Debian Weekly News - 8 april 2003

Välkommen till årets fjortonde utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Med tanke på att förra numret kom ut den 1 april borde en del av er ha aktat er lite för att ta innehållet på allvar. Vi vet mycket väl att Gentoos övergång till RPM och det nya IPv4-huvudet bara var skämt, men vi ville ändå inte undvara er vårt alldeles egna aprilskämt, tack till Thomas Bliesener och Andreas Schuldei. Den nya lagen i Tyskland var dock verklig.

SPI-beslut om donationer. Bdale Garbee rapporterade om det senaste styrelsemötet i Software in the Public Interest, Inc. (SPI). Donationer före januari 2002 där tillräcklig dokumentation inte längre existerar anses vara öronmärkta för Debian till 95%. Donationer som gjorts senare kommer till fullo krediteras de projekt för vilka de öronmärkts.

Få statligt stöd. Alex Perry skriver i en artikel på NewsForge om sina tankar om hur utvecklare av fri programvara kan få fler statliga kontrakt i USA. Hans tanke är att skapa mycket specialiserade cd-skivor med en basinstallation, en kontorssvit och en komplett distribution, vilken kunde säljas till ett relativt högt pris men inkluderat support och utbildning. Detta skulle bättre kunna konkurrera med stängda lösningar och skulle stöda fri programvaruprojekt om entreprenören till exempel vore SPI.

Installera Debian Woody. Jonathan Oxer bidrog med en artikellinmagau med rubriken ”Debians universum”. Han håller med om att Debians nuvarande installationsprogram är rätt fult men anmärker även att en del tror att en inte-så-enkel installation stänger ute horder av otvättade slynglar som inte är värda ett så fint OS från Debian! I artikeln beskriver Jonathan i detalj hur installationsprogrammet fungerar och hur man installerar paket.

Initskript enligt policyn. Bill Allombert noterade att många init.d-skript inte implementerar policyn korrekt. Bill vill att alla init.d-skript skall arbeta på samma sätt och föreslog att LSB 1.3 skulle användas som basstandard, eftersom den har en utökad beskrivning av hur init.d-skript skall uppföra sig.

Undersökning om Debians användbarhet. Enrico Zini tillkännagav efter den uppmuntran han fick på Linux Conference Australia ett nytt Debianprojekt. Debians användbarhetsundersökning är ett frivilligt forskningsprojekt som fokuserar på att identifiera och åtgärda Debianspecifika användbarhetsproblem, inte nödvändigtvis i samband med skrivbordssystemet.

Första samordningsmötet för Metadistros. Teófilo Ruiz Suárez kungjorde det första projektsamordningsmötet för Metadistros, vilka försöker förenkla proceduren att bygga skräddarsydda Debianbaserade distributioner (artikel), till exempel för live-cd. Hispalinux organiserar mötet den 14 och 15 april vid Universidad Autónoma i Madrid, Spanien.

Reviderad LaTeX Project Public License. Jeff Licquia sände in in ett nytt arbetsutkast till LaTeX Project Public License (LPPL). Efter den debatt som ägde rum för flera månader sedan har Jeff och flera andra medlemmar i LaTeX-projektet av och till arbetat på att lösa de problem som påtalats. Denna nästan helt omskrivna version är resultatet.

Säkerhetsadministrering med Debian GNU/Linux. José Salvador González Rivera skrev en artikel om säkerhetsadministrering med Debian GNU/Linux. José koncentrerar sig på specifika frågor och situationer man inte ofta tänker på, som att använda begränsningar och filattribut. Han hoppas att artikeln kan hjälpa folk att bli lite mer intresserade av GNU/Linux-säkerhet, speciellt i Debian.

Apt-get för användare. Thomas Petazzoni undrade om det skulle vara möjligt att låta normala användare installera programvara i sina hemkataloger med apt-get på system där bara administratören har rootbehörighet. Chad Walstrom påpekade flera problem med tanken, bland annat binärer med hårdkodade sökvägar. Emile van Bergen ansåg att dessa borde kunna överbryggas, även om Corrin Lakeland trodde att det nog bara kunde åstadkommas genom att använda apt-src istället för apt-get eftersom så många paket måste konfigureras vid kompileringen.

Installera WINE. Frågan om att installera wine togs under veckan upp på DebianHelps forum. En användare upptäckte att apt-get install wine winesetuptk gav honom en installation utan den nödvändiga filen wine.conf och att hans försök att köra winesetup misslyckades. Problemet kom från försöket att köra winesetup som root. Eftersom att wine installeras skall winesetup köras som en normal användare.

Hantering av översättning av Debconfmallar. André Luis Lopes planerade att tillhandahålla patchar för paket som ännu inte använder po-debconf för att hantera översättningar av debconfmallar, något som dock kräver ett byggberoende mot po-debconf. Han undrade om ett starkare beroende mot debconf vore nog. André Luis har även intrycket att det blir svårare för de som bakåtanpassar paket för att kompilera korrekt med Woody om man ändrar paketen så att de använder po-debconf.

Familiar-paket för Debian? Russell Coker övervägde att paketera Familiars Linuxdistribution för Debian. Den består av en starthanterare (icke-Linuxbinär), en avbildning av rootfilsystemet (JFFS2-filsystemsavbildning) som är runt 13 Mbyte, en kärnpatch för 2.4.19, gcc och binutils för att korskomipilera ARM-kod på en i386-plattform och slutligen en komplett verktygskedja. Detta ger totalt ca 130 Mbyte.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. 27 paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 203 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Flera personer sänder redan in artiklar, men vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som kan skriva åt oss. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.