Debian Weekly News - 27 maj 2003

Välkommen till årets 21:a utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. GNOME-projektet släppte en instabil ögonblicksbild av GNOME (version 2.3.2) för testning. Miniwoody-cd:n, som ger en förenklad version av Debian Woody, har bytt namn till Bonzai Linux.

Donationsönskelista. Wouter Verhelst föreslog att en donationsönskelista liknande den som FreeBSD-utvecklarna underhåller skulle skapas. Listan kräver att folk beskriver hur de skulle använda maskinvaran. Om någon arbetar på något som är viktigt för någon annans affärer kunde bägge parter dra fördel av donationen.

Förslag att ta bort Mosix. Francesco Lovergine föreslog att alla Mosixpaket skulle tas bort från arkivet. För närvarande finns både Mosix och OpenMosix i Debian. OpenMosix underhålls dock mer aktivt och innehåller till och med stöd för IA-64. Den grenades av från Mosix när professor Barak bytte till en stängd licens.

Paket med i18n-stöd avslaget. Denis Barbier sammanställde en lista över källkodspaket som innehåller gettextfiler som inte distribueras i motsvarande binärpaket. Han kommer fortsätta att undersöka dessa paket och sända in felrapporter när internationaliseringsstödet (i18n) inte aktiverats vid kompileringen eller om översättningsfilerna innehåller fel som förhindrar översättningarna från att fungera.

Debian använt på Pegasosplattformen. Eugenia Loli-Queru rapporterade att Debian GNU/Linux kommer förinstallerat på Pegasosmaskiner som är baserade på processorerna IBM/Motorola PowerPC G3 och G4. Genom att använda Mac-på-Linux låter Debiansystemen dig att köra Mac OS eller OS X utan att behöva Applemaskinvara eller ett BIOS.

Intervju med Andrew Tridgell. Alexander Antoniades hade tur och fick prata med Andrew Tridgell om den ”pizzaware” han skapat som heter Samba. Andrew avslöjade också att han enbart använder två GNU/Linux-distributioner regelbundet, Debian och Red Hat. Han föredrar dock Debian och kör den instabila distributionen på sin utvecklingsmaskin, som han uppdaterar med några veckors mellanrum.

Behålla binär kompatibilitet i GCC? Matthias Klose undrade om det är värt att sträva efter binärkompatibilitet mellan hppa-baserade distributioner. För GCC 3.3 ändrades undantag från sjlj-baserade till dwarf2-baserade på hppa och m68k. Eftersom det inte har släppts några hppa- eller m68k-distributioner med gcc-3.2 kanske inte kompatibilitet med andra släppta distributioner är något problem, dock.

Underhålla kärnkällkoden. Diskussionen handlar om problemen med alltför många kärnpaket per arkitektur per utgåva. Manoj Srivastava förklarade att det finns en mekanism för att ange ordningen med vilken kärnpatcharna appliceras och att alla arkitekturer enbart bör tillhandahålla patchpaket. Genom att samordna kärnkällkodspaketen skulle vi kunna krympa distributionen med en cd.

Hålla DebConf i USA? Aaron Ucko undrade om en kommande Debiankonferens skulle kunna hållas i USA. Han rapporterar att en professor är intresserad av att sponsra en Debiankonferens i Washington, DC, våren nästa år, i samband med en internationell konferens om öppen källkod i staten. Joe Drew lade till att det finns ett stort antal utvecklare från utanför USA som inte vill sätta sin fot på USA-mark, delvis på grund av DMCA, något Alan Cox redan varnat för.

Firebird 0.6 paketerad. Eric Dorland rapporterade att han sänt in paket med Mozilla Firebird, tidigare känt som Phoenix, till sitt personliga apt-arkiv. Eric planerar att sända in detta paket till den instabila utgåvan efter några korrigeringar om inga invändningar väckts. Paketen har inga konflikter mot Phoenixpaketen han tidigare tillhandahållits, eftersom även de var inofficiella.

Sändlista för multimedia i Debian. Marco Trevisani kungjorde att sändlistan debian-multimedia skapats av sändlisteadministratörerna. Dess mål är att samordna arbetet med A GNU/Linux Audio Distribution och Debian för att skapa en GNU/Linux-distribution baserad på Debian för att arbeta med ljud professionellt.

Debian Wiki åter igång. Michael Ivey tillkännagav att Debians Wiki åter är tillgänglig, och att den kommer förbli det. Han upplevde en hel del problem med Zope på sin trånga server. Han fick till slut veta om Kwiki, som är skriven i Perl, och har konverterat. Alla gamla länkar fungerar fortfarande med hjälp av mod_rewrite.

Paketeringspolicy för NetBSD-kärnpaket. Joel Baker har löst problemen med libc på sitt Debian/NetBSD-system och upptäckte att om du installerar en ny libc på ett system med en äldre kärna kan systemet hamna i ett läge det är svårt att ta sig ur. För att lösa detta skrev han en minipolicy som dokumenterar ett sätt att lösa detta.

