Debian Weekly News - 1 juli 2003

Välkommen till årets 26:e utgåva av DWN, veckonyhetsbrevet för Debianfolk. Myndigheterna i södra Australien diskuterar en lag som kräver att statliga departement skall använda fri programvara där det är praktiskt. Brittiska vetenskapsmän har upptäckt att felsökning i projekt med öppen källkod alltid är snabbare än i projekt med stängd källkod. Eben Moglen, jurist för Free Software Foundation skrev en artikel där han försöker rätta till förvirrande användningar av termen ”Linux”.

Missbruk av poster i ändringsloggen. Gerfried Fuchs förklarade i detalj hur poster i ändringsloggen inte bör missbrukas av paketansvariga och hur felrapporter istället bör stängas. Den generella regeln är att om inget ändrats för att stänga rapporten skall den inte stängas med en post i loggen. Om en ny uppströmsversion rättar felet bör dessutom ändringarna beskrivas.

Förbättra Debianreferensen. Maximilian Attems sökte folk som kunde hjälpa med att förbättra det korta stycket om Perl i Debianreferensen av Osamu Aoki (青木 修) med flera, som täcker många aspekter om systemadministrering genom skalkommandoexempel. Han höll med om att stycket om Bash var rätt imponerande. Länkar till fri dokumentation om Perl bör åtminstone läggas in.

Debian på en Dell Inspiron 8000. Nori Heikkinen kungjorde ett guidedokument som i detalj beskriver hur man installerar Debian på en Dell Inspiron 8000 bärbar dator. Den innehåller konfigurering av grafikkortet, en extern mus och tips om hur man räddar systemet från start-cd:n. Hon önskar kommentarer, förslag och förbättringar från läsarna.

Lära känna Debian. SitePoint har en artikel med titeln Lära känna Debian. Den börjar med att förklara av Debian GNU/Linux och hur man får tag på en installations-cd och fortsätter sedan med att beskriva hur man startar och ställer in systemet, skapar konton och uppgraderar systemet med apt-get. Artikeln är anpassad för nybörjare och innehåller en kortfattad beskrivning av Debians filosofi, dess fördelar och installation.

Debian driver första trådlösa bildsändningen med dvd-kvalitet. PRISMIQ kungjorde att man 802.11a/g-wi-fi stöd lagts in i sin tv-avkodarlåda MediaPlayer, som ansluts till en tv eller en stereoanläggning och kommunicerar med en PC. PRISMIQ säger att 802.11g:s bandbredd på 54 Mbit/s kan överföra högkvalitativ video från en pc till en tv, vilket gör MediaPlayer till ”den första tv-avkodarlådan för konsumenter som ger video med dvd-kvalitet över en trådlös 802.11g-förbindelse.” MediaPlayer drivs av Debian GNU/Linux, som valdes för dess ”kvalitet och funktionalitet” och anpassades av Bred LaRonde lokalt på företaget.

Debian på Ultra 10/Distribution-server. Guillaume Tamboise skrev ett dokument om att konfigurera Debian 3.0 som en distributionsserver på en Sun Ultra 10. Dokumentet skrevs för en säkerhetscertifiering hos SANS-institutet (SANS GCUX). Det är mer Sparc 64-specifik än Sun Ultra 10-specifik, men det mesta gäller även för Debian generellt. Det innehåller kapitel om riskuppskattning, en steg-för-steg-guide och fortlöpande underhåll.

Verifiera paket med APT. Isaac Jones presenterade APT Secure, arbetsnamnet på ett projekt för att ge APT möjlighet att verifiera äktheten hos Debianpaket. Den gör detta genom en förtroendekedja som börjar hos de paketansvariga och slutar på maskinen paketet installeras på. Isaac bad folk att hjälpa honom att testa och undersöka patchen till APT och i slutändan att delta i policydiskussioner om patchen.

Libtool behöver uppdateras. Scott James Remnant tillkännagav att många Debianpaket måste uppdateras för att använda den senaste versionen av libtool (1.4.3-10). Detta kommer av att äldre versioner använder verktyget file och ett reguljärt uttryck för att ta reda på om något är ett delat bibliotek och att formatet på det file skriver ut för delade bibliotek på MIPS har ändrats. Nyare versioner av libtool använder ett bättre sätt för att undersöka detta, men många källkodspaket har inte uppdaterats och Scott kanske därför kan komma att behöva sända in sin första massfelrapport.

Debian och Linux framgång En diskussion fördes på Slashdot om en artikel som sänts in av Jonathan Oxer i månadens LinMagAu och som ställer frågan om hur Linux framgång kommer påverka Debian och vad den kan innebära. Den säger att i mitten av 2004 kommer den senaste Linux vara en allvarlig konkurrent på vanliga skrivbordssystem och att Linux kommer börja ta allvarliga marknadsandelar.

