Debian Weekly News - 24 juni 2003

Välkommen till årets 25:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Debian 3.0 var på omslaget på den australiska tidningen Australian Personal Computer för första gången. Rob Savoye rapporterade om en intressant erfarenhet av att ta ett rack med 20 dubbelprocessors-Itanium II-maskiner (HP zx6000s) i drift på 48 timmar. Alla kör nu Debian.

Procedur för säkerhetsuppdateringar. Matt Zimmerman noterade att många paketansvariga inte känner till de metoder som rekommenderas för att hantera säkerhetsproblem i sina paket. Han ber därför alla som deltar i paketunderhåll att läsa den relevanta delen av Utvecklarreferensen, vilken dokumenterar de procedurer som rekommenderas för tillfället. Den har nyligen uppdaterats med ytterligare detaljer och klargöranden.

Uppskattning om frysdatum. Drew Scott Daniels talade om uppskattningar av frysdatum som han anser vara användbara för utvecklare som hjälp för att förbereda sig för utgivningen. Han förväntar sig att debian-installer kommer vara färdig om två månader vilket gör att han uppskattar att frysningen sker under året. Han uppskattar även att fryscykeln kommer ta sex månader.

Debiannärvaro vid LinuxTag. Debianprojektet kommer ställa ut på LinuxTag i Karlsruhe, Tyskland den 10-13 juli med en monter på mässan och en dag med föredrag och seminarier riktade mot utvecklare och intresserade användare den 11 juli 2003. Newsforge har en artikel med information om flera av de ideella utställarna.

Populäritetstävlingen justerad. Bill Allombert tillkännagav att han skrivit en ersättningssida för Avery Pennaruns nu trasiga webbsida för populäritetstävlingen. Han har även gjort sidans skript tillgängliga. Den sorterar resultaten efter antal installationer, antal röster med mera.

Knoppix och MAME. KnoppiXMAME 1.0 släpptes, vilket rapporterades på Slashdot. KnoppiXMAME är en startbar arkadmaskinsemulator som kör Knoppix Debian GNU/Linux, X-MAME 0.69, och gxmame 0.33. ISO-avbildningen är bara 200 Mbyte stor. Du kan lägga på ROM:ar på CD-avbildningen utan att behöva bygga om Knoppix.

80.000 GNU/Linuxdatorer i skolor. Enligt DesktopLinux.org har ett vittgående initiativ i Extremadura, Spanien placerat 80.000 GNU/Linuxdatorer i skolor. Systemet innehåller en skräddarsydd version av Debian vid namn GNU/LinEx och innehåller skrivbordsmiljön GNOME och andra fria produktivitetsprogramvaror.

Resultat från resolution om omröstningsmetoder. Manoj Srivastava rapporterade resultaten från omröstningen om den allmänna resolutionen om ”condorcet/Clone proof SSD Voting Method”. Totalt avgavs 160 unika röster, med 144 röster för resolutionen. Resolutionen har därför godtagits med en supermajoritet på 9:1, vilket överstiger den 3:1-majoritet som krävdes.

LaTeX Project Public License. LaTeX Project Public License (LPPL) har tidigare ansetts icke-fri enligt punkterna i Debians riktlinjer för fri programvara (DFSG). Jeff Licquia har nu skrivit en ny revision av LPPL, som han anser uppfyller DFSG. Man höll i allmänhet med om att den nya licensen är DFSG-fri och efter ett års arbete och kanske totalt 1500 e-brev är problemet förhoppningsvis löst.

Maskinvarudonationer. Benjamin Mako Hill, Debians ansvarige för maskinvarudonationer, berättade att olika maskinvarudonationer var tillgängliga. Flera SGI Indy har nyligen donerats till Debian i Kalifornien, USA och Tyskland, och en Alphastation 200 kan vara tillgänglig i Amsterdam. Mako noterade även att det inte finns någon Hurdmaskin tillgänglig för utvecklare, men skulle gärna samordna en maskinvarudonation för detta om det är något utvecklarna skulle anse vara användbart.

