar av Debian-Installer. Alastair McKinstry arbetar på en statussida för att spåra byggandet av debian-insatller på olika arkitekturer. Han anser att vi behöver få igång byggandet på alla anpassningar snart om debian-installer ska kunna släppas i år. Frivilliga på icke-x86-plattformar söks. Sebastian Ley har även jobbat på bra på den grafiska installeraren.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Tolv paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 184 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black, Thomas Bliesener, Andre Lehovich och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.