Perlpaket i Sarge kan inte installeras. Mark Hedges rapporterade indirekt att flera Perlpaket i Sarge inte längre kan installeras eftersom de indirekt beror på perlapi-5.6.1, som inte längre är tillgängligt. Adam Heath påpekade att dessa paket måste uppdateras för den aktuella versionen av Perl och att det redan funnits tillräckligt med tid för det.

Introduktion till Debian. SitePoint har en artikel av Jono Bacon som introducerar Debian och innehåller riktlinjer för hur man installerar det. Den borde vara användbar för ledare, nya användare och andra som kan vara intresserade av att använda Debian. Den säger att, förutom vinsterna på längre sikt, finns det även flera tekniska fördelar med att använda Debian, där den främsta är dessa stora tillgänglighet.

Mer om europeiska programvarupatent. En artikel i ZDNet UK säger att EU-byråkraterna inte ens överväger de många åsikterna mot programvarupatent som finns. Enligt en välinformerad lobbyistgrupp har de bestämt sig för att det skall bli patent och den enda frågan är vilken sorts.

Debian-Installer på PowerPC. Gaudenz Steinlin skrev en liten guide som innehåller tips och trick för att använda debian-installer på en PowerPC-maskin. Han inkluderar länkar till saknade paket och beskriver hur man startar en ”NewWorld”-PowerPC-system över nätverket och installerar Debian på det.

GNU-versioner av program. Dan Jacobson ville enbart installera GNU-versioner av program, som gawk i stället för mawk, och frågade om det fanns något enkelt kommando för att installera dem alla. Sam Hocevar föreslog en kommandorad som letar på alla GNU-versioner som finns. Roland Mas föreslog att en ny funktion task-gnu-only skulle skapas.

Identifiera övergångspaket. Bernd Eckenfels upptäckte några övergångs- och tomma paket på sitt system, men inget enkelt sätt att identifiera dem. Aaron Ucko pekade mot deborphan --guess-dummy --guess-only som försöker hitta ”dummy”-paket.

Ta in en temporär gren av Date::Manip? Kenneth Pronovici undrade hur han ska hantera en temporär gren av Date::Manip i uppströmsversionen av ett av hans paket, eftersom den nya version till viss del krävs av paketet. Bland alternativen fanns att lägga in rättelserna även i Debianpaketet, skapa ett nytt paket som innehöll förgreningen eller ignorera den.

Är PHPNuke fritt eller inte? Flera nya diskussioner försökte ta reda på huruvida licensproblemen i PHPNuke är verkliga och om de gör paketet icke-fritt. En notis försöker få användarna att tro att paketet fortfarande är fritt, men Steve Langasek fastslog att licenstilläggen faktiskt gör paketet ofritt. Den ansvarige höll med om att han borde sända in paket till non-free, men det har ännu inte gjorts.

Debian Beowulf-resurser. Adam Powell kungjorde att han lagt upp några sidor i Debians Wiki som handlar om Beowulf. Han har flyttat allt innehåll från sina gamla ”Debian Beowulfguider” hit för att göra dem mer synliga och förenkla underhållet på längre sikt.

Ny Skolelinux-cd-avbildning. Petter Reinholdtsen rapporterade att han skapat nya cd-avbildningar för Skolelinux, förhandsutgåva 39. LVM stöds nu helt av autopartkit och används på systempartitionerna. Flera andra förbättringar har tagits med, men det är fortfarande en del problem som måste lösas.

Skräddarsydd kompilering för bärbara? Johannes Graumann undrade om skräddarsydd kompilering av paket vore mer lämpat för maskiner med begränsade resurser, såsom bärbara. Russell Coker förklarade att det krävs betydligt mer resurser att kompilera ett paket än att bara installera ett av Debians binärpaket.

Säkerhetsuppdateringar. Ni kan rutinen, se till att uppdatera era system om ni har något av dessa paket installerade.

Nya eller anmärkningsvärda paket. Följande paket har nyligen lagts till det instabila Debianarkivet eller innehåller viktiga uppdateringar.

Övergivna paket. Fyra paket övergavs under veckan och behöver nya ansvariga. Detta ger totalt 190 övergivna paket. Tack till de tidigare ansvariga som bidrog till fri programvaru-miljön. Se WNPP-sidorna för hela listan, och lägg till en kommentar till felrapporten och byt namn på den till ITA: om du planerar att ta över paketet.

Vill du läsa DWN även i framtiden? Hjälp oss att skapa detta nyhetsbrev. Vi behöver fortfarande frivilliga skribenter som undersöker och rapporterar om vad som händer i Debian. Se bidragssidan om hur du kan hjälpa till. Vi ser fram emot ditt brev som du sänder till dwn@debian.org.


För att få det här nyhetsbrevet tillsänt dig per e-post varje vecka, prenumerera på sändlistan debian-news.

Tidigare utgåvor av nyhetsbrevet finns att tillgå.

Detta nummer av Debian Weekly News redigerades av Matt Black och Martin "Joey" Schulze.
Det översattes av Peter Karlsson.