Öppen källkod och borgmästarval. Denna artikel från Wired berättar om en kandidat till borgmästarposten i Zaragoza, Spanien, som utnyttjar fördelarna med öppen källkodsutveckling som plattform inför valet. Genom att dela ut exemplar av Augustux, en Debianbaserad distribution, och tala om fri trådlös Internetåtkomst för alla, kan Belloch tydligt förklara hur fria och öppna tekniker kan översättas till möjligheter, politiskt deltagande, ekonomisk tillväxt och social välfärd, med hårda siffror och verkliga detaljer.

Programvarupatent i Europa. Wookey rapporterade om det aktuella läget för programvarupatent i Europa. En omröstning har nyligen hållts i JURI-kommittén som i grund och botten tillåter att programvara kan patenteras. Det har inte förekommit några tydliga villkor för att hjälpa fri programvara eller reducera inverkningarna på småföretag. Frågan är väldigt brådskande! Wookey fortsätter med att rapportera om konferensen om programvarupatent i Bryssel den 5-7 maj.

Använda apt-get med Rsync. Dan Jacobson ville veta om rsync-metoden i apt-get enbart påverkade hämtningen av Packages-filen, eller om den även hämtar paketen via rsync. Colin Watson tillade att gzip redan innehåller en patch för att skapa rsync-vänliga arkiv.

Saknade paketdatum. Dan Jacobson noterade att Packages-filen inte innehåller information om när ett paket sändes in, och att man därför inte kan veta om ett paket uppdaterades nyligen eller om det inte har ändrats på länge utan att hämta det och titta på ändringsloggen.

Avsluta stödet för Libc 5. Francesco Lovergine föreslog att alla i386-specifika paket som är libc5-relaterade skulle tas bort. Några av dessa kan dock behövas för att köra icke-fri programvara.

Klargörande om Perllicens. Marc Haber noterade att ftp-folket avslår paket som distribueras ”under samma villkor som Perl självt”. Perl har dock dubbel licens, både GNU GPL och Artistic license. Många har påpekat att detta är ett möjligt problem och rekommenderade att uppströms bör göras medveten om hur flexibelt Perls upphovsrätt och licens kan tolkas.

Irriterade frågor vid uppgradering av teTeX. Bernd Eckenfels noterade att en uppgradering av teTeX-paket leder till uppdatering av konfigurationsfiler. Detta borde inte vara något problem, men vid uppgraderingen tillfrågas användaren om den skall uppdateras eftersom den säger att den har ändrats lokalt för många filer. Matt Zimmerman förklarade att detta sker när en konfigurationsfil flyttas från ett paket till ett annat, byter namn, eller när en konfigurationsfil växlas till att vara konfigurationsfil om den inte tidigare var det.

Felaktiga paketbeskrivningar. Javier Fernández-Sanguino Peña klagade över felanvända paketbeskrivningar. Beskrivningen bör skrivas så att den ger systemadministratören tillräckligt med information för att avgöra om paketet skall installeras eller inte. Flera paket tillmötesgår inte detta krav och därför kommer Javier att sända in motsvarande felrapporter.

Skrivskyddat rotfilsystem. Thomas Hood rapporterade att vissa framsteg har gjorts mot målet att göra Debian lättare att använda med ett skrivskyddat rotfilsystem. Jobb har gjorts med att ta bort variabla filer från katalogen /etc/, eller åtminstone att göra det möjligt att göra det lokalt.

Paketera Haskellbibliotek. Isaac Jones rapporterade om problem med att paketera Haskellbibliotek. Det har nyligen förekommit en hel del diskussioner på Haskellsändlistorna om det bästa sättet att paketera Haskellbibliotek och -verktyg för Debian. Ett problem är att nästan alla Haskellkompilatorer, -tolkar och -utgåvor är binärinkompatibla.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Sju paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 190 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Dan Hunt, Drew Scott Daniels, Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.