Donera Debian-cd till bibliotek. Matthew Briggs undrade om det kunde vara av värde att donera sin Debian-cd-samling till sitt universitetsbibliotek. Bibliotek använder dock ofta katalogiseringsdata för att hålla reda på sitt material och sådan finns troligen inte för Debian-cd:ar.

Autonom robot med Debian. The Inquirer rapporterade om en grupp vetenskapsmän vid SRI International, en ideell forskningsinstitution som grenades av från Stanfords universitet 1946, som arbetar på robotar som autonomt kan utföra arbeten och rapportera resultatet till en central styrenhet. Kameran på roboten ger återkoppling i realtid. Operativsystemet som styr det hela är Debian GNU/Linux.

W3C godkänner patentpolicy. World Wide Web Consortium (W3C) har godkänt W3Cs patentpolicy baserad på en genomgång från W3Cs rådgivande kommitté. Tim Berners-Lee förklarade beslutet och säger att policyn försöker hindra inkomstskapande strategier som bygger på att program som följer en standard måste betala licensavgifter. Problemet med ett ”royaltyfritt” patent är att det kan säljas till någon som sedan tar betalt för det, vilket till exempel hände med JPEG-patentet.

GUI för märkning av Debianpaket. Enrico Zini presenterade den nya webbplatsen för Debians paketmärkningssystem. Han skapade även ett grafiskt användargränssnitt (GUI) för att massredigera märkdatabasen. Detta paket, tagcolledit, har sänts in till Debianarkivet och kommer vara tillgängligt om några dagar. Dessutom skapade Enrico en logotyp för Debians paketmärken.

Start-cd för samtliga system? Alastair McKinstry undrade om det går att skapa en avbildningsfil så att den blir den enda start-cd som behövs för de fyra kärnanpassningarna av Debian: GNU/Linux, GNU/Hurd, GNU/NetBSD och GNU/FreeBSD. Många av ”all”-arkitekturpakten överlappar och det skulle ta mindre än 500 MB tillsammans. Detta kommer inte ske i tid för utgivningen av Sarge, men när väl alla problem har lösts kommer det vara möjligt att skapa en enda start-cd som kan installera ett fungerande system med valfritt av de fyra Debiansystemen.

Kommande nyckelsigneringsfester. Peter Palfrader är ansvarig för de kommande nyckelsigneringsfesterna vid LinuxTag i Karlsruhe, Tyskland, och DebConf i Oslo, Norge. Gerfried Fuchs samordnar även nyckelsigneringsfesten vid Linuxveckorna i Wien, Österrike. Alla fester kommer använda Zimmermann/Sassaman-metoden och förväntar tilldra sig många deltagare.

Prioritera utvecklare framför icke-utvecklare? Stefan Schwandter befann sig utan någon Debianmaskin och var tvungen att överge de paket han underhöll. Raphael Goulais undrade om Debians policy säger att en registrerad Debianutvecklare har prioritet framför en (ännu) ej registrerad utvecklare vad gäller paketadoptioner. Josip Rodin förklarade att det istället är ”först till kvarn” som gäller.

Ytterligare MIME-förbättringar i BTS. Colin Watson tillkännagav att webbgränssnittet i felrapporteringssystemet (BTS) avkodar varje del i ett MIME-meddelande för visning. Quoted-Printable- och base64-kodad text kommer visas i en läsbar form. Dessutom visas nu bilagor med en hämtningslänk istället för en hämtningslänk plus hela den kodade bilagan. Ändringarna här även sänts in till CVS-servern.

Delprojekt i Debian. Gustavo Franco undrade varför vissa delprojekt i Debian listas på den officiella webbplatsen medan andra inte gör det. Raphaël Hertzog förklarade att detta bara beror på om någon lägger ned tid på att skriva webbsidorna. Ben Armstrong förklarade att Debian Jr. är hans personliga delprojekt i Debian, som får en hel del bidrag från andra.

Paket per utvecklare. Petter Reinholdtsen rapporterade att han upptäckt att fördelningen av antal paket per utvecklare är väldigt ojämn. Mycket få utvecklare underhåller många paket och ett stort antal utvecklare underhåller bara ett mycket litet antal paket, vilket visas i histogrammet. Han tog inte hänsyn till annat Debianarbete och Ben Collins sade till och med att dessa siffror betyder absolut ingenting.

Vad gör en DebConf en DebConf? Joe Drew frågade vilka kriterier en konferens måste uppfylla för att den ska kunna kallas en DebConf. Speciellt undrade han om konferensen i USA faktiskt äger rum om den skulle vara en DebConf eller inte. Andreas Schuldei sade att han skulle vilja se så många Debianmöten som möjligt. David Harris förklarade att folk som kan få sina utgifter täckta och sponsorer måste få fokus och att därför bara större evenemang bör kallas DebConf.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Nio paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 189 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Dan Hunt, Matt Black, Daniel K. Gebhart och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.